zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: Skupština Pedagoškog društva Srbije, decembar 2005. ::

Skupština Pedagoškog društva Srbije je održana 15. i 16. decembra 2005. godine u hotelu "Radmilovac" u Vinči.


fotografije sa Skupštine

još fotografija...

U okviru rada Skupštine odrađene su sledeće aktivnosti:

15.12.2005.

1. tema: Tranzicija Pedagoškog društva Srbije u poslednjih četiri godine u svetlu tranzicije obrazovnog sistema - Sonja Žarković
2. tema: Proaktivni pristup u radu pedagoga - Marija Radovanović i Stanislava Vidović
3. tema: Medijacija i pregovaranje kao metod rešavanja konflikta i prezentacija efekata programa: Youth Empowerment and Conflict Prevention - Maja Vračar i Aleksa Eremija
- Izbor radnih tela za pripremu Izborne Skupštine

16.12.2005.

4. tema: Usvajanje Kodeksa rada pedagoga u svetlu etičkih principa poslovne etike u cilju profesionalizacije rada pedagoga - radna grupa

izborni deo Skupštine:
1. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu - Sonje Žarković
2. Predlog kandidacione komisije
3. Izbor organa Pedagoškog društva Srbije - članova Upravnog odbora i Razvojnog tima
4. Izbor urednika časopisa "Nastava i vaspitanje" i edicije "Mala pedagoška biblioteka"

Naši gosti i saradnici u radu Skupštine bili su predstavnici MPS i GTZ


Za rad naše Skupštine obezbeđena su finansijska sredstva za putne troškove, troškove smeštaja i radnih materijala donacijom nemačke vladine organizacije GTZ.

DEO IZVEŠTAJA SA SKUPŠTINE PEDAGOŠKOG DRUŠTVA

Jedan od bitnih uslova za "emancipaciju" obrazovne politike je osnaživanje rada stručnih društava. Kao i ostali delovi sistema i naše stručno društvo je u procesu tranzicije.

U periodu od 2001. tranzicija Pedagoškog društva bila je trasirana globalnom obrazovnom politikom na nivou sistema, da bi od marta 2003. godine počelo svojevrsno oprobavanje kapaciteta za nastavak promene, razvoja autonomnih obrazovnih programa, nove izdavačke delatnosti i izlaska na obrazovno tržište.

Oslanjajući se na po zitivna iskustva i postignuća u prehodnom periodu, a imajući u vidu slabosti i prednosti u internom okruženju, kao i šanse i prepreke u eksternom, menadžment Društva se u toku četvorogodišnjeg perioda nalazio pred izazovom da li da nastavi po dobro oprobanom osmodecenijskom receptu rada, ili da osvaja prostore koji grade kvalitetan obrazovni ambijent koji traži, nudi i proziva sve one koji su uključeni u obrazovnu politiku zemlje.

Svesni da je to kontinuiran i odgovoran zadatak , Društvo je sve više postojalo centar za učenje nastavnika, roditelja i učenika, i to kroz programe u kojima su u proces učenja, pored pedagoga, uključeni učenici i ostali prosvetni radnici. Tako pokazujemo da ne želimo da unapređujemo i transformišemo obrazovni sistem sa pozicije ja znam i ja ću da ti pokažem, već da želimo da u timskom radu i saradničkom odnosu gradimo nove sadržaje, procese i ishode obrazovanja na svim nivoima sistema.

Bez društvene dimenzije mobilnosti rada Društva i preuzimanja inicijative radi zadovoljenja obrazovnih potreba stručne i šire javnosti, ne bi bilo programa koji se realizuju u saradnji sa Ministarstvom prosvete i sporta, stručnim institucijama, NGO sektorom u stvaranju povoljnog i podsticajnog okruženja za promene i unapređivanje obrazovnog sistema radi izgradnje kvalitetnog obrazovanja za sve. Tako se menadžment Društva našao na tržištu i zahvaljujući podršci i pomoći preko 4.500 prosvetnih radnika iz oko 500 škola u Srbiji. Zahvalnost dugujemo i sledećim institucijama:

•  Ministarstvu prosvete i sporta Republike Srbije,
•  Zavodu za unapređivanje i vaspitanje
•  Fondu za otvoreno društvo,
•  GTZ-u, Nemačkoj vladinoj organizaciji
•  Defektološkom fakultetu, koji je u međuvremenu promenio naziv u Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
•  Filozofskom fakultetu,
•  Institutu za psihologiju,
•  Institutu za andragogiju,
•  Institutu za mentalno zdravlje
•  Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i zapošljavanje,
•  Ministarstvu pravde
•  Pisanim i elektronskim medijima, izdavačkim kućama "Timgraf" i "Eduka"
•  English Book i Oxford University Press-u

Izdvajamo neke od značajnih aktivnosti Društva u proteklom periodu:

2005. godina

- seminar "Prevencija prestupničkog ponašanja učenika u školskoj sredini" održan:
14. i 15.10.2005. godine ŠKOLA DOMAĆIN: Sedma beogradska gimnazija,
21. i 22.10.2005. godine ŠKOLA DOMAĆIN: Pravno-birotehnička škola "9. maj",
21. i 22.10.2005. godine ŠKOLA DOMAĆIN: Železnička tehnička škola,
28. i 29.10.2005. godine ŠKOLA DOMAĆIN: Železnička tehnička škola,
28. i 29.10.2005. godine ŠKOLA DOMAĆIN: Pravno-birotehnička škola "9. maj",
4. i 5.11.2005. godine ŠKOLA DOMAĆIN: Pravno-birotehnička škola "Dimitrije Davidović".
11. i 12.11.2005. godine ŠKOLA DOMAĆIN: Pravno-birotehnička škola "Dimitrije Davidović",
18. i 19.11.2005. godine ŠKOLA DOMAĆIN: OŠ "Vojvoda Mišić",
25. i 26.11.2005. godine ŠKOLA DOMAĆIN: OŠ "Vojvoda Mišić",
2. i 3 .1 2 .2005. godine ŠKOLA DOMAĆIN: OŠ " Ujedinjene Nacije ",

- U sklopu projekta "Vršnjačka medijacija" održani seminari:
"VRŠNJAČKA MEDIJACIJA", trening za trenere iz oblasti prevencije konflikta i vršnjačke medijacije, održan 26-30. avgusta 2005.
" PSIHOEDUKACIJA ADOLESCENATA U RAZREDNIM ZAJEDNICIMA", edukacija za rad sa razrenim starešinama srednjih škola - održana 7-11. oktobra 2005. ,
kao i seminari "Vršnjačka medijacija" u 5 srednjih škola (VI beogradska gimnazija, Zubotehnička škola, Vazduhoplovno tehnička škola, Požarevčka gimnazija, Farmaceutsko fizio- terapeutska)...
Na sajt Društva postavljeni brojni materijali za praktičnu upotrebu.

- U cilju izrade "Kodeksa rada pedagoga" urađeno istraživanje:
" Smernice za formiranje etičkog kodeksa pedagoga"- Istraživanje učenika, nastavnika i saradnika u nastavi

- seminar "Nova škola Petra Savića" u proteklih nekoliko godina pohađalo je oko 1500 polaznika. Škole i gradovi domaćini su bili: Beograd: .  OŠ Jelena Ćetković" .  VI beogradska gimnazija .  Sportska gimnazija .  Ugostiteljsko-turistička škola.  Hemijska-prehrambena tehnološka škola .  Elektro-tehnička škola "Rade Končar" .  Zubotehnička škola .  Škola za negu lepote Zaječar .  OŠ "Đura Jakšić " Pančevo .  Gimnazija "Uroš Predić" .  Poljoprivredna škola "Josif Pančić" Novi Sad .  Medicinska škola "7. april" .  Saobraćajna škola "Pinki" .  Elektrotehnička škola "Mihailo Pupin" .  Škola za dizajn "Bogdan Šuput" .  Gimnazija "Laza Kostić" Mladenovac .  Škola za osnovno obrazovanje odraslih Zrenjanin .  OŠ " Vuk Karadžić" .  Elektro-tehnička i građevinska škola "Nikola Tesla" .  Ekonomsko-trgovačka škola "Jovan Trajković" Užice .  OŠ "Slobodan Sekulić" .  Užička gimnazija Kraljevo .  OŠ " IV kraljevački bataljon" Bečej .  Gimnazija Kruševac .  OŠ "Vuk Karadžić" Ražanj .  OŠ "Ivan Vušović" Botoš .  OŠ "1. oktobar" Leskovac .  OŠ "Svetozar Marković" Rgotina .  OŠ "Jeremija Ilić-Jegor" Temerin .  Tehnička škola

- 25.10.2005. godine u prostorijama Društva održana je prezentacija diplomskog rada: "Doprinos Pedagoškog društva Srbije razvoju pedagoške nauke i prakse" , autora Katarine Jovanović...

- U izdanju Društva i MPS iz štampe je izašla knjiga "Prevencija prestupništva dece i omladine" ...

- septembar 2004. - ugledni domaći računarski časopis " Mikro " u svojoj rubrici "Vodič kroz web" je dao prikaz našeg sajta i dao mu ocene: dizajn: 5, veze: 5, sadržaj:5 (najviše ocene)

- 27.09.2005. održana prezentacija diplomskog rada: "Korelacija uspeha učenika na kvalifikacionom ispitu za upis u srednju školu i uspeha postignutog u osnovnoj školi" . Autor rada je Dijana Stojanović....

- Od 1. do 3. jula 2005. godine u Beogradu, u hotelu Metroplol, održana međunarodna konferencija ' 'Doživotno učenje u balkanskim zemljama - istorijski kontekst i savremeni trendovi ''
Organizatori konferencije bili su: Balkansko društvo za pedagogiju i obrazovanje (Solun, Grčka), Pedagoško društvo Srbije (Beograd), Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Društvo za obrazovanje odraslih ( Beograd ).

- 31.05.2005. održana prezentacija diplomskog rada " Stavovi nastavnika o agresivnom ponašanju u osnovnoj školi ". Autor rada je Maja Pušica
Osnovni podsticaj za ovo istraživanje predstavljalo je saznanje da mnogi vidovi agresivnog ponašanja na ranim uzrastima imaju svoje začetke upravo u školskom ponašanju...

- Svečano otvaranje dela sajta "Nova škola" održano 28.05.2005. Sajt upotpujen novim sadržajima i primerima prakse.

- U prostorijama Gradske skupštine, 25. maja održana je još jedna u nizu tribina pod nazivom "Nasilje u našim obrazovnim institucijama" u organizaciji Pedagoškog društva Srbije. Povod za ovu temu predstavlja zahtev roditelja koji je došao sa molbom upućenom na našu adresu. Verujemo da smo odgovorili u skladu sa očekivanjima i da ćemo to činiti i nadalje.

- Pedagoško društvo Srbije uz podršku Fonda za otvoreno društvo, 22. aprila 2005. godine u hotelu "Metropol " održalo je skup sa nazivom: ŠKOLA BEZ ZIDOVA, PUT KA NOVOM SVETU OBRAZOVANjA . Učestvovalo je oko 120 prosvetnih radnika iz Beograda, Užica, Kikinde, Lipe, Sente, Vrbasa, Požarevca, Guče, Odžaka, Niša, Vršca, Mladenovca, Jagodine, Inđije, Sombora, Kovačice, Uzdina, Bora, Leskovca, Ugljara, Novih Karlovca, Kruševca, Vranja, Vlasotinca, Negotina i Sr. Mitrovice. ...

- Seksualno zlostavljanje dece - Pedagoško društvo Srbije u saradnji sa Incest Trauma Centar - Beograd želi da skrene pažnju javnosti na ozbiljnost problema seksualnog zlostavljanja dece iz perspektive dece i odraslih osoba koje su preživele seksualno zlostavljanje u detinjstvu. Na ozbiljnost nam ukazuju prevashodno lična iskustva dece i odraslih koji su izloženi nasilju i osoba koje su im od podrške.

- 06. 04. 2005. održana promocija Porodičnog zakona

-. 18.05.2005. u Domu učitelja u Nišu održan sastanak niške podružnice Pedagoškog društva. Sastanku prisustvovala predsednica Društva Sonja Žarković.

- U okviru promocija diplomskih radova mladih pedagoga koje organizuje Pedagoško društvo Srbije, 29. marta 2005 . godine, diplomski rad na temu " Shvatanje odnosa ličnosti i društva u jugoslovenskoj pedagogiji u drugoj polovini XX veka" prezentovala je pedagog Stanojka Urošević.

-22.02.2005. održana je prezentacija diplomskog rada ''Školski sistem u Japanu''
U sklopu projekta ''Prezentacija diplomskih radova studenata pedagogije'' predstavljamo Vam rezime rada koji nosi naziv ''Školski sistem u Japanu''.
Autor ovog diplomskog rada je Emilija Ćetković

- Ispitivanje vrednosnih stavova maturanata beogradskih srednjih škola
Osnovni saznajni cilj istraživanja sastoji se u jasnom uočavanju dominantnih vrednosnih obrazaca i životnih stilova beogradske srednjoškolske omladine. Iz osnovnog saznajnog cilja može se izvesti praktični cilj istraživanja, koji bi se sastojao u davanju na uvid rezultata istraživanja...

2004. godina

- 24.12.2004. je održana tribina '' Seksualno nasilje nad adolescentima u Srbiji - istraživački podaci i mogućnost prevencije''

- 21.12.2004 . u Skupštini grada Beograda održana je redovna Skupštinu Pedagoškog društva Srbije .Skupštini je prisustvovalo 82 člana Pedagoškog društva, od tog broja je 33 od 50 pozvanih delegata, predstavnika produžnica i sekcija Društva...

- Pedagoško društvo Srbije je 05.11. 2004. god. u saradnji sa The English Book i Oxford University Press-o m , organizovalo je predavanje sa diskusijom na temu: "KONSTRUKTIVISTIČKI PRISTUP NASTAVI". Imali smo zadovoljstvo da naša gošća ovoga puta bude g-đa Msc Stephanie Richards , regionalni direktor r OUP-a za jugoistočnu Evropu.

- U sklopu aktivnosti vezanih za komparativne analize obrazovnih sistema i izdavaštva zemalja u regionu, 10.06.2004. održana je promocija izdavačke kuće "EDUCA" iz Zagreba.
Govoreći o iskustvima u Republici Hrvatskoj Nikola Šoljan profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu sa odseka za pedagogiju, naglasio je...

- 22. aprila 2004. godine u Pedagoškom društvu Srbije organizovan je seminar: "Prezentacija i primena modela i programa u praktičnom radu pedagoga u saradnji sa nastavnicima i roditeljima i radu sa učenicima'' Autor i voditelj seminara je Slavica Radaljac , pedagog sa 26 godina radnog iskustva u osnovnoj i srednjoj školi.

- 11. 02. 2004. u hotelu Metropol, Pedagoško društvo Srbije je (pod pokroviteljstvom Fonda za Otvoreno društvo) organizovalo seminar " Pedagozi u reformi obrazovnog sistema "
uz promociju knjige"Mentalni poremećaji i nihov uticaj na usvajanje školskih znanja i veština"

2003. godina i ranije

- 22. 12. 2003. U hotelu ''Metropol'' održan je seminar " Implementacija zakona o sistemu obrazovanja i vaspitanja i nastavak reformskih koraka " ORGANIZATOR: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije i Pedagoško društvo Srbije UČESNICI SEMINARA: predstavnici stručnih društava u Srbiji, predstavnici opštinskih aktiva stručnih saradnika Beograda i reginalni koordinatori za stručno usavršavanje - oko150 učesnika

- Okrugli sto PDS - Protiv nasilja nad decom
Nasilje nada decom je naša stvarnost. Ova problematika više nije " zabranjeni grad ", jer se sve više govori i piše o trgovini decom i organima, o zanemarivanju, fizičkom, emocionalnom i seksualnom zlostavljanju dece u porodici i van nje. Ova tema je u žiži naše javnosti, a zahvaljujući tome, unete su neke promene u Krivični zakon.

- Devijantna ponašanja u školskoj dobi
O agresivnosti, devijantnom ponašanju i bolestima zavisnosti adolescenata školskog uzrasta i mogućnostima preventivnog rada sa njima - tema je tribine koja je izazvala veliko interesovanje i brojne odjeke... Nesreća ne stanuje negde daleko i ne dešava se samo nekom drugom. Ona je svuda oko nas. Protiv nje niko nije pelcovan...

- Januara 2002. godine pokrenut je sajt Pedago škog društva Srbije- www.pedagog.rs

www.pedagog.rs

U kratkom izlaganju o sajtu Pedagoškog društva Srbije, urednik sajta Aleksa Eremija izneo je podatke o posećenosti i kredibilitetu našeg sajta.

Evo par zanimljivih podataka:

- www.pedagog.rs je počeo sa radom u januaru 2002. godine
- Od tada je zabeležio preko 900 000 pregleda
- Posetioci dolaze iz čak 96 zemalja
- Danas mesečno sajt ima preko 100 000 pregleda i 2500 poseta mesečno
- Zanimljivo je da otprilike 10% poseta otpada na posete iz bivših jug. republika

- Ugledni domaći računarski časopis "Mikro" u svojoj rubrici "Vodič kroz web" je dao prikaz našeg sajta i dao mu ocene: dizajn: 5, veze: 5, sadržaj:5 (najviše ocene)
- Ugled sajta, pored velike posećenosti, potvrđuje i veoma dobra pozicija sajta na svetskim i domaćim pretraživačima (Google, MSN, Krstarica, Pogodak.co.rs...)
- Planskim markentiškim akcijama na Internetu izdejstvovano je da se link ka našem sajtu nađe u mnogim uglednim katalozima (B92-obrazovanje, Internet krstarica-posebno izdvajamo, DMOZ...)

Cilj nam je da se održimo kao liderski sajt iz oblasti vaspitanja i obrazovanja u SCG

U sklopu izbornog dela Skupštine odabrani su novi članovi upravnog odbora i razvojnog tima:

Vladu Društva, upravni odbor čine:

Sonja Žarković- predsednik
Marina Ostojić-potpredsednik
Kamila Popović
Branislava Milić
Ljubinko Zlatić
Aleksandra Vignjević Kalezić
Borislav Stanojlović
Edita Sakali
Božidar Topalović

Članovi Razvojnog tima, projekta menadžmenta Društva su:

Sonja Žarković
Drinka Savić Guteša
Gordana Zindović
Aleksa Eremija
Emina Hebib
Miroslav Pavlović
Maja Vračar

 

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME