zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: AKTIVNOSTI U MAČVANSKOM OKRUGU ::

GRADJANSKO VASPITANJE I ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

U predivnom ambijentu svečane sale Šabačke gimnazije, oplemenjenom cvetnim aranžmanima tehničara hortikulture trećeg i četvrtog razreda Srednje poljoprivredne škole sa domom učenika iz Šapca (izložba u auli svečane sale), 31. marta 2006. godine, Pedagoško društvo Srbije i Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika u Šapcu, u saradnji sa Šabačkom gimnazijom i Stručnim većem profesora Gradjanskog vaspitanja srednjih škola sa područja opština Šabac, Bogatić, Vladimirci i Koceljeva, predstavili su izborni nastavni predmet Gradjansko vaspitanje i Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Na ovo predstavljanje organizatori su pozvali:

- učenike završnih razreda (i oni koji uče i oni koji ne uče Gradjansko vaspitanje) srednjih škola Šapca, Bogatića, Vladimiraca i Koceljeve i sve profesore Gradjanskog vaspitanja;
- predstavnike djačkih parlamenata, školskih odbora i saveta roditelja srednjih škola;
- sve ostale učenike srednjih škola i njihove profesore;
- pedagoge i psihologe srednjih škola;
- direktore osnovnih i srednjih škola;
- predstavnike Ministarstva prosvete i sporta;
- predstavnike lokalne samouprave;
- predstavnike lokalnih sredstava informisanja i
- sve zainteresovane.

Specijalni gost-učesnik bio je gospodin Rodoljub Šabić , Poverenik za informacije od javnog značaja, a predstavljanju su prisustvovale i instruktorke za Gradjansko vaspitanje u srednjim školama Ljiljana Simić i Milka Mihailović.

Prvi deo predstavljanja bio je ustvari javni čas Gradjanskog vaspitanja pod nazivom "Imam pravo da znam", koji su, uz pomoć svog profesora Gradjanskog vaspitanja, realizovali učenici prvog razreda Srednje poljoprivredne škole sa domom učenika, obrazovnih profila veterinarski tehničar-ogled i prehrambeni tehničar.

Originalni scenario radionice "Imam pravo da znam" bio je posvećen programskim sadržajima Gradjanskog vaspitanja za četvrti razred, tačnije Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Improvizujući-glumeći konferenciju za štampu, na kojoj su "novinari" postavljali pitanja "predstavnicima različitih organa vlasti", učenici iz oglednog odeljenja veterinarskih tehničara omogućili su svojim vršnjacima-prehrambenim tehničarima da razviju individualne i grupne aktivnosti, zahvaljujući kojima su ostvareni ključni ciljevi radionice.

Prisutni su bili u situaciji da se, prateći dešavanja u okviru radionice kao i video ilustracije na velikom platnu, upoznaju sa:
- pojmom informacije od javnog značaja, osnovnim pravilima i ograničenjima vezanim za pristup ovim informacijama,
- procedurom podnošenja zahteva za pristup informacijama od javnog značaja i
- mehanizmom zaštite prava na informisanje tj. sa ulogom Poverenika za informacije od javnog značaja.

I pored evidentnih problema sa dometom čujnosti reči izgovorenih na pozornici svečane sale (radilo se bez ozvučenja), koji je uticao i na način korišćenja raspoloživog prostora, zatim ubrzanog tempa koji je bio diktiran činjenicom da su praktično tri školska časa realizovana za manje od 45 minuta, prisutnima je bila pružena prilika da sagledaju dobre strane tehnike radioničarskog rada , i uvere se zašto takav način rada odgovara učenicima.

Na ovom mestu treba pomenuti da su mišljenja učenika I razreda Srednje poljoprivredne škole sa domom učenika, registrovana na kraju prvog tromesečja u okviru evalucije, emitovana (segment "svidja mi se" i "ne svidja mi se") u cikličnom sledu skoro svih 40 minuta pre početka predstavljanja. Ta mišljenja su ukazala na status koji je Gradjansko vaspitanje steklo kod njih već nakon dva i po meseca posle prvog časa.

Završnica časa postavljena je tako da na najpogodniji mogući način bude uključen Poverenik za informacije od javnog značaja, gospodin Rodoljub Šabić.

On je najpre detaljno objasnio tretman privatnosti u sklopu odredbi Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (to je bio jedini slučaj kod koga su učenici jedne grupe bili u dilemi), ali i ukazao na čitav niz stvari koje još uvek nisu uradjene, a predpostavke su za celovitu i efikasnu realizaciju prava koje obezbedjuje Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Gospodin Šabić je zatim odgovorio na još dva konkretna pitanja učenika (da li se poštuju njegove odluke i preporuke, i da li postoje neke sankcije za one koji to ne uvažavaju), da bi na kraju izrazio svoje izuzetno zadovoljstvo što mu je pružena prilika da uputi poruku mladima, i izrazi svoje ubedjenje da su upravo oni generacija koja će dovršiti sve ono što je do sada započeto i uradjeno u okviru potpunog i adekvatnog korišćenja prava na informisanje, koje je opet preduslov ostvarivanja mnogih drugih prava u svakom društvu koje teži istinskoj demokratiji.

Svoje desetminutno izlaganje gospodin Šabić je završio upućivanjem pohvala učesnicima upravo realizovane prezentacije, za koje je rekao da je više nego očigledno da su shvatili suštinu Zakona, da su naučili kako da ostvaruju svoja prava, i da je siguran da oni nikada neće biti "poslušnici" bilo kog režima vlasti, već gradjani svesni mogućnosti koje im Zakon o slobodnom pristupu informacijama pruža kada je u pitanju kontrola vlasti, i spremni da te mogućnosti stalno koriste.

Nakon petnaestominutne pauze, tokom koje su svi prisutni posluženi prigodnim osveženjem, u biblioteci Šabačke gimnazije usledio je drugi deo planiranih aktivnosti - tribina o Gradjanskom vaspitanju i Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Tribina je imala 25 učesnika.

Ne ulazeći u bilo šta što je deo organizacije nastave i metodike predmeta, gospodin Rodoljub Šabić je na samom početku tribine još jednom izrazio svoje zadovoljstvo onim što je video i čuo, uz generalnu preporuku da sa učenicima treba raditi na praktičan način, kako bi, bar za ovakve sadržaje, bilo nesporno da će dobiti dovoljno i znanja i praktičnih veština neophodnih za uspešno korišćenje i prava na informisanje, i svih drugih prava koja mogu da budu ugrožena ili uskraćena ako ne postoji slobodan pristup informacijama.

U razgovoru koji je usledio pomenut je čitav niz aktuelnih problema, od toga da još uvek nije izgradjena koncepcija Gradjanskog vaspitanja u našem obrazovnom sistemu, do toga da verska nastava i Gradjansko vaspitanja nikako ne bi smeli jedno drugo da isključuju, i da vernici ne bi smeli da budu uskraćeni za ono što im zaista može pomoći da budu gradjani sposobni da ostvaruju sva svoja prava, odgovore svim svojim gradjanskim obavezama, i da u pozitivnom smislu menjaju društvo kojem pripadaju. Jasno je rečeno da bi status predmeta trebao da bude drugačiji.

Posebno su pomenute teškoće vezane za realizaciju programa u četvrtom razredu: kasno objavljivanje programa, nedovršena edukacija profesora koji taj program treba da realizuju, nedostatak vodiča za njihov rad u ovom razredu.

Neposvećivanje sistemske pažnje komplikovanoj aktuelnoj kadrovskoj situaciji, odsustvo insistiranja na obezbedjivanju elementarnih prostornih, materijalnih i organizacionih uslova za uspešnu realizaciju programa, nekorišćenje evidentnih potencijala predmeta za kvalitativne promene bar u delu nastavnog procesa i vannastavnih aktivnosti, jednostavno su neprihvatljivi, jer su efekti realizacije programa, posebno sa učenicima prvog razreda (deo evaluacije je prikazan neposredno pre početka javnog časa), izuzetni i, po mišljenju učesnika tribine, predstavljaju kapital koji se ne sme proćerdati zbog problema koji nisu nerešivi.

Član Upravnog odbora Pedagoškog društva Srbije B. Topalović, potvrdio je da će Društvo, kao i uvek do sada, podržati svaku konkretnu aktivnost i akciju čiji je cilj unapredjivanje obrazovno-vaspitne teorije i prakse, kao što je to uradjeno i ovog puta, procenjujući da su ovakvi dogadjaji pravi pokretači višestrukog dejstva ka pozitivnim promenama u obrazovanju i vaspitavanju mladih.

Na kraju rada tribine zaključeno je da će Stručno veće profesora gradjanskog vaspitanja srednjih škola sa područja opština Šabac, Bogatić,Vladimirci i Koceljeva, na osnovu svega što je konstatovano, a u okviru svog plana rada, pokrenuti čitav niz konkretnih aktivnosti koje će biti usmerene prema školama, roditeljima, lokalnim zajednicama, Ministarstvu prosvete i sporta, Pedagoškom društvu, kao i prema široj zajednici, sve u cilju prevazilaženja postojećih problema i afirmacije Gradjanskog vaspitanja kao nastavnog predmeta nesumnjivih kvaliteta, bitnih za interese svakog pojedinca i društva u celini.

Tekst pripremio
Mr Božidar Topalović

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME