zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

:: www.pedagog.rs - arhiva vesti - 2008. godina ::


2008.


Priprema nastavnika za realizaciju izbornih predmeta (Dr Slavica Maksić, Mr Slavica Ševkušić, časopis "Nastava i vaspitanje")

• Republička sekcija pedagoga i psihologa održana 09.12.2008.
Dnevni red:
- Nasilje u očima učenika, primeri iz školsk prakse, analiza - ankete, pedagoško psihološka služba Srednje škole "Svetozar Miletić", Novi Sad
- Moguće strategije za prevenciju nasilnog ponašanja u školi- Bojana Perić, Medicinska škola, Novi Sad

• Prilozi posetilaca

- Vrednovanje i samovrednovanje rada škole - Postignuća učenika
- Timska nastava

18.11.2008. godine održan skup "Mi živimo medijaciju". Opširnije...

Obrazovanje mladih za korišćenje informacija sa Interneta - oslonci u razvoju kritičkog mišljenja (Dr Dušanka Lazarević, časopis "Nastava i vaspitanje")

Program rada Republičke sekcije stručnih saradnika (za period oktobar - decembar 2008.)

Istraživanje na temu:  ''Stavovi učenika osmog razreda o težini obaveznih  nastavnih predmeta''(istraživanje izvršio istraživački tim Podružnice Kraljevo)

Standardi učeničkih postignuća u nastavi hemije - vizija o hemijski pismenim mladima (časopis "Nastava i vaspitanje")

Interventni programi razvijanja socijalnih veština učenika (Dr Vera Spasenović, Mr Snežana Mirkov, časopis "Nastava i vaspitanje")

• Izašao časopis "Nastava i vaspitanje" br 3/2008. Pogledajte sadržaj i rezimee tekstova...

Razvoj projekata Vršnjačke medijacije i Učeničkih parlamenata - sastanak radnih grupa - Divčibare, 28, 29. i 30. avgust 2008.

Inkluzivno obrazovanje, od prakse ka politici - rezultati inicijative Fonda za otvoreno društvo

Nova sekcija našeg sajta "Učenički parlamenti" posvećena je seminaru "Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente" koji je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za školsku 2008/09. godinu. Pogledajte...

Dete i kompjuter - očekivanja i strepnje roditelja (Dr Ljubomir Žiropađa, časopis "Nastava i vaspitanje")

Prilog unapređivanju obrazovne prakse s romskom decom (Sanja Tatić - Janevski, časopis "Nastava i vaspitanje")

• Primer iz prakse: Program zaštite učenika od nasilja, Tehnička škola, Bor

srbija .rs domen

• JUN 2008. - U skladu sa promenom nacionalnog domena .rs u .rs promenjen je i naziv domena našeg sajta u www.pedagog.rs
Pored ovog domena sajtu ćete moći pristupiti i putem domena www.pedagog.org.rs


• 20-22. maja 2008. godine u organizaciji GTZ-a (nemačke vladine organizacije za tehničku saradnju), za predstavnike Pedagoškog društva i partnerskih organizacija održan je seminar "Monitoring i evaluacija". Voditelj seminara bila je Dr Sybil Dumchen.

• 10.06.2008. održana Republička sekcija pedagoga i psihologa
Dnevni red: Izrada godišnjeg programa rada za 2008/09. školsku godinu

Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija: 5+ godina posle (časopis Nastava i vaspitanje)

Uloga bilingvizma u razvoju dece oštećenog sluha (Dr Gordana Nikolić, časopis "Nastava i vaspitanje")

Efikasnost različitih metoda nastave i učenja hemije u osnovnoj školi (časopis Nastava i vaspitanje)

• Primer iz prakse: Posebni protokol za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja - akcioni plan Medicinske škole "Dr Andra Jovanović", Šabac...

Aktiviranje učenika u nastavi diferenciranim zadacima iz srpskog  jezika (Snežana Laketa, profesor razredne nastave)

Šah - pogled na šah iz ugla pedagogije

Sadržaj časopisa Nastava i vaspitanje broj 1/2008

• 13.05.2008. održana Republička sekcija pedagoga i psihologa. Dnevni red:
- Mobing - Silva Radić, psiholog
- gost sekcije bila je Isidora Korać, savetnik u Ministarstvu prosvete, zadužena za rad stručnih saradnika

• 28-30. aprila 2008. održan seminar za trenere "Učenički parlamenti"

• 19-23. aprila 2008. godine održan seminar za trenere "Transformacija konflikata i osnaživanje odraslih za rad sa mladima"

• 01. i 02. aprila 2008. u organizaciji GTZ-a (nemačke organizacija za tehničku saradnju) održan seminar "Izgradnja kapaciteta Pedagoškog društva Srbije"

• Predstavljamo vam akreditovani seminar Vaspitni problemi učenika i kako ih prevazići.

• 15.04. održana tribina "Nasilje nije naš izbor". Tribina namenjena srednjoškolcima održana je u organizaciji omladinske grupe Etos i uz podršu Kancelarije za mlade opštine Novi Beograd.

google pagerankNajpoznatiji i najveći svetski Internet pretraživač "Google" dodelio je našem sajtu PageRank nivo 5, koji ukazuje na veliku važnost našeg sajta u rezultatima pretrage ovog pretraživača. Pročitajte detalje...

Javna rasprava o Predlogu programa rada školskog pedagoga u osnovnoj i srednjoj školi - pismo podrške Prof. dr Nikole M. Potkonjaka

• Prikazi knjiga:
- Stevan Krnjajić: Pretpostavke uspešne nastave (zbornik radova), Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 2006.
- Nikola M. Potkonjak: Imenik srpskih pedagoga (ko je ko u srpskoj pedagogiji), Srpska akademija obrazovanja, Beograd, 2005.

Uslovi rada školskih pedagoga u Srbiji (Dr Nedeljko Trnavac, časopis "Nastava i vaspitanje")

Kvalitet znanja budućih učitelja o osnovnim astronomskim pojavama (Mr Gordana Miščević, časopis "Nastava i vaspitanje")

Tumačenje postignuća u učenju muzike i dinamička svojstva učenika (Dr Blanka Bogunović, časopis "Nastava i vaspitanje")

• Mart 2008. - u našu internet prezentaciju implementiran je novi pretraživač sadržaja sajta korišćenjem usluge Google Prilagođena pretraga.

Akciono istraživanje novog pristupa nastavi poznavanja društva u četvrtom razredu osnovne škole (Mr Slavica Ševkušić, Dr Jasmina Šefer, časopis "Nastava i vaspitanje")

• 11.03.2008. održana Republička sekcija pedagoga i psihologa. Dnevni red:
Menadžment kvalitetom u obrazovanju (dr Jovan Filipović, Fakultet organizacionih nauka Beograd)

• U nedelju, 09.03.2008. na Novom groblju u Beogradu održan godišnji pomen Sonji Žarković

Poučavanje istorije i geografije za suživot
(Dr Bernar Dukre, Anesi Francuska, časopis "Nastava i vaspitanje")

• Prikaz knjige: Uvod u metodologiju pedagoških istraživanja: Josip Milat, Školska knjiga, Sveučilište u Splitu, Zagreb, 2005.

Funkcije govora odraslih u predškolskim ustanovama (dr Vesna Coli, časopis "Nastava i vaspitanje")

• Dečji kulturni centar i Pedagoško društvo Srbije - omladinska grupa Etos organizovali akciju "Ljubav nije čudo, ali čini čuda" (14.02.2008.)

Ko su školski pedagozi u Srbiji? (dr Nedeljko Trnavac, časopis "Nastava i vaspitanje")

• 12.02.2008. godine održana Republička sekcija pedagoga i psihologa. Dnevni red:
- Rad sa darovitim učenicima, Sanja Tatić Janevski (Zavod za unapređivanje obraz. i vas.) i Aleksandra Kalezić (Ministarstvo prosvete);
- Učeniko preduzetništvo, Silva Miljenović
Sekcija će se održati u prostorijama I ekonomske škole u Beogradu (Cetinjska 5) u 12 časova.

• Tekst iz časopisa "Nastava i vaspitanje":
Kontekst učenja fizike i postignuće učenika...

Dve godine rada nove redakcije časopisa "Nastava i vaspitanje"...

• Omladinksa grupa Etos u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Novi Beogradu organizovaće u narednom periodu tribine za mlade. Opširnije...
- održana prva tribina u SO Novi Beograd. Pogledajte detalje...

• Aktivnosti podružnica Pedagoškog društva: Godišnji program rada podružnice Kraljevo...

• Novi tekst za roditelje i učenike:
Vreme na podu - roditelji i deca "jedan na jedan"

• Na sajtu objavljeni tekstovi iz časopisa "Nastava i vaspitanje":
-
O inovacionim i tradicionalnim modelima nastavnog procesa
- Razvoj tehnologije učenja na daljinu
- Principi humanizacije vaspitnog stila roditelja

- Multifunkcionalna delatnost predškolskih ustanova
- Programi predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji u periodu između prvog i drugog svetskog rata

 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME