zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

:: www.pedagog.rs - arhiva vesti 2005. i ranije ::

2005.


• Republička sekcija pedagoga i psihologa nastavlja sa radom 14.02.2006. u 12 sati opširnije...

republička sekcija pedagoga i psihologa

nastava i vaspitanje

• Od 09. do 12. 01. 2006. godine održane radionice planiranja GTZ Projekta jačanja mladih i prevencije konflikata...opširnije...

gtc

23.12.2005. u sali Univerziteta u Nišu, podružnica pedagoga Nišavskog okruga održala je promociju knjige dr Jovice Ranđelovića "Ka angažovanoj didaktici"...opširnije...

nis

skupstina PDS

U sklopu projekta "Vršnjačka medijacija" od 11. do 15. 11. 2005. održan seminar "Osnaživanje učeničkih parlamenata"... više o projektu...

medijacija

prestupnistvo

" Izašao novi broj časopisa "Nastava i vaspitanje" - 2-3/05. , od ovog broja na sajtu objavljujemo i kraći rezime svih tekstova sadržaj broja...

nastava i vaspitanje

" U sklopu projekta "Vršnjačka medijacija" na sajt su postavljeni tekstovi o medijaciji, adolescenciji, pravima dece, kao i 59 radionica za praktičnu primenu... opširnije...

vrsnjacka medijacija

pedagogija

Republička sekcije stručnih saradnika srednjih škola - prvo polugodište 2005/06. školske godine

Pedagoško društvo Srbije

U pripremi je novi projekat Pedagoškog društva Srbije: "Obrazovanje putem Interneta"
Seminar će se realizovati u nekoliko faza i biće besplatan za zainteresovane članove Društva.
opširnije...

internet

• od 21. do 25.10.2005. u Farmaceutsko - fizioterapeutskoj školi u Beogradu održan seminar "Vršnjačka medijacija"... opširnije...
• Seminar " Vršnjačka medijacija", održan je u Zubotehničkoj školi u Beogradu, u periodu od 12.10. do 19.10.2005. godine... opširnije...
• U sklopu projekta "Vršnjačka medijacija"... održana dva seminara...opširnije...

gtc

25.10.2005. godine u prostorijama Društva održana je prezentacija diplomskog rada:"Doprinos Pedagoškog društva Srbije razvoju pedagoške nauke i prakse", autora Katarine Jovanović... opširnije...

diplomski rad

U izdanju Društva i MPS iz štampe je izašla knjiga "Prevencija prestupništva dece i omladine"... opširnije...

prevencija prestupnistva dece i omladine

• Najnoviji projekat u okviru borbe protiv nasilja: ''Program edukacije školskih timova o prevenciji prestupničkog ponašanja učenika u školskoj sredini'' ... opširnije...
prevencija prestupnistva dece i omladine

septembar 2004. - ugledni domaći računarski časopis "Mikro" u svojoj rubrici "Vodič kroz web" je dao prikaz našeg sajta i dao mu ocene: dizajn: 5, veze: 5, sadržaj:5 (najviše ocene)

mikro

27.09.2005. održana prezentacija diplomskog rada: "Korelacija uspeha učenika na kvalifikacionom ispitu za upis u srednju školu i uspeha postignutog u osnovnoj školi". Autor rada je Dijana Stojanović.... opširnije...

kvalifikacioni ispit

• Od 1. do 3. jula 2005. godine u Beogradu, u hotelu Metroplol, održana međunarodna konferencija ''Doživotno učenje u balkanskim zemljama - istorijski kontekst i savremeni trendovi''
Organizatori konferencije bili su: Balkansko društvo za pedagogiju i obrazovanje (Solun, Grčka), Pedagoško društvo Srbije (Beograd), Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Društvo za obrazovanje odraslih (Beograd).

metropol

31.05.2005. održana prezentacija diplomskog rada "Stavovi nastavnika o agresivnom ponašanju u osnovnoj školi".
Autor rada je Maja Pušica
Osnovni podsticaj za ovo istraživanje predstavljalo je saznanje da mnogi vidovi agresivnog ponašanja na ranim uzrastima imaju svoje začetke upravo u školskom ponašanju... opširnije...

stavovi nastavnika

• Svečano otvaranje dela sajta "Nova škola" održano 28.05.2005. Redizajniran deo sajta upotpunjen sa novim sadržajima možete pogledati klikom na ovaj link: Nova škola
nova skola

• U prostorijama Gradske skupštine, 25. maja održana je još jedna u nizu tribina pod nazivom "Nasilje u našim obrazovnim institucijama" u organizaciji Pedagoškog društva Srbije. Povod za ovu temu predstavlja zahtev roditelja koji je došao sa molbom upućenom na našu adresu. Verujemo da smo odgovorili u skladu sa očekivanjima i da ćemo to činiti i nadalje. opširnije...
skupština

• Pedagoško društvo Srbije uz podršku Fonda za otvoreno društvo, 22. aprila 2005. godine u hotelu "Metropol " održalo je skup sa nazivom: ŠKOLA BEZ ZIDOVA, PUT KA NOVOM SVETU OBRAZOVANjA. Učestvovalo je oko 120 prosvetnih radnika iz Beograda, Užica, Kikinde, Lipe, Sente, Vrbasa, Požarevca, Guče, Odžaka, Niša, Vršca, Mladenovca, Jagodine, Inđije, Sombora, Kovačice, Uzdina, Bora, Leskovca, Ugljara, Novih Karlovca, Kruševca, Vranja, Vlasotinca, Negotina i Sr. Mitrovice.... opširnije...

novo obrazovanje

defektologija

Seksualno zlostavljanje dece - Pedagoško društvo Srbije u saradnji sa Incest Trauma Centar - Beograd želi da skrene pažnju javnosti na ozbiljnost problema seksualnog zlostavljanja dece iz perspektive dece i odraslih osoba koje su preživele seksualno zlostavljanje u detinjstvu. Na ozbiljnost nam ukazuju prevashodno lična iskustva dece i odraslih koji su izloženi nasilju i osoba koje su im od podrške. opširnije...
seksualno zlostavljanje

06. 04. 2005. održana promocija Porodičnog zakona.
opširnije...

porodični zakon

18.05.2005. u Domu učitelja u Nišu održan sastanak niške podružnice Pedagoškog društva. Sastanku prisustvovala predsednica Društva Sonja Žarković.
Pedagoško društvo Srbije

• Ako ste roditelj šestogodišnjaka, proleće je doba kada sasvim ozbiljno razmišljamo o polasku deteta u prvi razred.
Pročitajte kako treba da organizujete lični prostor budućeg đaka...

tragovi

• U okviru promocija diplomskih radova mladih pedagoga koje organizuje Pedagoško društvo Srbije, 29. marta 2005. godine, diplomski rad na temu "Shvatanje odnosa ličnosti i društva u jugoslovenskoj pedagogiji u drugoj polovini XX veka" prezentovala je pedagog Stanojka Urošević.
opširnije...
seminarski i diplomski radovi

Ličnost i anoreksija
Pregledom relevantne literature i istraživanja koja su izvršena u vezi sa anoreksijom nervozom može se primetiti da interes za ovaj poremećaj kontinuirano raste decenijama, kako među stručnjacima, tako i među laicima. Sasvim je logično da se, s obzirom da se radi o poremećaju ishrane, ovaj poremećaj definiše, pre svega, sa aspekta telesne težine...
opširnije...
psihologija

Suicidno ponašanje - definicija, vrste, faktori, teorijska tumačenja, suicidno ponašanje adolescenata...
"Oni koji čine samoubilački akt niti žele da umru, niti žele da žive, oni žele i jedno i drugo u isto vreme" - Stengel
opširnije...
suicid

22.02.2005. održana je prezentacija diplomskog rada ''Školski sistem u Japanu''
U sklopu projekta ''Prezentacija diplomskih radova studenata pedagogije'' predstavljamo Vam rezime rada koji nosi naziv ''Školski sistem u Japanu''.
Autor ovog diplomskog rada je
Emilija Ćetković
opširnije...
školski sistem

Ispitivanje vrednosnih stavova maturanata beogradskih
srednjih škola
Osnovni saznajni cilj istraživanja sastoji se u jasnom uočavanju dominantnih vrednosnih obrazaca i životnih stilova beogradske srednjoškolske omladine. Iz osnovnog saznajnog cilja može se izvesti praktični cilj istraživanja, koji bi se sastojao u davanju na uvid rezultata istraživanja...
opširnije...
Pedagoško društvo Srbije

Škola bez zidova, put ka novom svetu obrazovanja
Reforma obrazovnog sistema je upravljanje sistemskom tranzicijom. U Srbiji, ona podrazumeva trnovit put promena u cilju sustizanja razvijenih obrazovnih sistema. Mislimo da je jedna od najvažnijijih promena jačanje profesionalne i institucionalne autonomije škola.
opširnije...
škola bez zidova

2004.


24.12.2004. je održana tribina ''Seksualno nasilje nad adolescentima u Srbiji - istraživački podaci i mogućnost prevencije''
Pedagoško društvo Srbije

21.12.2004. u Skupštini grada Beograda održana je redovna Skupštinu Pedagoškog društva Srbije.Skupštini je prisustvovalo 82 člana Pedagoškog društva, od tog broja je 33 od 50 pozvanih delegata, predstavnika produžnica i sekcija Društva...
opširnije...
zapisnik o radu Skupštine ...
Izveštaj o radu Društva ...
skupština Pedagoškog društva Srbije

Antistigma pokret i uloga pedagoga u borbi protiv diskriminacije mladih sa mentalnim poremećajima. Ciljevi:
. Edukacija nastavnika i stručnih saradnika da prihvate i pruže aktivnu pomoć i podršku mladim ljudima (učenicima) sa problemima mentalnog zdravlja
. Podizanje nivoa znanja o mentalno m zdravlju...
opširnije...
antistigma

Rezultati Međunarodne evaluacije obrazovnih postignuća učenika redovnih škola - PISA
opširnije...
Pedagoško društvo Srbije

Pedagoško društvo Srbije je 05.11. 2004. god. u saradnji sa The English Book i Oxford University Press-o m , organizovalo je predavanje sa diskusijom na temu: "KONSTRUKTIVISTIČKI PRISTUP NASTAVI".
Imali smo zadovoljstvo da naša gošća ovoga puta bude g-đa Msc Stephanie Richards , regionalni direktor r OUP-a za jugoistočnu Evropu.
opširnije...
konstruktivistički pristup

U sklopu aktivnosti vezanih za komparativne analize obrazovnih sistema i izdavaštva zemalja u regionu, 10.06.2004. održana je promocija izdavačke kuće " EDUCA " iz Zagreba.
Govoreći o iskustvima u Republici Hrvatskoj Nikola Šoljan profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu sa odseka za pedagogiju, naglasio je...
opširnije...
edukacija

•22. aprila 2004. godine u Pedagoškom društvu Srbije organizovan je seminar:
"Prezentacija i primena modela i programa u praktičnom radu pedagoga u saradnji sa nastavnicima i roditeljima i radu sa učenicima'' Autor i voditelj seminara je Slavica Radaljac , pedagog sa 26 godina radnog iskustva u osnovnoj i srednjoj školi.
opširnije...
Pedagoško društvo Srbije

•11. 02. 2004. u hotelu Metropol, Pedagoško društvo Srbije je (pod pokroviteljstvom Fonda za Otvoreno društvo ) organizovalo seminar "Pedagozi u reformi obrazovnog sistema"
uz promociju knjige"Mentalni poremećaji i nihov uticaj na usvajanje školskih znanja i veština"
opširnije...

Pedagoško društvo Srbije

2003. i ranije


• 22. 12. 2003. U hotelu ''Metropol'' održan je seminar "Implementacija zakona o sistemu obrazovanja i vaspitanja i nastavak reformskih koraka"
ORGANIZATOR: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije i Pedagoško društvo Srbije
UČESNICI SEMINARA: predstavnici stručnih društava u Srbiji, predstavnici opštinskih aktiva stručnih saradnika Beograda i reginalni koordinatori za stručno usavršavanje - oko150 učesnika
opširnije...
Pedagoško društvo Srbije

Okrugli sto PDS - Protiv nasilja nad decom
Nasilje nada decom je naša stvarnost. Ova problematika više nije " zabranjeni grad ", jer se sve više govori i piše o trgovini decom i organima, o zanemarivanju, fizičkom, emocionalnom i seksualnom zlostavljanju dece u porodici i van nje. Ova tema je u žiži naše javnosti, a zahvaljujući tome, unete su neke promene u Krivični zakon. opširnije...
protiv nasilja nad decom

Devijantna ponašanja u školskoj dobi
O agresivnosti, devijantnom ponašanju i bolestima zavisnosti adolescenata školskog uzrasta i mogućnostima preventivnog rada sa njima - tema je tribine koja je izazvala veliko interesovanje i brojne odjeke...
Nesreća ne stanuje negde daleko i ne dešava se samo nekom drugom. Ona je svuda oko nas. Protiv nje niko nije pelcovan... opširnije...
Pedagoško društvo Srbije
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME