zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: Savet za unapređivanje položaja mladih bez kvalifikacija ::

Grad Beograd je jedan od učesnika međunarodnog projekta EdGate, koji finansira Evropska zajednica, a čiji je vodeći partner Bečka kancelarija obrazovanja. Glavni ciljevi projekta su razvijanje regionalne saradnje u oblasti obrazovanja i formiranje modela jedinstvene evropske srednje škole.

Među odabranim temama, kojima se projekat bavi je i tema vezana za "Učenike koji napuštaju školu bez kvalifikacija ". Na području Beograda živi 9363 lica između 20 i 24 godina koji imaju završenu samo osnovnu školu, a 25606 ima završenu samo gimnaziju.
Od 2003. do 2006. godine srednju školu je napustilo 2373 učenika, što znači da je oko 11% upisanih prekinulo školovanje.

Uviđajući problem Gradonačelnik Beograda Nenad Bogdanović formirao je Savet za unapređivanje položaja mladih bez kvalifikacija čiji je zadatak da odredi strategiju, akcioni plan i dinamiku kojom bi se predviđene aktivnosti sprovodile. Značajno je da je kao relevantan činilac u ovom poslu prepoznato Pedagoško društvo, a Biljana Radosavljević, predsednica Društva je član Saveta i koordinator grupe koja će se baviti decom koja su zbog poremećaja ponašanja napustila školu.
Očekujemo da pedagozi uzmu učešće u pisanju projekata za rešavanje ovog problema.

Uskoro će biti raspisani konkursi i o daljim aktivnostima ćemo vas informisati.

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME