ETOS    

POČETNA

etos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ETOSU

Učeniči četiri beogradske srednje škole (srednja Zubotehnička škola, Farmaceutsko - fizioterapeutska škola, Vazduhoplovno – tehnicka škola i  VI beogradska gimnazija) su prošle godine pohadali seminar Vršnjacka medijacija, koji je organizovan od strane GTZ-a (Nemačke vladine agencije za tehničku saradnju), u okviru projekta "Transformacija konflikta i osnaživanje mladih". Izabrani učenici, od strane svojih razrednih starešina i stručnih saradnika u školi, prošli su obuku iz vršnjacke medijacije i na taj način formirali školske timove za medijaciju u svojim školama. Školski timovi su se pokazali veoma uspešnim u rešavanju konflikata u svojim školskim sredinama. Najbolji medijatori su izabrani da predstavljaju svoju školu u gradskom timu medijatora. Stručno vodenje gradskog tima medijatora, čiji je facilitator Maja Vračar, pedagog u Farmaceutsko – fizioterapeutskoj školi, dovodi do formiranja prvog omladinskog centra za medijaciju u Beogradu – "ETOS".  

Članovi "ETOS-a" su prošli seminare o vršnjackoj edukaciji i dackoj participaciji, odnosno seminar Učenicki parlamenti. Sada oni kroz kreativne radionice, uz pomoć igrica za koncentraciju, ličnog iskustva i znanja i veština koje poseduju, uče svoje vršnjake o nenasilnom rešavanju sukoba i o pravu na participaciju u školi. To se pokazalo veoma efikasnim zato što mladi imaju veliki uticaj na svoje vršnjake.

Omladinska grupa "ETOS" je ove godine snimila i seriju "Svadalice" uz saradnju i podršku GTZ-a i RTS-a. Serija je imala 10 edukativnih epizoda o medijaciji.

Takode, održana je tribina u "Kult teatru" na kojoj je prikazan rad omladinske grupe.

Zahvaljujući Pedagoškom društvu Srbije i gospodinu Čotriću iz Ministarstva za dijasporu, omladinci "ETOS-a" otputovali su 15.01.2007. u Temišvar. U Temišvaru su držali edukativne radionice svojim vršnjacima srpskog porekla, koji pohadaju srpsku gimnaziju "Dositej Obradović". Na kraju seminara stvoren je akcioni plan za novoosnovani omladinski centar u Temišvaru i održana je svečana dodela sertifikata ucesnicima na seminaru.

Ono što se trenutno dešava u "ETOS-u" je prijem novih članova iz tri beogradske škole, i to Škole za negu lepote, Drvno – prerađivacke škole i gimnazije "Sveti Sava", a naši dalji planovi su stvaranje časopisa o radu omladinske grupe, web sajta koji će pratiti rad "ETOS-a". Takode, u najavi je i dolazak srpskih medijatora iz Rumunije, sa kojima cemo uz dalju edukaciju da razmenjujemo iskustva i da se družimo.

medijator

 

 

 

clanovi CLANOVI

album album

Dobrodošli na sajt grupe "Etos"
Glavnu podršku našoj organizaciji pružaju Pedagoško Društvo Srbije, Ministarstvo za dijasporu i Nemačka vladina organizacija za tehničku saradnju (GTZ). Mi im ovom prilikom zahvaljujemo!