zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

 

 

 

 

 

 

:: časopis "Tragovi" ::

Agencija za izdavačku delatnost "Putokaz"
Časopis "Tragovi"

O nama

Agencija za izdavačku delatnost "Putokaz" je osnovana u junu 2004. godine. Njen tim čine Snežana Koprivica po zanimanju dipl. pedagog, Emilija Veljković - vaspitač i Marija Jevtić - dipl. scenograf.

Prvi projekat agencije je časopis za kreativno vaspitanje "Tragovi" koji je namenjen, pre svega, profesionalcima koji se bave vaspitnim radom (vaspitačima predškolskih ustanova, učiteljima osnovnih škola), roditeljima koji žele da obogate porodični život novim sadržajima i svima koji u druženju sa decom nalaze zadovoljstvo i vide smisao. U suštini, ovaj časopis je namenjen deci sa željom da razvija njihovu radoznalost, maštu, otvorenost ka novom i različitom.

O časopisu "Tragovi"
Osnovni cilj ovog časopisa je da svojim sveukupnim delovanjem (sadržajem, dizajnom, kvalitetom izrade) doprinese podizanju opšte kulture korisnika, jačanju njihove profesionalne kompetencije i razvijanju kvalitetnih interpersonalnih odnosa.
Sa namerom da podstakne stvaralačko mišljenje i kreativno delanje, nude informacije iz oblasti nauke, kulture i umetnosti sa predlozima za rad sa decom po principima aktivnog učenja u kojima igra i partnerstvo imaju značajnu ulogu.
Pažljivo odabran sadržaj prati tokove prirode, praznike iz celog sveta, stare civilizacije i pruža savete iz oblasti vaspitno-obrazovnog rada. Sadržaj čine sledeća poglavlja: Svet oko nas, Civilizacije, Godišnja doba, Kako, zašto?, Kalendar, i Komunikacija.
Posebnost sadržaja ovog časopisa se ogleda u tome što svaki tekst nosi sa sobom predlog za rad sa decom, igre, radionice koje se mogu doslovno primeniti ili varirati, razvijati u više pravaca u zavisnosti od uzrasta deteta, od toga da li se primenjuju u kolektivu ili u porodici, ili pak, od iskustva i kreativnosti samog vaspitača.
Svojom koncepcijom "Tragovi" upućuju na univerzalne kulturne vrednosti i pronalaženje njihovih simboličnih formi u elementima nacionalne kulture, na razvijanje veština saradnje, navika poštovanja i uvažavanja drugog, na negovanje otvorenosti i tolerancije kako među decom tako i između odraslog i deteta.
Časopis izlazi tromesečno - četiri broja godišnje (mart, jun, septembar i decembar). Prvi broj je izašao u septembru 2004. godine. Štampan je na visokokvalitetnom papiru, pun kolor, obim je 44 strane.

Kontakt telefon (informacije i porudžbine) 064/1769527

 

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME