zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

:: Časopis ''Nastava i vaspitanje'' - uputstvo za autore ::

Nastava i vaspitanje Nastava i vaspitanje
Novi broj
Tekstovi
Redakcija
Uputstvo
Sadržaji
Pregled starih brojeva
2005.


 

UPUTSTVO ZA AUTORE PRILOGA

UPUTSTVO ZA AUTORE / CONTRIBUTORS' NOTES / РЕКОМЕНДАЦИЯ АВТОРАМ (PDF PDF)

Važno obaveštenje za autore radova:
Tekstove i ostale materijale za časopis ubuduće možete slati na e-mail Društvava casopis@pedagog.rs
Molimo autore radova koji se šalju časopisu Nastava i vaspitanje da poštuju uputstvo za autore koje mogu naći u svakom broju časopisa. Osim toga , podsećamo da: 1. Uz rad treba dostaviti osim  imena i prezimena, elektronsku adresu, godinu rođenja i afilijaciju. 2. Rad treba dostaviti u jednom fajlu, što znači da ne treba odvajati naslovnu stranu, rezime, literaturu, tabele i osnovni tekst rada. 3. Radove treba dostavljati u ćiriličnoj  verziji. Ukoliko postoje tabele sa statističkim podacima i oznakama ( na primer p, t, Md , f) treba ih navesti latinicom, onako kako je to uobičajeno u statistici pedagoških i psiholoških istraživanja. 4. Molimo autore da ne šalju ilustracije preuzete  ca interneta ili sa drugih multimedija, kao ni slike u boji. 5. Ponovo podsećamo da u spisku literature treba da se nađu samo reference na koje se autor poziva ili koje je analizirao u preglednom članku. Redakcija časopisa "Nastava i vaspitanje


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME