zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: Godišnji program rada sekcije stručnih saradnika osnovnih i srednjih škola - šk. 2006/07. ::

Od ove školske godine želimo da unapredimo rad sekcija pedagoga i psihologa osnovnih i srednjih škola. Sigurni smo da stručni saradnici imaju potrebe za razmatranjem zajedničkih tema koje su od značaja za profesionalni razvoj pedagoga i psihologa u osnovnim i srednjim školama.
Takođe, mislimo da postoje sadržaji koji su specifični za određene škole, te smo se potrudili da u dogovoru sa koordinatorima rada sekcija obezbedimo uslove za njihovu realizaciju.

Predlog zajedničkog programa rada sekcije pedagoga i psihologa osnovnih i srednjih škola


10.oktobar 2006.
- STRATEGIJA RAZVOJA STRUČNIH SLUŽBI U VASPITNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA -

SUDBINA AKREDITOVANIH PROGRAMA PDS -
Organizatori: autori Programa : Miroslav Pavlović i Drinka Savić Guteša


14.novembar 2006.
- KARIJERNO VOĐENJE -
Organizatori: Snežana Opanković i Ana Kujundžić

- U SUSRET KODEKSU RADA PEDAGOGA -
Organizatori: Sonja Žarković


12.decembar 2006.
- OMLADINSKI CENTRI ZA VRŠNJAČU MEDIJACIJU - iskustva i Niša, Beograda, Novog Sada
organizatori - Sonja Žarković, Maja Vračar

- PRIMENA MERNIH INSTRUMENATA U RADU STRUČNIH SARADNIKA -
organizator - Nena Drašković


13.februar 2007.
- PREZENTACIJA PROJEKTA "TRGOVINA LJUDIMA" - iskustvaiz Ekonomske škole u Novom Sadu Organizatori: Dušanka Šubarić i Olga Plavić

- NACIONALNA STRTEGIJA BORBE PROTIV NASILJA -
Organizatori: Miroslav Pavlović


08. maj 2007.
(u VI beogradskoj gimnaziji - Milana Rakića 33)

- INKLUZIJA UČENIKA SA POSEBNIM POTREBAMA -
Organizatori: Saška Ber Božić i Tatjana Momčilović

- PROMOCIJA SAJTA: WWW. PEDAGOG.ORG.YU -
Organizatori: urednik sajta, Aleksa Eremija

- NOVI KONCEPTI RAZVOJA VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI ŠKOLA - iskustvo VI beogradske gimnazije i osnovnih škola
Organizator: Ljilja Živanić


12. jun 2007.
(u I-ekonomskoj školi, Cetinjska 7)


- DISTANCE i E-LEARNING
Organizator: Aleksa Eremija


Vaše predloge možete slati na e-mail: ealeksa@gmail.com

 

 

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME