zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

:: stručno usavršavanje nastavnika - ARHIVA ::

Seminari koji su bili u ponudi do školske 2008/09. godine:

Ovo su seminari koji su se izvodili pre školske 2008/09. godine.

Kako biste pogledali koji su trenutno aktuelni seminari kliknite ovde...- PROGRAM EDUKACIJE ŠKOLSKIH TIMOVA O PREVENCIJI PRESTUPNIČKOG PONAŠANJA U ŠKOLSKOJ SREDINI

- PROGRAM EDUKACIJE ŠKOLSKIH TIMOVA O SPECIFIČNIM RAZVOJNIM PROBLEMIMA U ADOLESCENCIJI KOD UČENIKA OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA

- ŽIVOT SA ADOLESCENTOM U KUĆI - PROGRAM EDUKACIJE RODITELJA O SPECIFIČNIM PROBLEMIMA U ADOLESCENCIJI

- ANTISTIGMA POKRET

 

Naziv seminara

  PROGRAM EDUKACIJE ŠKOLSKIH TIMOVA O SPECIFIČNIM RAZVOJNIM PROBLEMIMA U ADOLESCENCIJI KOD UČENIKA OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA.
Akreditacija br. 223/2003  

Polaznici

Nas t avnici i stručni saradnici osnovnih i srednjih škola

Autori i voditelji

Stručnjaci sa Instituta za mentalno zdravlje i profesori Medicinskog fakulteta.

Cilj seminara

Da se formiraju školski tomovi ( profesora, nastavnika i stručnih saradnika) i da se putem edukacije o razvojnim problemima adolescencije, škola senzibiliše kao institucija za kvalitetno sadržajniji rad sa učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i da se razmenom iskustava regionalnih timova stvori mreža saradničkih odnosa.

 

Naziv projekta

 

  "ŽIVOT SA ADOLESCENTOM U KUĆI"
PROGRAM EDUKACIJE RODITELjA O SPECIFIČNIM PROBLEMIMA U ADOLESCENCIJI

Autori i voditelji

Stručnjaci sa Instituta za mentalno zdravlje i Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu.

Cilj

Da se putem edukacije roditelja o razvojnim problemima adolescencije usklade uticaji porodice i škole i na taj način podrži sadržajno i kvalitetno odrastanje mladih, kao i da se roditelji aktivno i odgovorno uključe u život škole.

 

Naziv projekta

ANTISTIGMA PROGRAM
za učenike i stručne saradnike osnovnih i srednjih škola

Autori i voditelji

Milica Pejović Milovančević, Institut za mentalno zdravlje,BGD
Miroslav Pavlović, Institut za mentalno zdravlje,BGD

Mesto održavanja Matična škola koju pohađa ciljna grupa
Cilj Postizanje pozitivne promene u smislu promene stavova, prihvatanja i pružanja aktivne pomoći i podrške mladima sa mentalnim poremećajima.

 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME