zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: Transformacija sukoba i osnaživanje mladih ::

Sastanak formalnih i neformalnih partnera kancelarije GTZ-a u Beogradu, projekta CTYE, sa ciljem unapređenja školske medijacije u Srbiji

Sastanak je održan 11.05.2007. godine, u organizaciji Centra za alternativno rešavanje sukoba, uz podršku GTZ-a, projekta Transformacija sukoba i osnaživanje mladih (CTYE).

CTYE je projekat započet 2006. godine, koji se bazira na iskustvima u oblasti razvoja školske medijacije u Srbiji od 2002. godine.

Osnovne ideje programa su promocija demokratskog društva, promocija ideja tolerancije i prihvatanja različitosti, promocija ljudskih i dečjih prava, implementacija participativnih modela kao uslov razvoja civilnog društva i podrška marginalizovanih grupa mladih (izbeglice, internoraseljena lica, socijalno ugrožene kategorije stanovništva, mladi žrtve nasilja, pripadnici nacionalnih manjina i dr.)
Aktivnosti ovog programa se ostvaruju kroz samostalne projekte, kroz podršku projekata nevladinih organizacija i državnih institucija na teritoriji Republike Srbije ali i u susednim zemljama  kroz regionalnu saradnju.

Pošto se pod okriljem GTZ-a razvilo mnoštvo aktivnosti u oblasti školske i vršnjačke medijacije, koje različite partnerske organizacije realizuju, pojavila se potreba povezivanja partnerskih organizacija sa ciljem razmene informacija o dosadašnjim aktivnostima i rezultatima, i razmatranja mogućnosti saradnje i unapređenja ove oblasti, kroz udruživanje kapaciteta i resursa.

Tako je sastanak okupio organizacije koje su formalni i neformalni partneri kancelarije GTZ-a u Beogradu, projekta CTYE, koji su u svojim dosadašnjim ciljevima imali rad na unapređenju školske medijacije u Srbiji, kao i  organizacije čije aktivnosti imaju uticaj na razvoj ove oblasti, iako nisu direktno realizovale programe školske medijacije. Namera je bila da se razmatraju pravci daljeg razvoja školske medijacije na nivou grada Beograda, koji bi se kao primeri dobre prakse mogli transponovati i u druge sredine. Stoga su ovom sastanku prisustvovale samo one partnerske organizacije koje deluju na teritoriji Beograda.

Prisutni su, pored predstavnika GTZ-a, projekta CTYE i Centra za alternativno rešavanje sukoba, bili predstavnici UNICEF-a, Nansen Dialogue Centra, Pedago[kog dru[tva Srbije, omladinskog centra ETOS, Centra za prava deteta, omladinske grupe DX, kao i predstavnik Republičkog centra za medijaciju.

Razmena informacija među organizacijama je pokazala da je najviše aktivnosti do sada bilo usmereno na edukaciju, što je rezultiralo velikim brojem obučenih stručnjaka (učenika u osnovnim i srednjim školama, nastavnika / profesora i stručnih saradnika, vaspitača i radnika KP doma u Kruševcu, ombudsmana iz Vojvodine). Školska i vršnjačka medijacija su zaživele u velikom broju osnovnih i srednjih škola širom Srbije, kao i u praksi ombudsmana u Vojvodini. Funkcionisanje školskih timova za medijaciju je po procenama predstavnika Pedago[kog dru[tva Srbije značajno unapredilo pedagošku klimu u školama, i podstaklo veće uključivanje roditelja i lokalne zajednice u život škole. I, naravno, u velikoj meri je osnažilo participaciju mladih.

Razmatrajući dalje pravce razvoja, istaknuta je potreba za organizovanjem susreta školskih i vršnjačkih medijatora sa ciljem razmene iskustva, potreba za umrežavanjem projekata na lokalnom nivou, kao i za umrežavanjem organizacija koje se bave ovom oblašću, ali i za njihovim povezivanjem sa drugim relevantnim organizacijama i institucijama sistema na lokalnom nivou. Kao jedan od mogućih načina realizacije pomenute potrebe, vidi se formiranje tela za školsku medijaciju na nivou grada, koje bi imalo uvid u objedinjene aktivnosti na ovom planu, omogućavalo razmenu informacija i profesionalnu saradnju, i moglo produkovati obuhvatno, strateško planiranje daljeg razvoja.

Nadamo se da ćemo na ovaj način pomoći da ideja tranformacije sukoba uz uvažavanje različitosti postane deo našeg svakodnevnog života.

tekst pripremila:
Dragana Ćuk Milankov
predsednica Centra za alternativno rešavanje sukoba

opširnije o projektu Transformacija sukoba i osnaživanje na našem sajtu...

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME