zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 
:: Tekstovi i radionice ::
Tekstovi tj. radionice koje se nalaze pred vama, predstavljaju delove koji su preuzeti iz priručnika "Vršnjaška medijacija - od svađe slađe." i sa CD-a "Pilot disk sa nešto drugačijim modelima programa za obrazovanje - znanjem do promena"

Priručnik ''Vršnjaška medijacija - od svađe slađe'' i CD "Pilot disk sa nešto drugačijim modelima programa za obrazovanje - znanjem do promena", predstavlja celovit obrazovni paket namenjen nastavnicima u srednjim školama i profesionalcima (ljudima iz nevladinih organizacija, institucija i dr.) koji rade sa mladima, nastao sa idejom upoznavanja sa pojmom sukoba, kao i veštinama posredovanja u sukobima.
Priručnik ''Vršnjaška medijacija - od svađe slađe'' je nastao u okviru projekta koji je realizovala Nemaška vladina agencija za tehničku saradnju (GTZ) i organizacija Kinderberg International s kojim se započelo 2002. godine.

Projekat "Podrška omladinskim inicijativama i vršnjaška medijacija" rezultirao je iz potrebe za smanjenjem nasilnog ponašanja u školama i razvijanjem "zdravih" obrazaca komunikacije u njima.

Sadržaji i tekstovi koji su predstavljeni na našem sajtu mogu da se podele na sadržaje vezane za:
Vršnjačku medijaciju;
Adolescenciju;
Prava mladih;
Radionice.

Uz ove tekstove na sajt je postavljeno i preko 55 radionica za praktičnu primenu u okviru školskih časova, ili u okviru vannastavnog rada.

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME