zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: Škola U Moskvi ::

Boravak u Moskvi i dugogodišnja poznanstva sa profesorima Moskovskih instituta omogućili su mi i posetu školi "Ostrvo losova", koja se već više od 10 godina bavi razvojem Elkonjin-Davidov sistema u radu sa decom uzrasta od 5 do 18 godina. Čitajući stručnu literaturu izabrala sam da posetim ovu školu. Pre nekoliko dana sam saznala da je ova škola dobila godišnju državnu nagradu za inovacije u obrazovanju.

Škola je dobila ovo ime po nacionalnom parku koji se nalazi u njenom neposrednom okruženju. U decembru su učenici škole uspeli da fotografišu dva losa koji su se odmarali u blizini škole, pa su te fotografiji sa radošću uključili u sadržaj sajta škole.

Kvalitet rada ove škole najkraće je bavljenje dečijim razvojem, pojačano učenje matematike, muzike, engleskog jezika. Principi su aktivnog učenja i interesantan podatak je da od šestog razreda učenici idu i subotom u školu, jer im je obiman program, a ne smeju da imaju više od šest časova dnevno.

Po čemu se ova škola razlikuje od drugih?

Gledano spolja: Učenici imaju uniforme: teget puloveri ili sakoi i odgovarajuće pantalone ili suknje; zvono koje označava kraj časa je jednostavne nenapadne melodije. U holovima škole izloženi su dečiji radovi: interni konkursi za "fotografija ljubimca", ili eksponati muzeja u okviru škole - jednog koji se bavi narodnim stvaralaštvom, tradicijom, zanatstvom i drugog koji prati put brigade koja je u blizini škole formirana i učestvovala u drugom svetskom ratu. Poseban kvalitet predstavlja čuvanje dečijih istraživačkih, projektnih radova na teme sadržaja ovih malih muzeja.

Elkonjin Davidov sistem

Tipično za ruske škole i vrtiće je u opremanju značajno razlikovanje izgleda sala za realizaciju sadržaja muzičkog vaspitanja- uvek su kitnjasto uređene, svodovi često imaju gipsane detalje, zavese od pliša, lusteri. .., dok se u ostalim delovima škole mogu videti uobičajene školske učionice. Poštovanje tradicije vidi se u đačkim trepezarijama. I najskromnija imaće policu na kojoj se nalazi po neki komad porcelana tradicionalno oslikan plavom bojom na beloj osnovi ili drveni poslužavnici sa bogato oslikanim ružama - tipičnim proizvodima tradicionalnog ruskog zanatstva.

Odakle su koreni ovakvog rada? I na kojim principima se zasniva rad škole?. Najkraće, to su principi aktivnog istraživanja sopstvene prakse uz kontinuiranu podršku poslediplomaca i profesora univerziteta, ono što mi u literaturi nalazimo kao akciono istraživanje, a rusi vole da zovu formativnim eksperimentom odnosno eksperimentom u kome se menja sopstvena praksa i utiče na razvoj.

Ova škola je pozvala V.Davidova 1992. godine da im pomogne u unapređivanju rada škole. I radila je u eksperimentalnom programu sledećih nekoliko godina. 1994. Doobija status naučne laboratorije što je omogućilostalno uključivanje profesora univerziteta u zajednički tim sa nastavničkim kolektivom.
Otkrili su dva osnovna problema na kojima treba ozbiljno istraživački raditi: prelazak sa predškolskog na školski uzrast - pa su pomerili uključivanje dece u ovu obrazovnu instituciju sa 4 godine (sa njima rade vaspitači i to je predškolski program) i osvetlili složenost koju unosi pubertet i potrebne promene u nastavi i učenju sa uzrastima 14-17 godina.

skole u Moskvi
Po njima, događa se da je neophodno da učenici ponovo otkriju smisao i značaj učenja, čak i oni koji su naučili da uče na ranijim uzrastima.

Osnovni ciljevi rada ove škole su:

  • Plansko razvijanje modela povezanosti predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja
  • sistematska psihološko-pedagoška podrška različitih oblika nastavnih i vananastavnih aktivnosti u čijoj osnovi se nalaze različite stvaralačke aktivnosti: igra, rad, uključivanje u projekte, sportske, društvene aktivnosti..
  • korišćenje umetničkih proizvoda, umetničkih dela u nastavnom procesu
  • davanje akcenta predškolskom uzrastu i posebno aktivnostima razvijanja mašte, radoznalosti i inicijative, sve u funkciji razvoja buduće ličnosti koja ume i želi da uči,
  • u programu rada škole je svakodnevno uključivanje dece u sadržaje muzičkog vaspitanja, nezavisno od muzičkog talenta.
  • Od šestog razreda učenici pohađaju nastavu i subotom, jer dnevno ne smeju da imaju više od 6 časova, a oni su poznati kao škola sa pojačanim učenjem engleskog jezika - imaju povećan broj časova jezika.
  • Opisno ocenjivanje do polaska na fakultet! Od prvog razreda učenici se vežbaju da dobro procenjuju sami svoje napredovanje. Prelazi se na sledeći nivo učenja ako je savladano 70% gradiva

Za sve škole Elonjin-Davidov sistema karakteristično je bilo usmerenje na prirodne nauke. U fokusu ovog sitema na početku je bio kvalitet nastave, prevođenje učeničkih spontanih pojmova u naučne pojmove, razvoj teorijskog mišljenja, istraživanje "idealnih" sadržaja za rad sa učenicima t.j. onih koji će najbolje reprezentovati celu oblast nauke u koju uvode učenike. U to vreme razvijaju i udžbenike i bave se prvim četiri razreda osnovne škole. Kasnije bavljenje metakognicijom, refleksijom učenika u odnosu na sopstveno učenje usmeravaju rad mehanizme razvijanja subjekta učenja, razvijanja kolektiva koji uči, ličnošću i njenim stvaralačkim potencijalima, pre svega maštom.

Prešao se dugačak put od škole koja "razvija mišljenje" do škole koja "razvija ličnost".
U ovom slučaju to nije spisak dobrih želja, već planski sitematičan pristup naučnih radnika i praktičara u ovoj školi.

Škola u Moskvi
Škola u Moskvi

Razvoj mašte započinju još u predškolskom uzrastu. Značajno je uključivanje učenika u zajedničke aktivnosti sa odraslima i vršnjacima. Uloga škole je u stvaranju uslova, prilika, situacija da se kreativno i produktivno nađu na istom zadatku deca i odrasli. Oblastima estetskog, umetničkog obrazovanja daje se značaj u rasporedu časova, ali i predstavljanju u okruženju dečijih rezultata ili produkata. Formiraju se izložbe, takmičenja, izrađuju se referati za školski muzej ili prikupljaju eksponati vezani za tradicionalnu rusku umetnost.

Od 2000. godine pred školu stavljeni su zadaci: formiranje sposobnosti i želje za učenjem, želje za sopstvenim menjanjem, samoobrazovanjem, kultivisanje svog odnosa prema sopstvenom zdravlju, svom telu.

U školi, razvija se, metodika za dijagnostiku stvaralačkog potencijala učenika, ali i praktični kursevi razvoja intelektualne gibkosti subjekta koji uključuje razvoj i korekciju kreativnog potencijala nastavnika.

U rad škole uključen je i proces samoevaluacije i spoljne evaluacije. Spoljna evaluacija: 2006. godine dobili su držacvnu nagradu za inovacije u obrazovanju.

Kao procenjuju svoje rezultate?

Baveći se nastavom, učenjem i dijagnostifikovanjem učeničkih sposobnosti i znanja uočili su:

•  što je razvijenija mašta kod predškolca, to se on bolje uključuje u školsku situaciju učenja/nastave. Pokazalo se i da stepen razvijenosti mašte može da pomogne u proceni gotovosti deteta za polazak u školu tj. sistematsku nastavz/učenje
•  nizak nivo mašte, čak i ako ima radne navike i uči otežava komunikaciju učenika sa nastavnikom.

Zadaci za sledeći period:

•  određivanje sadržaja eksperimentalnih predmeta koji bi više podsticali razvoij mašte
•  estetsko vaspitanje i umetničko obrazovanje
•  razvijanje metodika praćenja napredovanja i potrebnih korektivnih aktivnosti kada se radi o razvoju ličnosti učenika.

Tekst pripremila
Vesna Janjević-Popović

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME