zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: Pedagoško društvo Srbije - arhiva projekata ::

U toku svog rada Pedagoško društvo Srbije je samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama sprovodilo brojne projekte koji su bili važan činilac u stručnom usavršavanju pedagoga i prosvetnih radnika u Srbiji.

PEDAGOŠKO DRUŠTVO SRBIJE


SEMINARI ŠKOLSKA 2012/13. i 2013/14. GODINA

• Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente
INTERNET PREZENTACIJA PROJEKTA
Internet prezentaciju ovog projekta sa svim detaljima o seminaru i primerima iz prakse možete pogledati klikom na ovaj link

72

Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente

Kompetencija: K3
Prioriteti: 4

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Danica Belić, danica.belic@gtz.de, 063/517-065

Autori

Milena Golić, Marija Radovanović, Stanislava Vidović

Realizatori

Stanislava Vidović, Marija Radovanović, Milena Golić, Biljana Radosavljević, Danica Belić, Nada Škundrić, Maja Vračar, Vesna Kravarušić, Nataša Stojanović, Ljilja Vdović, Dragana Ćuk, Nevenka Kraguljac, Mirjana Ostojić, Biserka Svetozarević, Sunčica Stankov

Opšti ciljevi

Osposobljavanje profesionalaca za rad sa mladima na uspostavljanju i unapređenju rada učeničkog parlamenta i promociji participativnih prava mladih

Specifični ciljevi

Unapređivanje znanja, veština i vaspitne kompetencije zaposlenih u obrazovanju; Osposobljavanje nastavnika da budu podrška učenicima pri formiranju učeničkog parlamenta, kod pokretanja akcija u školi i pri uključivanju u rad stručnih i organa upravljanja u školi; Umrežavanje i širenje ideje participacije učenika u školama i životnim situacijama

Sadržaj i aktivnosti

1. Dečja prava i upoznavanje sa Konvencijom o pravima deteta i članovima Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. 2. Demokratija i parlament. 3. Učenički parlament u školi. 4. Timski rad. 5. Liderstvo. 6 Kritičko mišljenje. 7. Pregovaranje.

Ciljna grupa

nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/ pomoćnici direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

tri dana (18 bodova)• Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente - ONLINE - seminar se organizuje putem Interneta
INTERNET PREZENTACIJA PROJEKTA
Internet prezentaciju ovog projekta sa svim detaljima o seminaru i primerima iz prakse možete pogledati klikom na ovaj link

72

Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente - ONLINE

Kompetencija: K3
Prioriteti: 4

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Danica Belić, danica.belic@gtz.de, 063/517-065

Broj učesnika

realizacija ONLINE seminara nije ograničena brojem učesnika

Trajanje

seminar se organizuje na sajtu www.pedagog.rs u toku 7 nedelja od prijavljivanja polaznika. Svake nedelje polaznici shodno svojim obavezama i dinamici rada treba da obrade po jedan modul predviđenih sadržaja

Opšti ciljevi

Osposobljavanje profesionalaca za rad sa mladima na uspostavljanju i unapređenju rada učeničkog parlamenta i promociji participativnih prava mladih

Specifični ciljevi

Unapređivanje znanja, veština i vaspitne kompetencije zaposlenih u obrazovanju; Osposobljavanje nastavnika da budu podrška učenicima pri formiranju učeničkog parlamenta, kod pokretanja akcija u školi i pri uključivanju u rad stručnih i organa upravljanja u školi; Umrežavanje i širenje ideje participacije učenika u školama i životnim situacijama

Sadržaj i aktivnosti

1. Dečja prava i upoznavanje sa Konvencijom o pravima deteta i članovima Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. 2. Demokratija i parlament. 3. Učenički parlament u školi. 4. Timski rad. 5. Liderstvo. 6 Kritičko mišljenje. 7. Pregovaranje.

Ciljna grupa

nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/ pomoćnici direktora


• Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju - bazični
INTERNET PREZENTACIJA PROJEKTA
Internet prezentaciju ovog projekta sa svim detaljima o seminaru i primerima iz prakse možete pogledati klikom na ovaj link

153

Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju – bazični

Kompetencija: K4
Prioriteti: 1,2

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Danica Belić, danica.belic@gtz.de, 063/517-065

Autori

Milena Golić, Marija Radovanović, Stanislava Vidović

Realizatori

Mreža realizatora na teritoriji Srbije
Beograd: Mr spec. Stanislava Vidović, Mr spec. Marija Radovanović, spec. Milena Golić, Biljana Radosavljević, Danica Belić, Nada Škundrić, Maja Vračar, Vesna Kravarušić, Nataša Stojanović, Ljilja Vdović, Dragana Ćuk Milankov, Nevenka Kraguljac;
Niš: Marina Ostojić, Biserka Svetozarević, Sunčica Stanković Radivojević;
Šabac: Mr Božidar Topalović, Biljana Ercegovčević;
Vlasotince: Kamila Popović;
Sombor: Edita Sakali;
Novi Sad: Verica Grbić;
Subotica: Desanka Vidaković, Ksenija Bošnjak;
Požarevac: spec. Živkica Đorđević, Svetlana Spasić;
Kragujevac: Dragana Ocokoljić;
Kraljevo: Vladan Seizović;
Užice: Aleksandra Jovanović-Đukić;
Jagodina: Valerija Živković, Vesna Ostojić;
Valjevo: Gordana Milovanović;

Opšti ciljevi

Osposobljavanje profesionalaca za rad sa mladima za primenu modela medijacije u nenasilnom rešavanju sukoba.

Specifični ciljevi

Unapređivanje znanja, veštine i vaspitne kompetencije zaposlenih u obrazovanju; Osposobljavanje profesionalaca za rad na: prevenciji, transformaciji i upravljanju sukobima; Primeni modela medijacije; Unapređenju komunikacije, međusobnih odnosa i atmosfere u školskoj sredini; Umrežavanje profesionalaca i vršnjaka i širenje ideje medijacije u školama i životnim situacijama

Sadržaj i aktivnosti

1. Nenasilna komunikacija – osnove i koraci, proces empatije; izražavanje osećanja i potreba. 2. Učenje i vežbanje izražavanja jezikom pozitivne akcije i afirmacije. 3. Različiti načini slušanja i slušanje sa empatijom. 4. Bes i konstruktivni načini prevazilaženja besa. 5. Uzroci, osnove nastanka i razvoja sukoba, ishodi, prevencija i upravljanje sukobima. 6. Metode i tehnike u procesu medijacije. 7. Osnovne uloge medijatora. 8. Koraci u medijaciji. 9. Školska i vršnjačka medijacija.

Ciljna grupa

nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitači u predškolskim ustanovama, medicinske sestre–vaspitači, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/pomoćnici direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

tri dana (24 boda)


• Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju - napredni
INTERNET PREZENTACIJA PROJEKTA
Internet prezentaciju ovog projekta sa svim detaljima o seminaru i primerima iz prakse možete pogledati klikom na ovaj link

152

Osnaživanje mladih kroz školsku / vršnjačku medijaciju – napredni

Kompetencija: K4
Prioriteti: 1,2

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Marina Ostojić, marinaostojic@live.com, 063/445-088

Autori

Milena Golić, Marija Radovanović, Stanislava Vidović

Realizatori

Milena Golić, Marija Radovanović, Dragana Ćuk Milankov, Stanislava Vidović, Marina Ostojić

Opšti ciljevi

Unapređivanje znanja i veština profesionalaca za rad sa mladima u primeni modela medijacije u nenasilnom rešavanju sukoba

Specifični ciljevi

Unapređivanje znanja, veštine i vaspitne kompetencije zaposlenih u obrazovanju; Unapređivanje znanja i veština profesionalaca za rad na: prevenciji, transformaciji i upravljanju sukobima, primeni modela medijacije, unapređenju komunikacije, međusobnih odnosa i atmosfere u školskoj sredini; Umrežavanje i širenje ideje medijacije u školama i životnim situacijama

Sadržaj i aktivnosti

1. Izazovi u primeni medijacije u školi i načini prevazilaženja teškoća, kao izazova u primeni medijacije. 2. Proces empatije – izražavanje osećanja i potreba i primena u „teškim“ situacijama. 3. Različiti oblici medijacije i mogućnosti primene u školskoj sredini. 4. Nove metode rada u primeni medijacije u školi. 5. Načini i modeli rada u situacijama sa više aktera sukoba. 6. Primena različitih modela medijacije u praksi. 7. Standardi u vršnjačkoj medijaciji.

Ciljna grupa

nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitači u predškolskim ustanovama, medicinske sestre–vaspitači, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/pomoćnici direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

tri dana (24 boda)


Podrška podsticanju i razvoju čitanja kod dece

19

Podrška podsticanju i razvoju čitanja kod dece

Kompetencija: K2
Prioriteti: 5, 7

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Maja Vracar, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55

Autori

Maja Vračar , Vesna Crnogorac

Realizatori

Vesna Crnogorac, Biljana Radosavljević, Maja Vračar

Opšti ciljevi

Poboljšanje čitalačkih sposobnosti kod dece kroz primenu novih metoda u radu nastavnika i bibliotekara

Specifični ciljevi

Sticanje novih i proširivanje postojećih znanja kod nastavnika i bibliotekara za odgovorno uvođenje dece u svet slova i čitanja; Obučenost polaznika za primenu savremenih naučno utemeljenih metoda i savremenih trendova u razvoju i podsticanju čitanja kod dece od najranijeg uzrasta do 18 godina; Senzibilizacija i osposobljavanje ciljne grupe za primenu metoda za razvoj podsticajnog čitanja u radu sa roditeljima

Sadržaj i aktivnosti

1. Uloga nastavnika i bibliotekara u podsticanju čitanja i korišćenja školske biblioteke. 2. Sticanje novih i proširivanje postojećih znanja o procesu „uvođenja dece u svet čitanja“. 3. Sticanje novih i proširivanje postojećih znanja o modelima „približavanja biblioteke“ – kao koncepta i univerzalnog mesta znanja i informacija. 4. Modeli saradnje nastavnika i bibliotekara – kako probuditi radoznalost kod dece mlađeg uzrasta za čitanjem, odnosno kako podsticati dete starijeg uzrasta na sticanje „čitalačkih navika“. 5. Ideje za razvoj čitanja u kontekstu doživotnog učenja. 6. Razvoj motivacije kod dece uzrasta „kritičnog“ za čitanje (adolescenata). 7. Uloga roditelja u lancu subjekata odgovornih i značajnih za proces čitanja od malih nogu (socijalizacija dece u biblioteci ). 8. Multidisciplinarni pristup „fenomenu“ čitanja, ključnog za učenje (model „čitanje pomaže učenju“). 9. Značaj korišćenja digitalne dečje biblioteke (World Digital Library i srpska digitalna biblioteka). 10. Predstavljanje lestvice čitanja od najranijeg uzrasta do 18 godine.

Ciljna grupa

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi

Broj učesnika

25

Trajanje

jedan dan (8 bodova)


• Vaspitni problemi učenika i kako ih prevazići

27

Vaspitni problemi učenika i kako ih prevazići

Kompetencija: K3
Prioriteti: 1

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Slobodan Malušić, slobodanmalusic@yahoo.com, 011/311-61-58, 011/216-83-80, 011/246-22-84, 063/169-83-23

Autori

Slobodan Malušić

Realizatori

Slobodan Malušić, Milka Bogić, Marijana Stefanović

Opšti ciljevi

Osposobljavanje nastavnika za metodički pristup rešavanju vaspitnih problema učenika. Povećanje motivacije kod nastavnika za učestalijim i kvalitetnijim intervencijama koje bi sprečavale razvoj nepoželjnih oblika ponašanja kod učenika

Specifični ciljevi

Jačanje podrške za razvoj stabilnog i integrisanog identiteta učenika; Rešavanje problema koje nose razvojne faze u odrastanju učenika; Razvijanje samonadzora i samokontrole zdravije životne adaptacije u njihovom ličnom stasavanju, ali i suočavanje sa spoljnim uslovima; Razvijanje komunikacije između vršnjaka, roditelja i nastavnika; Prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika; Razvijanje motivacije za učenje

Sadržaj i aktivnosti

1. Problemi vezani za školu, porodicu, drugarstvo, odnos prema suprotnom polu (simpatije), lični izgled (kompleksi) i druge vrste problema (strahovi, emocionalni, psihički i socijalni poremećaju, agresija, zlostavljanje i zanemarivanje učenika, učenici sa smetnjama u razvoju, droga, alkohol, pušenje, sekte, zdravstveni i drugi problemi, ljubav, seks, poroci, novac, slobodno vreme – organizacija).

Ciljna grupa

nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnci/profesori u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnci/profesori predmetne nastave – osnovna škola, Vaspitač u predškolskoj ustanovi, profesori predmetne nastave – gimnazije, Medicinska sestra – vaspitač,profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, saradnici, pedagoški asistent i pomoćni nastavni, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, stručni saradnici, saradnik u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), vaspitač u domovima učenika, profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovneim), direktori/pomoćnci direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

dva dana (12 bodova)


Metodologija i sadržaji rada na časovima odeljenjske zajednice – odeljenjskog starešine: šta, kako i zašto

58

Metodologija i sadržaji rada na časovima odeljenjske zajednice – odeljenjskog starešine: šta, kako i zašto

Kompetencija: K3
Prioriteti: 4,6

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Dragana Spasojević, spdragana@yahoo.com, 011/351-00-23, 065/351-00-23

Autori

Vesna Radonić, Dragana Spasojević, Dušanka Jerković

Realizatori

Vesna Radonić, Dragana Spasojević, Dušanka Jerković

Opšti ciljevi

Unapređivanje znanja nastavnika iz oblasti metodike vaspitnog rada sa učenicima. Povećanje nivoa ličnih kompetencija, znanja, veština i motivacije nastavnika za kvalitetnu realizaciju časova Odeljenjske zajednice – Odeljenjskog starešine i ostvarivanje vaspitne uloge škole

Specifični ciljevi

Da nastavnici – odeljenjske starešine budu upoznati sa savremenim teorijskim i praktičnim znanjima neophodnim za rad na času Odeljenjske zajednice; Podsticanje međusobne interakcije nastavnik – učenik i učenik – učenik i stvaranje uslova za potpuniji lični razvoj učenika i uspešno formiranje odeljenjskih kolektiva; Upoznavanje nastavnika sa načinima pružanja podrške učenicima u savladavanju metoda i tehnika efikasnog učenja, formiranja radnih navika i razvijanje motivacije za učenje; Sticanje znanja o razvojnim karakteristikama i potrebama učenika i načinima prepoznavanja potreba. Upoznavanje nastavnika sa načinima konstruktivnog rešavanja konflikata i posredovanja u sukobima u situacijama nasilja i diskriminacije među decom. Upoznavanje sa načinima postizanja pozitivne atmosfere u odeljenju. Da nastavnici steknu znanja o osnovnim principima i metodama rada na časovima Odeljenjske zajednice. Jačanje profesionalnik kapaciteta Odeljenjskih starešina za upravljenje odeljenjem.

Sadržaj i aktivnosti

1. Područja rada i uloge odeljenjskog starešine. 2. Osnovni metodološki principi i metode rada na časovima odeljenjske zajednice. 3. Razvojne karakteristike učenika. 4. Načini stvaranja atmosfere uzajamnog poštovanja u odeljenju, razvijanje samopoštovanja kod učenika i upravljanje odeljenjem. 5. Konstruktivni načini rešavanja konflikata i posredovanja u sukobima u situacijama nasilja i diskriminacije među decom. 6. Kako do uspešnijeg učenja. 7. Sadržaji rada na časovima odeljenjske zajednice. 8. Osnovni metodološki principi i kreiranje radionica za časove odeljenjskih zajednica (prema potrebama ciljne grupe).

Ciljna grupa

nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, direktori/pomoćnici direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

dva dana (16 bodova)


Profesionalizacija odeljenjskih starešina u saradnji sa roditeljima

158

Profesionalizacija odeljenjskih starešina u saradnji sa roditeljima

Kompetencija: K4
Prioriteti: 4, 7

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Maja Vracar, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55

Autori

Maja Vračar

Realizatori

Slađana Anđelković, Biljana Radosavljević, Biserka Svetozarević, Gordana Milovanović, Vesna Petrović-Urošević, Mileva Mojić, Nina Pećer, Maja Vračar

Opšti ciljevi

Poboljšanje saradnje roditelja i škole kroz profesionalizaciju kompetencija odeljenjskog starešine u radu sa roditeljima

Specifični ciljevi

Upoznavanje ciljne grupe seminara sa osnovnim pravilima i strategijama uspešne komunikacije na relaciji odeljenjski starešina– učenik–roditelj; Obuka odeljenjskih starešina za primenu novih oblika i sadržaja rada i ovladavanje radioničarskim načinom rada i drugim savremenim metodologijama, kroz oblike saradnje sa roditeljima; Senzibilizacija odeljenjskih starešina za rad sa roditeljima na polju preventive koji će se direktno odraziti i na položaj učenika u školi

Sadržaj i aktivnosti

1. Značaj i uloga odeljenjskog starešine u savremenoj školi u saradnji sa roditeljima. 2. Pregled i dostignuća međunarodnih iksustava saradnje roditelja i škole. 3. Primena timskog rada na polju saradnje sa roditeljima. 4. Prava i odgovornosti roditelja. 5. Učestvovanje i saradnja roditelja. 6. Metodička upustva za relizaciju savremenih koncepata saradnje sa roditeljima. 7. Veštine vizulaizacije, prezentacije i vođenja roditeljskih sastanaka. 8. Verbalna i neverbalna komunikacija u kontekstu saradnje roditelj–odeljenjski starešina–učenik. 9. Motivisanje roditelja i zajedničke akcije sa roditeljima. 10. Pedagoška radionica kao oblik nastavnog rada. 11. Podrška i osnaživanje odeljenjskih starešina u radioničarskom radu. 12. Vođenje dokumentacije odeljenjskog starešine o saradnji sa roditeljima. 13. Aktivnosti praćenja primene seminara na osnovu izveštaja i posete školama.

Ciljna grupa

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Broj učesnika

25

Trajanje

dva dana (16 bodova)Profesionalni razvoj stručnih saradnika (pedagoga i psihologa) u školama i domovima učenika

160

Profesionalni razvoj stručnih saradnika (pedagoga i psihologa) u školama i domovima učenika

Kompetencija: K4
Prioriteti: 6

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Maja Vracar, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55

Autori

Biljana Radosavljević, Maja Vračar, Nataša Stojanović

Realizatori

Biljana Radosavljević, Maja Vračar, Nataša Stojanović, Biljana Mihailović, Verica Grbić, Gordana Milovanović

Opšti ciljevi

Unapređenje rada i jačanje kompetencija stručnih saradnika (pedagoga-psihologa) u školama i domovima učenika

Specifični ciljevi

Upoznavanje stručnih saradnika sa načinima jačanja njihove profesionalne uloge u školama, odnosno domovima učenika; Obuka stručnih saradnika za samovrednovanje sopstvene prakse; Razvijanje svesti o neophodnosti kontinuiranog profesionalnog razvoja stručnih saradnika; Ospsosobljavanje stručnih saradnika za nove koncepte u radu u skladu sa novim Zakonom; Razvoj profesionalnih komptenecija , uspostavljanje standarda struke u pogledu obavljanja poslova, vođenja dokumentacije

Sadržaj i aktivnosti

1. Opšti principi za profesionalnost u radu stručnih saradnika. 2. Prava i odgovornosti stručnih saradnika u školama, odnosno domovima učenika. 3. Značaj i uloga pedagoga/psihologa u školi/domu učenika u oblasti rada stručnih saradnika. 4. Priprema za uvođenje u posao stručnog saradnika – pripravnika. 5. Priprema mentora stručnih saradnika za pružanje planske i organizovane podrške pripravnicima – stručnim saradnicima. 6. Planiranje, programiranje, ostvarivanje i vrednovanje obrazovno-vaspitnog rada. 7. Praćenje razvoja i postignuća deteta/učenika. 8. Saradnja sa kolegama, porodicom, lokalnom zajednicom. 9. Profesionalni razvoj. 10. Sredstva i tehnike u radu stručnih saradnika. 11. Stručni saradnik u savremenoj školi – timski rad i rad na projektima. 12. Pedagoške situacije. 13. Dokumentacija i evidencija o radu stručnih saradnika. 14. Akcioni plan za primenu u praktičnom radu stručnog saradnika.

Ciljna grupa

stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi

Broj učesnika

25

Trajanje

dva dana (16 bodova)


Planiranje i realizacija dodatne obrazovne podrške deci/učenicima sa smetnjama u razvoju u vrtiću/školi

337

Planiranje i realizacija dodatne obrazovne podrške deci/učenicima sa smetnjama u razvoju u vrtiću/školi

Kompetencija: K2
Prioriteti: 3, 5

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Maja Vracar, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55

Autori

Danijela Vuković, Jasmina Đelić, Darinka Radivojević, Milena Jerotijević

Realizatori

Danijela Vuković, Jasmina Đelić, Darinka Radivojević, Biljana Radosavljević

Opšti ciljevi

Unapređivanje kompetencija za rad sa decom i učenicima sa smetnjama u razvoju u redovnim grupama predškolskih ustanova i odeljenjima redovnih osnovnih i srednjih škola

Specifični ciljevi

Obuka za razumevanje i primenu strateških dokumenata; Zakonske i podzakonske regulative o obrazovanju dece/učenika sa smetnjama u razvoju; Razvoj znanja i veština za prihvat dece i učenika sa smetnjama u razvoju u redovne grupe vrtića i odeljenja u redovnim školama i kvalitetan rad sa njima u skladu sa inkluzivnim principima i u pravcu ostvarivanja ishoda i standarda obrazovanja i vaspitanja; Razvoj znanja i veština za planiranje i realizaciju IOP-a u okviru redovnih aktivnosti u grupi (redovne nastave u odeljenju)

Sadržaj i aktivnosti

– Modul I. Planiranje dodatne obrazovne podrške (polazne osnove, zahtevi, instrumenti, primena i vrednovanje). 1. Inkluzivni principi i ciljevi obrazovanja i vaspitanja – polazne osnove u planiranju dodatne obrazovne podrške – IOP kao zakonska obaveza. 2. Instrumenti za pružanje dodatne obrazovne podrške deci i učenicima sa različitim smetnjama u razvoju i invaliditetom. 3. Pravo na IOP (sadržaj i koncipiranje, utvrđivanje prioriteta u pružanju dodatne obrazovne podrške u odnosu na smetnju). 4. Uloga asistivne tehnologije kao deo dodatne obrazovne podrške i strategija upravljanja odeljenjem. 5. Vrednovanje IOP-a u funkciji razvoja deteta (praćenje napredovanja, identifikovanje i prevazilaženje prepreka u napredovanju i revizija).
– Modul II. Primena IOP-a u grupi/odeljenju u sklopu ukupnih mera za razvoj inkluzivnosti ustanove:
1. Implementacija aktivnosti iz IOP-a u grupi/na času – priprema i rad. 2. Osiguranje kvaliteta timskog rada i saradnje u okviru izrade, primene i vrednovanja IOP-a. 3. Razvoj inkluzivnosti kroz samovrednovanje i vrednovanje rada na nivou ustanove. 4. Identifikovanje resursa i izvora dodatne podrške u obrazovanju dece i učenika sa smetnjama u razvoju u ustanovi i na lokalnom nivou, sa posebnim naglaskom na saradnju sa interresornom komisijom.

Ciljna grupa

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitač u predškolskoj ustanovi, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

dva dana (16 bodova)Metodičke posebnosti rada sa ADHD detetom / učenikom – inkluzivni model

366

Metodičke posebnosti rada sa ADHD detetom / učenikom – inkluzivni model

Kompetencija: K3
Prioriteti: 3, 6

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Maja Vračar, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55

Autori

Olga Jovančićević, Ljubinko Zlatić, Anđelija Đuričić

Realizatori

Olga Jovančićević, Ljubinko Zlatić, Anđelija Đuričić, Stanojla Cvetković

Opšti ciljevi

Obuka nastavnika da procese nastave/učenja prilagode učeniku sa ADHD ,a da ostatak odeljenja ne bude obrazovno-vaspitno, socijalno i zdravstveno ugrožen.

Specifični ciljevi

Senzibilizacija nastavnika za specifične oblike ponašanja deteta sa ADHD, izradu IOP-a saradnju sa roditeljima i za stvaranje pozitivne socijalne klime

Sadržaj i aktivnosti

1. Uvodni deo seminara – program i ciljevi. 2. Primetiti je lako, kako intervenisati (posmatranje video snimka i analiziranje karakteristika/obrazaca ponašanja osobe sa ADHD i osoba iz tipične populacije tokom tri različite životne situacije; analiziranje opisa obrazaca ponašanja ADHD deteta/učenika u običnim školskim situacijama i poređenje sa ponašanjima deteta tipične populacije; upoznavanje sa osnovnim informacijama o ADHD sindromu, neurološkoj osnovi, osnovnim tipovima, terminološko usaglašavanje). 3. Šta se dešava pre škole – prozor u život porodice ili kakvog (detetovog/učenikovog) roditelja da očekujem (pomoću tehnike studije slučaja upoznavanje različitih aspekta života porodice deteta/učenika sa ADHD, kao i uputstva za obezbeđivanje uspešne saradnje sa roditeljima dece/učenika sa ADHD, saradnja i podrška roditelja ostale dece/učenika).
4. ADHD u mojoj grupi, odeljenju – šta sad (osposobljavanje učesnika seminara za izradu kvalitetnog pedagoškog profila, na osnovu uviđanja i beleženja individualnih karakteristika deteta, njihovih potencijala, interesovanja). 5. Kako do dobrog IOP-a (upoznavanje sa metodama, tehnikama i oblicima rada koje daju dobre rezultate u odeljenju/grupi u kome je ADHD dete/učenik, kako bi se pripremio što kvalitetniji IOP; Učimo se kako da nastavu/učenje prilagodimo učeniku sa ADHD, a da ostali učenici našeg odeljenja ne budu obrazovno, vaspitno, socijalno i zdravstveno ugroženi). 6. Bolje sprečiti nego lečiti ili Preventivni menadžment (značaj prevencije i šta se sve može preduzeti kako bi se mogući problemi u radu sa odeljenjem u kome se nalazi i ADHD dete/učenik predupredili, sprečavanje „praznih hodova” i „iskliznuća” iz planiranog rada).

Ciljna grupa

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

jedan dan (8 bodova)


• Kako napisati dobru pripremu za čas

413

Kako napisati dobru pripremu za čas

Kompetencija: K2
Prioriteti: 4, 6

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Maja Vračar, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55

Autori

Nevenka Drašković-Ivanović, Vukica Veljanović-Morača, Sandra Knežević

Realizatori

Nevenka Drašković-Ivanović, Vukica Veljanović-Morača, Sandra Knežević

Opšti ciljevi

Sticanje znanja i veština neophodnih za dobro planiranje, organizovanje i realizaciju časa; Podsticanje timskog rada; Evaluacija i samoevaluacija

Specifični ciljevi

Upoznavanje sa elementima pripreme za čas; Definisanje ciljeva i ishoda časa; Tipovi časa, metode, oblici i sredstva rada; Artikulacija časa

Sadržaj i aktivnosti

1. Uvod u program seminara; Sadržaj programa, strukture i dinamike; Ciljevi seminara i očekivani efekti. 2. Pisanje pripreme (forma ili sadržaj?); Elementi pripreme za čas; Ciljevi i ishodi; Metode i oblici rada; Artikulacija časa; Praćenje i vrednovanje: 3. Integracija i evaluacija; Sumiranje pređenog sadržaja; Dobijanje povratne informacije. 4. motivisanje učesnika i podsećanje na sadržaje prethodnog dana; Igra asocijacije. V5. Grupno pisanje priprema; Grupni rad; Analiza, diskusija, evaluacija. 6. Pojedinačno pisanje priprema; Samostalni rad; Analiza, diskusija; Vrednovanje, najpotpunija priprema; Pisanje nove pripreme: 7. Evaluacija seminara.

Ciljna grupa

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)

Broj učesnika

25

Trajanje

dva dana (16 bodova)• Obuka nastavnika za rešavanje disciplinskih problema u nastavi

526

Obuka nastavnika za rešavanje disciplinskih problema u nastavi

Kompetencija: K3
Prioriteti: 1

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Ljubinko Zlatić, zljubeue@ptt.rs, 031/553-570, 064/441-00-01

Autori

Ljubinko Zlatić, Olga Jovančićević

Realizatori

Ljubinko Zlatić, Anđelija Đuričić, Olga Jovančićević, Dikosava Avramović, Stanojla Cvetković

Opšti ciljevi

Osposobljavanje nastavnika za razlikovanje disciplinskih od nedisciplinskih problema u nastavi; Edukacija nastavnika za rešavanje disciplinskih problema u nastavi

Specifični ciljevi

Definisanje disciplinskog problema;; Senzibilizacija u razlikovanju disciplinskih od nedisciplinskih problema u nastavi; Uočavanje tipičnih ometanja nastave;sa vrstama neverbalnih intervencija i način njihove primene; Ovladavanje verbalnim intervencijama i način njihove primene Upoznavanje suštine , vrsta i načina primene logičke posledice; Razumevanje i shvatanje značaja preventivnog delovanja, kao i upoznavanje načina kojima se može preduprediti pojava mnogih disciplinskih problema

Sadržaj i aktivnosti

1. Disciplinski problem (pojam, definisanje, prepoznavanje DP i razlikovanje od nedisciplinskih, obrada primera jednih i drugih). 2. Tipična ometanja nastave. 3. Neverbalne intervencije kod disciplinskih problema u nastavi. 4. Verbalne intervencije kod disciplinskih problema. 5. Logička posledica – konsekvenca. 6. Prevencija disciplinskih problema 7. Posmatranje i evidentiranje promena u ponašanju učenika. 8. Rešavanje praktičnih primera disciplinskih problema sa kojima se susreću nastavnici – učesnici seminara.

Ciljna grupa

nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, stručni saradnici

Broj učesnika

35

Trajanje

dva dana (16 bodova)


• Razvojno i projektno planiranje

544

Razvojno i projektno planiranje

Kompetencija: K4
Prioriteti: 6

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazija 26, 11000 Beograd

Koordinator

Ljiljana Simić, ljsimic@ptt.rs, 064/258-78-39

Autori

Ksenija Liščević, Edita Sakali, Marica Gavrilov, Svetlana Kočiš, Mirjana Beara, Vesna Radulović, Borislava Maksimović, Jelena Novakov, Jelena Najdanović-Tomić, Gordana Čukuranović, Isidora Korać, Daniela Tomović, Maja Oklobdžija Slijepčević, Angelina Skarep, Ljiljana Simić, Dušanka Ćirović, Tatjana Pavlović, Zorica Dimitrijević, Jelena Stefanović, Snežana Vuković, Vesna Šaponjić, Gordana Đigić, Valentina Rančić, Ljiljana Stojanović, Mirsada Topalović, Ljiljana Zdravković, Lidija Nešić

Realizatori

Ksenija Liščević, Edita Sakali, Marica Gavrilov, Jelena Novakov, Svetlana Kočiš, Vesna Radulović, Borislava Maksimović, Jelena Najdanović-Tomić, Isidora Korać, Jelena Stefanović, Maja Oklobdžija Slijepčević, Angelina Skarep, Ljiljana Simić, Dušanka Ćirović, Tatjana Pavlović, Zorica Dimitrijević, Snežana Vuković, Vesna Šaponjić, Gordana Đigić, Valentina Rančić, Ljiljana Stojanović, Mirsada Topalović, Lidija Nešić, Smiljana Grujić, Zora Dešić, Sonja Miladinović, Ana Božinović, Radmila Krstevska, Slađana Mijatović, Vladan Seizović, Jasmina Gejo, Violeta Pančić, Svetlana Aleksić, Rada Karanac, Vera Muždeka, Vesna Miletić

Opšti ciljevi

Razvijanje kompetencija zaposlenih u školama/ustanovama za unapređivanja kvaliteta, upravljanje promenama, razvojno i projektno planiranje

Specifični ciljevi

A. Unapređivanje kompetencija zaposlenih za samovrednovanje rada ustanova definisanje misije i vizije definisanje prioriteta u razvoju definisanje razvojnih ciljeva izradu akcionog plana definisanje pokazatelja uspeha monitoring i evaluaciju razvojog plana izradu predloga projekata sa budžetiranjem; B. Unapređivanje timskog rada

Sadržaj i aktivnosti

1. Razvojno planiranje kao proces. 2. Razvojno planiranje – put ka školi/ustanovi kakvu želimo. 3. Samovrednovanje škole/ustanove – prvi korak u razvojnom planiranju. 4.Analiza stanja (meta stanja, resursi i analiza SWOT). 5. Misija i vizija ustanove. 6. Potrebe i prioriteti. 7.Razvojni plan škole – zakonski okvir, funkcija i struktura dokumenta razvojni plan škole/ustanove (definisanje razvojnih ciljeva, konkretizacija zadataka i aktivnosti, plan evaluacija, kriterijum/indikatori, o proceduri usvajanja, obavezama i odgovornostima različitih aktera). 8. Školski razgovori o razvoju škole (scenario radionice za rad sa predstavnicima različitih interesnih grupa u procesu izrade RP-a). 9. Timski rad (karakteristike tima, timske uloge, načini donošenja odluka). 10.Projekno planiranje (analiza potreba i problema, standardna struktura projektne aplikacije definisanje ciljeva projekta, zadataka i aktivnosti, izrada plana evaluacije, principi dobrog budžetiranja, kako upravljati projektom, karakteristike dobrog projekta).

Ciljna grupa

nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitači u predškolskim ustanovama, medicinske sestre–vaspitači, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/pomoćnici direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

tri dana (24 boda)


• Efikasan i delotvoran profesionalac u obrazovno-vaspitnoj ustanovi

906

Efikasan i delotvoran profesionalac u obrazovno-vaspitnoj ustanovi

Kompetencija: K1
Prioriteti: 6, 7

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Maja Vračar, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55

Autori

Jasmina Đelić, Jelena Najdanović Tomić, Biljana Radosavljević

Realizatori

Jasmina Đelić, Jelena Najdanović Tomić, Biljana Radosavljević

Opšti ciljevi

Razvoj kompetencija nastavnika, stručnih saradnika, direktora, vaspitača, članova upravnog/školskog odbora za nove profesionalne uloge u savremenoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi i poboljšanje delotvornosti i efikasnosti rada vaspitno-obrazovne ustanove

Specifični ciljevi

Sagledavanje zahteva različitih profesionalnih uloga u savremenoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi i sticanje znanja i veština za upravljanje promenama u odeljenju, vaspitnoj grupi ili ustanovi; Upoznavanje sa metodama i tehnikama delotvornog rada u odeljenju

Sadržaj i aktivnosti

1. Pojam profesionalizma i profesionalnog delovanja u vaspitno-obrazovnoj ustanovi. 2. Nove profesionalne uloge u odnosu na učenike, decu, kolege, roditelje, saradnike, lokalnu zejednicu. 3. Planiranje ličnog profesionalnog razvoja za delotvorni rad u ustanovi na osnovu potreba i prioriteta. 4. Veštine planiranja, organizovanja i vođenja delotvornih sastanaka, diskusija, grupnih i individualnih razgovora i drugih oblika rada u vaspitno-obrazovnoj ustanovi. 5. Veštine delegiranje dužnosti učenicima, odraslim saradnicima. 6. Veštine vođstva – rukovođenja i kontekstualna analiza stanja i uslova za koje se planira uvođenje promena. 7. Četiri perspektive za razvoj ustanove i kako da promene u obrazovno-vaspitnoj ustanovi budu uspešne. 8. Rešavanje problema u vaspitno-obrazovnoj ustanovi. 9. Praćenje (Monitoring) i evaluacija razvoja profesionalizma u vaspitno-obrazovnoj ustanovi.

Ciljna grupa

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora

Broj učesnika

30

Trajanje

dva dana (16 bodova)• Kreativna nastava, Nastavnik – učenik – roditelj, tim koji pobeđuje

14

Kreativna nastava, Nastavnik – učenik – roditelj, tim koji pobeđuje

Kompetencija: K2
Prioriteti: 5, 6

Institucija

Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd

Koordinator

Maja Vracar, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55

Autori

Branislav Maričić, Miloš Prelić

Realizatori

Branislav Maričić, Miloš Prelić, Boban Stojanov, Marina Ostojić

Opšti ciljevi

Naučiti kako se uči – lako, brzo, efektno; Ovladati stvaralačkim učenjem; Otkriti i razviti sklonosti učenika za pojedine predmete i istraživački rad

Specifični ciljevi

Ovladavanje metodama i tehnikama ubrzanog učenja, pamćenja, brzog i efektnog čitanja, aktivnog slušanja i beleženja predavanja; Stvaranje mapa i baza znanja

Sadržaj i aktivnosti

1. Proces učenja. 2. Ciljevi učenja (pojedinačni i grupni), najčešći problemi i njihovi uzročnici, faze i vrste učenja. 3. Aktivno čitanje. 4.Tehnike efikasnog čitanja reč-po-reč i fraza-po-fraza. 5. Aktivno čitanje stvaranjem veza među idejama. 6. Aktivno slušanje predavanja. 7. Razvijanje pažnje, koncentracije i stvaranje slike nastavne jedinice. 8. Ključni pojmovi. 9. Osobine, vrste, načini prepoznavnja i označavanja. 10. Tehnike smislenog povezivanja. 11. Pamćenje. 12. Razvoj intelektualnih veština. 13. Tehnike i principi pamćenja, poboljšanje koncentracije. 14. Ciklusi pamćenja i zaboravljanja (obnavljanje gradiva). 15. Mapa znanja i Baza znanja (povezivanje gradiva). 16. Stvaranje mape znanja nastavne jedinice, poglavlja i nastavnog predmeta. 17. Proširivanje baze znanja, standardno i na računaru. 18. Primena naučenog u praksi. 19.Testiranje razumevanja, postavljanjem problema i rešavanje zadataka.

Ciljna grupa

nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitač u domu učenika, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

Broj učesnika

12-24

Trajanje

dva dana (16 bodova)

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

Приоритетне области

 1. превенција насиља, злостављање и занемаривање
 2. превенција дискриминације
 3. инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено-маргинализованих група, као и индивидуални образовни план
 4. комуникацијске вештине
 5. учење да се учи и развијање мотивације за учење
 6. јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем
 7. сарадња са родитељима, ученицима, ученичким парламентима
 8. информационо-комуникацине технологије

SEMINARI ŠKOLSKA 2011/12. GODINA

• Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente

INTERNET PREZENTACIJA PROJEKTA
Internet prezentaciju ovog projekta sa svim detaljima o seminaru i primerima iz prakse možete pogledati klikom na ovaj link

Naziv seminara Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente
Akreditacija OBAVEZAN - BROJ 608
Prioritetna oblast

P4. Komunikacijske veštine

Ciljna grupa Ciljna grupa su profesori, nastavnici, stručni saradnici, direktori škola i vaspitači.
Autori Milena Golić, Marija Radovanović, Stanislava Vidović
Koordinatori Danica Belić, danica.belic@gtz.de, 063/517-065331
Realizatori Stanislava Vidović, Marija Radovanović, Milena Golić, Biljana Radosavljević, Danica Belić, Nada Škundrić, Maja Vračar, Vesna Kravarušić, Nataša Stojanović, Ljilja Vdović, Dragana Ćuk, Nevenka Kraguljac, Mirjana Ostojić, Biserka Svetozarević, Sunčica Stanković, Božidar Topalović, Biljana Ercegovčević, Kamila Popović, Edita Sakali, Verica Grbić, Desanka Vidaković, Ksenija Bošnjak, Živkica Đorđević, Svetlana Spasić, Dragana Ocokoljić, Vladan Seizović, Aleksandra Jovanović Đukić, Valerija Živković, Vesna Ostojić, Gordana Milovanović
Tematske celine Dečja prava i upoznavanje sa Konvencijom o pravima deteta i članovima Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; Demokratija i parlament; Učenički parlament u školi; Timski rad; Liderstvo; Kritičko mišljenje; Pregovaranje
Koliko traje tri dana (18 sati)
Mesto održavanja Zainteresovane ustanove
Broj učesnika 30
Cilj seminara Opšti cilj programa jeste osnaživanje mladih, pružanje pomoći i podrške da, kroz promociju participativnih prava mladih i demokratskog načina udruživanja, unaprede funkcionisanje učeničkih parlamenata.
Specifični ciljevi programa su osposobljavanje nastavnika za promociju participativnih modela rada u školi, jačanje kulture demokratizacije, podrška uključivanju učenika u osnovne tokove školskog i društvenog života.


• Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente - ONLINE - seminar se organizuje putem Interneta

INTERNET PREZENTACIJA PROJEKTA
Internet prezentaciju ovog projekta sa svim detaljima o seminaru i primerima iz prakse možete pogledati klikom na ovaj link

Naziv seminara Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente - ONLINE (seminar se organizuje putem Interneta na sajtu www.pedagog.rs/enastava)
Akreditacija OBAVEZAN - BROJ 608
Prioritetna oblast

P4. Komunikacijske veštine

Ciljna grupa Ciljna grupa su profesori, nastavnici, stručni saradnici, direktori škola i vaspitači.
Autori Milena Golić, Marija Radovanović, Stanislava Vidović
Koordinatori Danica Belić, danica.belic@gtz.de, 063/517-065331
Realizatori Danica Belić, Maja Vračar, Vuković Donka, Aleksa Eremija
Tematske celine Dečja prava i upoznavanje sa Konvencijom o pravima deteta i članovima Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; Demokratija i parlament; Učenički parlament u školi; Timski rad; Liderstvo; Kritičko mišljenje; Pregovaranje
Koliko traje tri dana (18 sati)
Mesto održavanja ONLINE: www.pedagog.rs/enastava
Broj učesnika nije ograničen
Cilj seminara Opšti cilj programa jeste osnaživanje mladih, pružanje pomoći i podrške da, kroz promociju participativnih prava mladih i demokratskog načina udruživanja, unaprede funkcionisanje učeničkih parlamenata.
Specifični ciljevi programa su osposobljavanje nastavnika za promociju participativnih modela rada u školi, jačanje kulture demokratizacije, podrška uključivanju učenika u osnovne tokove školskog i društvenog života.


• Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju - bazični
INTERNET PREZENTACIJA PROJEKTA
Internet prezentaciju ovog projekta sa svim detaljima o seminaru i primerima iz prakse možete pogledati klikom na ovaj link

Naziv seminara

Osnaživanje mladih kroz školsku / vršnjačku medijaciju - bazični

Akreditacija

OBAVEZAN - BROJ 609

Prioritetna oblast

P1. Prevencija nasilja, zlostavljanje i zanemarivanje
P2. Prevencija diskriminacije

ciljna grupa

profesori, nastavnici, stručni saradnici, direktori škola i vaspitači; predstavnici interesnih grupa: roditelji učenika, školski policajci, obezbeđenje škole, socijalna zaštita, lokalna zajednica.

podržavaju

Pedagoško društvo Srbije.

autori

mr spec. Stanislava Vidović, Milena Golić, mr spec. Marija Radovanović.

koordinatori

Danica Belić, danica.belic@gtz.de, 063/517-065

realizatori

Stanislava Vidović, Marija Radovanović, Milena Golić, Biljana Radosavljević, Danica Belić, Nada Škundrić, Maja Vračar, Vesna Kravarušić, Nataša Stojanović, Ljilja Vdović, Dragana Ćuk, Nevenka Kraguljac, Mirjana Ostojić, Biserka Svetozarević, Sunčica Stanković, Božidar Topalović, Biljana Ercegovčević, Kamila Popović, Edita Sakali, Verica Grbić, Desanka Vidaković, Ksenija Bošnjak, Živkica Đorđević, Svetlana Spasić, Dragana Ocokoljić, Vladan Seizović, Aleksandra Jovanović Đukić, Valerija Živković, Vesna Ostojić, Gordana Milovanović

teme

Nenasilna komunikacija: osnove i koraci, proces empatije – izražavanje osećanja i potreba; Učenje i vežbanje izražavanja jezikom pozitivne akcije i afirmacije; Različiti načini slušanja i slušanje sa empatijom; Bes i konstruktivni načini prevazilaženja besa; Uzroci, osnove nastanka i razvoja sukoba, ishodi, prevencija i upravljanje sukobima; Metode i tehnike u procesu medijacije; Osnovne uloge medijatora; Koraci u medijaciji; Školska i vršnjačka medijacija

trajanje

bazični seminar: tri dana (24 sata);

broj učesnika

30


• Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju - napredni
INTERNET PREZENTACIJA PROJEKTA
Internet prezentaciju ovog projekta sa svim detaljima o seminaru i primerima iz prakse možete pogledati klikom na ovaj link

Naziv seminara

Osnaživanje mladih kroz školsku / vršnjačku medijaciju - bazični

Akreditacija

OBAVEZAN - BROJ 619

Prioritetna oblast

P1. Prevencija nasilja, zlostavljanje i zanemarivanje
P2. Prevencija diskriminacije

ciljna grupa

nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitači u predškolskim ustanovama, medicinske sestre-vaspitači, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/pomoćnici direktora

podržavaju

Pedagoško društvo Srbije.

autori

mr spec. Stanislava Vidović, Milena Golić, mr spec. Marija Radovanović.

koordinatori

Marina Ostojić, marinaostojic@live.com, 063/445-088

realizatori

Milena Golić, Marija Radovanović, Dragana Ćuk Milankov, Stanislava Vidović, Marina Ostojić

teme

Izazovi u primeni medijacije u školi i načini prevazilaženja teškoća, kao izazova u primeni medijacije; Proces empatije – izražavanje osećanja i potreba i primena u „teškim“ situacijama; Različiti oblici medijacije i mogućnosti primene u školskoj sredini; Nove metode rada u primeni medijacije u školi; Načini i modeli rada u situacijama kada postoji više aktera sukoba; Primena različitih modela medijacije u praksi; Standardi u vršnjačkoj medijaciji

trajanje

napredi seminar: tri dana (24 sata);

broj učesnika

30


• Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju - Podrška razvoju učenika

Naziv seminara

Osnaživanje mladih kroz školsku / vršnjačku medijaciju - Podrška razvoju učenika

Opis

Bazični seminar 3.dana 24.sata. Ciljna grupa: Učenici VII i VIII razreda OŠ i I, II i III razreda SŠ. Opšti cilj progrma: Osposobljavanje učenika za primenu modela medijacije u nenasilnom rešavanju sukoba. Voditelji su sertifikovani treneri koji su prošli obuku.

Cena za grupu učenika 35.000,00 din. Broj učesnika u grupi 15-25. Mesto održavanja: Matična škola koju pohađa ciljna grupa u celoj Srbiji, po zahtevanom terminu. Uplata Pedagoškom društvu po dobijenom predračunu. Tel.011/268-77-49. e-mail:pds_bgd@eunet.rs ; drustvo@pedagog.rs

 


• Razvojno i projektno planiranje

Naziv seminara

Razvojno i projektno planiranje

obavezan/izborni

obavezan

br. u katalogu

659

podržavaju

Pedagoško društvo Srbije.

prioritetna oblast

P6. Jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem

autori

Jelena Novakov, Sonja Miladinović, Slađana Mijatović, Svetlana Kočiš, Ljiljana Simić, Jelena Stefanović, Dušanka Ćirović, Daniela Tomović, Jelena Najdanović Tomić, Ljiljana Stojanović, Vera Muždeka, Ksenija Liščević, Rada Karanac, Marica Gavrilov, Violeta Pančić, Angelina Skarep, Lidija Nešić, Edita Sakali, Isidora Korać, Zora Dešić, Snežana Vuković, Gordana Đigić

koordinatori

Ljiljana Simić, ljsimic@ptt.rs, 064/258-78-39, 014/410-572

realizatori

Vesna Šaponjić, Jasmina Gejo, Smiljana Grujić, Jelena Novakov, Sonja Miladinović, Slađana Mijatović, Svetlana Aleksić, Zorica Dimitrijević, Svetlana Kočiš, Ljiljana Simić, Ana Božinović, Jelena Stefanović, Maja Oklobdžija Slijepčević, Dušanka Ćirović, Daniela Tomović, Jelena Najdanović Tomić, Ljiljana Stojanović, Vera Muždeka, Ksenija Liščević, Rada Karanac, Marica Gavrilov, Violeta Pančić, Tatjana Pavlović, Angelina Skarep, Lidija Nešić, Edita Sakali, Valentina Rančić, Radmila Krstevska, Isidora Korać, Mirsada Topalović, Zora Dešić, Snežana Vuković, Gordana Đigić, Vladan Seizović, Vesna Radulović, Borislava Maksimović, Mirjana Beara, Gordana Čukuranović, Ljiljana Zdravković, Lidija Nešić

teme

Razvojno planiranje kao proces; Razvojno planiranje – put ka školi/ustanovi kakvu želimo; Samovrednovanje škole/ustanove – prvi korak u razvojnom planiranju; Analiza stanja (meta stanja, resursi i SWOT analiza); Misija i vizija ustanove; Potrebe i prioriteti; Razvojni plan škole – zakonski okvir, funkcija i struktura dokumenta razvojni plan škole/ustanove (definisanje razvojnih ciljeva, konkretizacija zadataka i aktivnosti, plan evaluacija, kriterijum/indikatori, o proceduri usvajanja, obavezama i odgovornostima različitih aktera); Školski razgovori o razvoju škole (scenario radionice za rad sa predstavnicima različitih interesnih grupa u procesu izrade RP- a); Timski rad (karakteristike tima, timske uloge, načini donošenja odluka); Projekno planiranje (analiza potreba i problema, standardna struktura projektne aplikacije definisanje ciljeva projekta, zadataka i aktivnosti, izrada plana evaluacije, principi dobrog budžetiranja, kako upravljati projektom, karakteristike dobrog projekta)

ciljna grupa

nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitači u predškolskim ustanovama, medicinske sestre-vaspitači, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/pomoćnici direktora

trajanje

tri dana (24 sata)

broj učesnika

30


Individualizacija u nastavi srpskog jezika, matematike, prirodnih    i društvenih nauka za decu sa specifičnim teškoćama u napredovanju

Naziv seminara

Individualizaci ja u nastavi srpskog jezika, matematike, prirodnih i društvenih nauka za decu sa specifi čnim teškoćama u napredovanju

obavezan/izborni

obavezan

br. u katalogu

503

prioritetna oblast

P3. Inkluzija dece i učenika sa smetnjama u razvoju i dece i učenika iz društveno marginalizovanih

podržava Pedagoško društvo Srbije
autori Biljana Radosavljević, Ljiljana Vdović, Ljiljana Levkov
koordinator

Ljiljana Vdović, ljvdovic@hotmail.com, ljiljavd@sezampro.rs, 063/307-269, 011/268-77-49

realizatori Biljana Radosavljević, Aleksandra Rosić, Ljiljana Vdović, Ljiljana Levkov

teme

1. a) modul – Karakteristike problema u ponašanju i učenju izazvanim usporenim intelektualnim razvojem i implikacije u nastavnom procesu; b) modul: Karakteristike problema u ponašanju i učenju izazvanim teškoćama u učenju – hiperaktivnost i implikacije u nastavi; v) modul – Specifičnosti uslova odrastanja romske dece iz socijalno depriviranih sredina i implikacije u nastavnom procesu; g) modul – Specifičnosti problema prouzrokovanih prinudnom promenom sredine usled readmisije; 2. Veza između ciljeva nastavnog časa, nastavnih aktivnosti i sadržaja različitih nastavnih oblasti – srpskog jezika, matematike, društveno-naučnih i prirodno-naučnih predmeta; 3. Blumova taksonomija kao oslonac u proceni nastavnih aktivnosti i zadataka u realizaciji sadržaja različitih nastavnih oblasti – srpskog jezika, matematike, društveno-naučnih i prirodno-naučnih predmeta; 4. Elementi individualnog obrazovnog plana i programa i njegova izrada za određene nastavne oblasti – srpskog jezika, matematike, društveno-naučnih i prirodno-naučnih predmeta u odnosu na izabrani modul

ciljna grupa nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave –osnovne škole, stručni saradnici
broj učesnika 30
trajanje jedan dan (8 sati)

Efikasan i delotvoran profesionalac u vaspitno-obrazovnoj ustanovi

Naziv seminara

Efikasan i delotvoran profesionalac u vaspitno -obrazovnoj ustanovi

obavezan/izborni

izborni

br. u katalogu

886

prioritetna oblast

P4. Komunikacijske veštine
P6. Jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem
P7. Saradnja sa roditeljima, učenicima i učeničkim parlamentima

podržava Pedagoško društvo Srbije
autori Biljana Radosavljević, Jasmina Đelić
koordinator Biljana Radosavljević, funnyfamily@sezampro.rs, 064/801-77-60
realizatori

Biljana Radosavljević, Jasmina Đelić, Smiljana Grujić, Vesna Leontijević, Biljana Bukinac

teme

Pojam profesionalizma i profesionalnog delovanja u vaspitno-obrazovnoj ustanovi; Nove profesionalne uloge u odnosu na učenike, decu, kolege, roditelje, saradnike, lokalnu zajednicu; Planiranje ličnog profesionalnog razvoja za delotvorni rad u ustanovi na osnovu potreba i prioriteta; Veštine planiranja, organizovanja i vođenja delotvornih sastanaka, diskusija, grupnih i individualnih razgovora i drugih oblika rada u obrazovno-vaspitnoj ustanovi; Veštine delegiranja dužnosti deci/učenicima, odraslim saradnicima; Veštine vođstva – rukovođenja; Kontekstualna analiza stanja i uslova za koje se planira uvođenje promena; Četiri perspektive za razvoj ustanove; Kako da uspeju promene u vaspitno-obrazovnoj ustanovi; Rešavanje problema na različitim nivoima rada u vaspitno-obrazovnoj ustanovi; Monitoring i evaluacija razvoja profesionalizma u vaspitno-obrazovnoj ustanovi

ciljna grupa

nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitači u predškolskim ustanovama, medicinske sestre-vaspitači, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćnici nastavnika, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/ pomoćnici direktora

broj učesnika 30
trajanje dva dana (16 sati)


Profesionalizaci ja odeljenjskih starešina u saradnji sa roditeljima

Naziv seminara

Profesionalizaci ja odeljenjskih starešina u saradnji sa roditeljima

obavezan/izborni

obavezni

br. u katalogu

644

prioritetna oblast

P7. Saradnja sa roditeljima, učenicima i učeničkim parlamentima

podržava Pedagoško društvo Srbije
autori

Biljana Radosavljević, Maja Vračar

koordinator Biljana Radosavljević, pds_bgd@eunet.rs, 064/801-77-60
realizatori

Biljana Radosavljević, Ljiljana Vranić, Mileva Mojić, Maja Vračar, Biserka Svetozarević, Slađana Anđelković, Gordana Milovanović, Vesna Petrović Urošević, Živkica Đorđević

teme

Značaj i uloga odeljenjskog starešine u savremenoj školi kroz saradnju sa roditeljima; Pregled i dostignuća međunarodnih iksustava saradnje roditelja i škole; Primena timskog rada na polju saradnje sa roditeljima (saradnički timovi); Prava i odgovornosti roditelja; Participacija roditelja; Metodička upustva za relizaciju savremenih koncepata saradnje sa roditeljima; Veštine vizulaizacije, prezentacije i voditeljstva na roditeljskim sastancima; Verbalna i neverblna komunikacija u kontekstu saradnje roditelj–odeljenjski starešina–učenik; Motivisanje roditelja; Zajedničke akcije sa roditeljima; Pedagoška radionica kao oblik nastavnog rada; Podrška i osnaživanje odeljenjskih starešina u radioničarskom radu; Vođenje dokumentacije odeljenjskog satrešine o saradnji sa roditeljima

ciljna grupa

nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), stručni saradnici

broj učesnika 30
trajanje dva dana (16 sati)

Profesionalni razvoj stru čnih saradnika (pedagoga i psihologa ) u školama i domovima učenika

Naziv seminara

Profesionalni razvoj stru čnih saradnika (pedagoga i psihologa ) u školama i domovima učenika

obavezan/izborni

obavezni

br. u katalogu

648

prioritetna oblast

P6. Jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem

podržava Pedagoško društvo Srbije
autori Biljana Radosavljević, Nataša Stojanović, Maja Vračar
koordinator

Biljana Radosavljević, pds_bgd@eunet.rs, 064/801-77-60

realizatori

Biljana Mihailović, Biljana Radosavljević, Nataša Stojanović, Maja Vračar, Verica Grbić, Gordana Milovanović

teme

Opšti principi za profesionalnost u radu stručnih saradnika; Prava i odgovornosti stručnih saradnika u školama, odnosno domovima učenika; Značaj i uloga pedagoga/ psihologa u školi/domu učenika kroz oblasti rada stručnih saradnika; Priprema za uvođenje u posao stručnog saradnika – pripravnika; Priprema mentora stručnih saradnika za pružanje planske i organizovane podrške pripravnicima – stručnim saradnicima; Planiranje, programiranje, ostvarivanje i vrednovanje obrazovno- vaspitnog rada; Praćenje razvoja i postignuća deteta/učenika; Saradnja sa kolegama, porodicom, lokalnom zajednicom; Profesionalni razvoj; Alatke i tehnike u radu stručnih saradnika; Stručni saradnik u savremenoj školi – timski rad i rad na projektima; Pedagoške situacije; Dokumentacija i evidencija o radu stručnih saradnika; Akcioni plan za primenu u praktičnom radu stručnog saradnika

ciljna grupa

stručni saradnici

broj učesnika 30
trajanje dva dana (14 sati)


Metode nastave i učenja u medijskom okruženju

Naziv seminara

Metode nastave i učenja u medijskom okruženju

obavezan/izborni

obavezni

br. u katalogu

551

prioritetna oblast

P4. Komunikacijske veštine
P6. Jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem

podržava Pedagoško društvo Srbije
autori Gordana Zindović Vukadinović
koordinator Gordana Zindović Vukadinović, centaredmed@gmail.com, 061/228-87-24
realizatori

Gordana Zindović Vukadinović, Saša Dubljanin

teme

Specifičnosti medijske komunikacije; Savremeni pogledi na metode učenja i poučavanja; Funkcionalan izbor metoda i medija u zadatoj nastavnoj temi – sistemski pristup; Planiranje nastave na osnovu sistemske analize ciljeva, populacije sa kojom se radi, sadržaja i izražajnih mogućnosti medija

ciljna grupa

nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnci/profesori predmetne nastave – osnovna škola, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim)

broj učesnika 30
trajanje jedan dan (8 sati)

• Obuka nastavnika za rešavanje disciplinskih problema u nastavi

Naziv seminara

Obuka nastavnika za rešavanje disciplinskih problema u nastavi

obavezan/izborni

obavezan

br. u katalogu

589

prioritetna oblast

P1. Prevencija nasilja, zlostavljanje i zanemarivanje

podržavaju

Pedagoško društvo Srbije, Beograd, Terazije 26.

autori

Ljubinko Zlatić, Olga Jovančićević

koordinatori

Ljubinko Zlatić, zljubeue@ptt.rs, 031/554-133, 064/441-00-01

realizatori

Ljubinko Zlatić, Anđelija Đuričić, Olga Jovančićević, Dikosava Avramović, Stanojla Cvetković

teme

Disciplinski problem (pojam, definisanje, prepoznavanje DP i razlikovanje od nedisciplinskih, obrada primera jednih i drugih); Tipična ometanja nastave; Neverbalne intervencije kod disciplinskih problema u nastavi; Verbalne intervencije kod disciplinskih problema; Logička posledica-konsekvenca; Prevencija disciplinskih problema; Posmatranje i evidentiranje promena u ponašanju učenika; Rešavanje praktičnih primera disciplinskih problema nastavnika - učesnika seminara čime se primenjuju znanja stečena na seminaru

ciljna grupa

nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, stručni saradnici

trajanje

dva dana (16 časova).

broj učesnika

35• Vaspitni problemi učenika i kako ih prevazići

Naziv seminara

Vaspitni problemi učenika i kako ih prevazići

obavezan/izborni

izborni

br. u katalogu

471

prioritetna oblast

P1. Prevencija nasilja, zlostavljanje i zanemarivanje

podržavaju

Pedagoško društvo Srbije.

autori

Slobodan Malušić, specijalista pedagogije.

koordinatori

Slobodan Malušić, slobodanmalusic@yahoo.com, 063/169-83-23, 011/311-61-58, 011/216-83-80, 011/246-22-84

realizatori

Slobodan Malušić, Milka Bogić, Marijana Stefanović

teme

Problemi vezani za školu, porodicu, drugarstvo, odnos prema suprotnom polu (simpatije), lični izgled (kompleksi) i druge vrste problema: strahovi, emocionalni, psihički i socijalni poremećaju, agresija, zlostavljanje i zanemarivanje učenika, učenici sa smetnjama u razvoju, droga, alkohol, pušenje, sekte, zdravstveni i drugi problemi; Kod srednjoškolaca, pored navedenih tema su i ljubav, seks, poroci, novac, slobodno vreme, organizacija

ciljna grupa

nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnci/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnci/profesori predmetne nastave –osnovne škole, vaspitači u predškolskim ustanovama, profesori predmetne nastave – gimnazije, medicinske sestre-vaspitači, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, stručni saradnici, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), vaspitači u domovima učenika, profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), direktori/pomoćnici direktora

trajanje

dva dana (12 sati).

broj učesnika

30


• Metodologija i sadržaji rada odeljenske zajednice/ odeljenskog starešine: šta, kako i zašto

Naziv seminara

Metodologija i sadržaji rada odeljenske zajednice/ odeljenskog starešine: šta, kako i zašto

obavezan/izborni

obavezan

br. u katalogu

555

prioritetna oblast

P4. Komunikacijske veštine
P6. Jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem

podržava Pedagoško društvo Srbije
autori Vesna Radonić, Dragana Spasojević, Dušanka Jerković
koordinator Dragana Spasojević, spdragana@yahoo.com, 011/351-00-23, 065/351-00-23
realizatori Vesna Radonić, Dragana Spasojević, Dušanka Jerković

teme

Područja rada i uloge odeljenjskog starešine; Osnovni metodološki principi i metode rada na časovima Odeljenjske zajednice; Razvojne karakteristike učenika; Načini stvaranja atmosfere uzajamnog poštovanja u odeljenju, razvijanje samopoštovanja kod učenika i upravljanje odeljenjem; Konstruktivni načini rešavanja konflikata i posredovanja u sukobima u situacijama nasilja i diskriminacije među decom; Kako do uspešnijeg učenja; Sadržaji rada na časovima Odeljenjske zajednice; Osnovni metodološki principi i kreiranje radionica za časove Odeljenjskih zajednica prema potrebama ciljne grupe

ciljna grupa nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, direktori/pomoćnici direktora
broj učesnika 30
trajanje dva dana (16 sati)

Kako napisati dobru pripremu za čas

Naziv seminara

Kako napisati dobru pripremu za čas

obavezan/izborni

obavezan

br. u katalogu

521

prioritetna oblast

P4. Komunikacijske veštine
P5. Učenje da se uči i razvijanje motivacije za učenje
P6. Jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem

podržava Pedagoško društvo Srbije
autori

Vukica Veljanović-Morača, Nevenka Drašković-Ivanović i Sandra Knežević

koordinator Nevenka Drašković-Ivanović, nena.d@eunet.rs, 063/372-758
realizatori Vukica Veljanović-Morača, Nevenka Drašković-Ivanović i Sandra Knežević

teme

Šta je priprema; Svrha pisanja pripreme; Elementi pripreme za čas; Definisanje
ciljeva i ishoda časa; Nastavne metode i oblici rada; Struktura pripreme; Primena
na konkretnom sadržaju odnosno sastavljanje priprema na zadatu temu

ciljna grupa

profesori predmetne nastave srednjih stručnih škola, nastavnici praktične nastave
srednjih stručnih škola

broj učesnika 25
trajanje dva dana (14 sati)


• Kreativna nastava: nastavnik – učenik – roditelj –tim koji pobeđuje

Naziv seminara

Kreativna nastava : nastavni k,učenik, roditelj – tim koji pobeđuje

obavezan/izborni

izborni

br. u katalogu

540

prioritetna oblast

P6. Jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i
upravljanja odeljenjem

podržava Pedagoško društvo Srbije
autori

Branislav Maričić, Miloš Prelić

koordinator Branislav Maričić, maricic.branislav@gmail.com, 064/645-48-51
realizatori Branislav Maričić, Boban Stojanov, Miloš Prelić

teme

Proces učenja (ciljevi, problemi, rešenja); Aktivno i efikasno čitanje; Aktivno slušanje; Ključni pojmovi (osobine, vrste, povezivanje); Pamćenje (vrste, osobine, principi, tehnike), Mape znanja i baze znanja (povezivanje gradiva); Primena računara ( kao nastavno sredstvo, za samoobrazovanje, timski rad u školi, timski rad na daljinu); Primena stečenih znanja u praksi (test razumevanja, postavljanje i rešavanje problema)

ciljna grupa nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, medicinske sestre-vaspitači, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika
broj učesnika 24
trajanje dva dana (16 sati)

Planiranje i realizacija dodatne obrazovne podrške deci/učenicima sa smetnjama u razvoju u školi i vrtiću

Naziv seminara

Planiranje i realizacija dodatne obrazovne podrške deci / učenicima sa smetnjama u razvoju u školi i vrtiću

obavezan/izborni

izborni

br. u katalogu

5828

prioritetna oblast

P3. Inkluzija dece i učenika sa smetnjama u razvoju i dece i učenika iz društveno marginalizovanih grupa, kao i individualni obrazovni plan

podržava Pedagoško društvo Srbije
autori Danijela Vuković, Jasmina Đelić, Darinka Radivojević, Milena Jerotijević
koordinator

Jasmina Đelić, jasminadjelic67@gmail.com jdjelic@ceo.gov.rs, 064/866-50-08, 064/670-36-52437

realizatori

Biljana Radosavljević, Danijela Vuković, Ana Božinović, Jasmina Đelić, Darinka Radivojević, Jelena Najdanović-Tomić, Aleksandra Kalezić Vignjević, Milena Jerotijević, Zora Dešić, Borislava Maksimović

teme

Modul 1: Planiranje dodatne obrazovne podrške – polazne osnove, instrumenti, primena i vrednovanje; Inkluzivni principi i ciljevi – polazne osnove u planiranju dodatne obrazovne podrške – IOP kao zakonska obaveza; Instrumenti podrške dodatnoj obrazovnoj podršci kao zakonska obaveza, pedagoški profil, principi i uloga Stručnog tima za inkluzivno obrazovanje i Tima za pružanje dodatne podrške detetu/učeniku; Pravo na IOP – sadržaj i izrada, utvrđivanje prioriteta u pružanju dodatne obrazovne podrške; Vrednovanje IOP-a u funkciji razvoja deteta, uloga asistivne tehnologije kao deo dodatne obrazovne podrške i strategija upravljanja odeljenjem; Modul 2: Primena IOP-a u ustanovi i realizacija inkluzivne politike na lokalnom nivou; Samovrednovanje i vrednovanje IOP-a u funkciji razvoja ustanove – primena; IOP u realnim školskim uslovima; Implementacija IOP-a na času tj. aktivnosti u grupi – priprema i način prilagođavanja časa, tj. aktivnosti u vrtićkoj grupi; Identifikovanje i prevazilaženje prepreka u pružanju dodatne podrške u obrazovanju dece i učenika sa smetnjama u razvoju; Identifikovanje resursa i izvora dodatne podrške u obrazovanju dece i učenika sa smetnjama u razvoju u ustanovi i na lokalnom nivou

ciljna grupa nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave –osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici/profesori u školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, vaspitači u predškolskim ustanovama, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/pomoćnici direktora
broj učesnika 30
trajanje dva dana (16 sati)


Ekonomija – novi pokazatelji razvoja

Naziv seminara

Ekonomija – novi pokazatelji razvoja

obavezan/izborni

izborni

br. u katalogu

248

prioritetna oblast

 

podržava Pedagoško društvo Srbije
autori Vukica Veljanović Morača
koordinator Vukica Veljanović Morača, wmoracha@gmail.com, 064/195-18-17
realizatori

Nevenka Drašković-Ivanović, Dragica Živković, Vukica Veljanović Morača

teme

Upoznavanje sa učesnicima (upoznavanje i predstavljanje programa; test međunarodnih skraćenica iz oblasti ekonomije); Ekonomski (svetski) pokazatelji rasta (BDP, GNI per capita, Atlas metod, raspodela dohotka, kvalitet života); Ekonomski (svetski) pokazatelji razvoja (siromaštvo, nejednakost, obrazovanje itd.); Svetski pokazatelji humanog razvoja (HDI, GDI, indeks blagostanja, pismenost, dužina života); Ostali (koeficijenti intenziteta, zdravstveni pokazatelji); Pokazatelji ekonomske slobode (svih 10: biznis, finansijska, investicije, monetarna i dr.); Evaluacija programa (test sa 100 pokazatelja razvoja, obrazac ZUOV-a)

ciljna grupa

profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole

broj učesnika 30
trajanje dva dana (16 sati)


Dijagnostika, prevencijai otklanjanje uzroka neuspeha u školskom učenju učenika

Naziv seminara

Dijagnostika, prevencijai otklanjanje uzroka neuspeha u školskom učenju učenika

obavezan/izborni

obavezan

br. u katalogu

483

prioritetna oblast

 

podržava Pedagoško društvo Srbije
autori

Borislav Stanojlović

koordinator Borislav Stanojlović, svetlsta@scnet.rs, 011/616-45-65 i 064/190-86-74
realizatori

Borislav Stanojlović, Slobodanka Gašić-Pavišić, Tanja Tubić, Prvoslav Janković

teme

Činioci neuspeha u školskom učenju: somatsko psihološki činioci neuseha učenika u školskom učenju (opšte i posebne sposobnosti, osobine ličnosti, motivacija, radne navike i emocionalno stanje učenika); faktori školske sredine i neuspeh učenika u školskom učenju (nivo organizacije nastavnog procesa, ličnost nastavnika, odnos nastavnika prema učenicima, ocenjivanje učenika, osposobljenost učenika za samoobrazovanje i drugo; faktori porodične sredine i neuspeh učenika (socioekonomski status, struktura i odnosi u porodici, ponašanje roditelja prema deci – pomoć i nadzor u procesu učenja. Dijagnostikovanje, prevencija i otklanjanje uzroka neuspeha u školskom učenju: pojam, vrste, principi, metode, tehnike, instrumenti dokagmpstolpvanja; pretpostakve za uspešnu dijagnostiku; područja i aspekti dijagnostikovanja činilaca neuspeha učenika u školskom učenju; faze i tok dijagnostičkog postupka; moguće mere predupređenja i otklanjanja uzroka školskog neuspeha

ciljna grupa

nastavnici i stručni saradnici u osnovnim i srednjim školama i vaspitači u đačkim domovima

broj učesnika 30
trajanje dva dana (16 sati)


Komunikacija bez nasilja –dobra razmena

Naziv seminara

Komunikacija bez nasilja –dobra razmena

obavezan/izborni

izborni

br. u katalogu

553

prioritetna oblast

P1. Prevencija nasilja, zlostavljanje i zanemarivanje
P4. Komunikacijske veštine

podržava Pedagoško društvo Srbije
autori Dragana Spasojević, Dušanka Jerković
koordinator Dragana Spasojević, spdragana@yahoo.com, 011/351-00-23, 065/351-00-23
realizatori

Vesna Radonić, Dragana Spasojević, Dušanka Jerković

teme

Slušamo sa razumevanjem; Kako da kažemo ono što nam je potrebno; Osećanja i potrebe, prepoznavanje i veštine izražavanja; Sukobi i šta sa njima; Barijere u komunikaciji (nastavnik–učenik–roditelj–kolega); Najčešći načini ponašanja u konfliktnim situacijama; Prijateljstvo – alternativa nasilju; Svi smo različiti – razumevanje odnosa između pojedinca i grupe – reklamiraj sebe

ciljna grupa

nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici u nastavi (romski asistenti i saradnici u SSŠ, muzičkim i baletskim školama), profesori stručnih predmeta u umetničkim školama (muzičkim, baletskim, likovnim), vaspitači u predškolskim ustanovama, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/pomoćnici direktora

broj učesnika 30
trajanje dva dana (16 sati)


Metodičke posebnosti rada sa ADHD detetom /učenikom –inkluzivni model

Naziv seminara

Metodičke posebnosti rada sa ADHD detetom /učenikom –inkluzivni model

obavezan/izborni

izborni

br. u katalogu

822

prioritetna oblast

P2. Prevencija diskriminacije
P3. Inkluzija dece i učenika sa smetnjama u razvoju i dece i učenika iz društveno marginalizovanih grupa, kao i individualni obrazovni plan
P6. Jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem

podržava Pedagoško društvo Srbije
autori Ljubinko Zlatić, Olga Jovančićević
koordinator

Ljubinko Zlatić, zljubeue@ptt.rs, 031/553-570, 064/441-00-01

realizatori

Ljubinko Zlatić, Anđelija Đuričić, Olga Jovančićević

teme

Primetiti je lako, kako interpretirati; Šta se dešava pre škole – prozor u život porodice, ili – kakvog (detetovog/učenikovog) roditelja da očekujem; ADHD u mojoj grupi/odeljenju – šta sad; Kako do dobrog IOP-a; Bolje sprečiti nego lečiti, ili – preventivni menadžment

ciljna grupa

nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, vaspitači u predškolskim ustanovama, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, vaspitači u domovima učenika, direktori/pomoćnici direktora

broj učesnika 30
trajanje jedan dan (8 sati)SEMINARI ŠKOLSKA 2010/11. GODINA

Oblast - VASPITNI RAD I OPŠTA PITANJA NASTAVE

• Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente

INTERNET PREZENTACIJA PROJEKTA
Internet prezentaciju ovog projekta sa svim detaljima o seminaru i primerima iz prakse možete pogledati klikom na ovaj link

Naziv seminara Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente
Akreditacija OBAVEZAN - BROJ 559 (akreditovan za školsku 2010/11. godinu)
Ciljna grupa Ciljna grupa su profesori, nastavnici, stručni saradnici, direktori škola i vaspitači.
Autori Mr spec. Stanislava Vidović, Spec. Marija Radovanović, Milena Golić
Koordinatori Živkica Đorđević, mob.: 064/372-65-02; Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd, tel./faks: 011/268-77-49, e-mail: drustvo@pedagog.rs
Realizatori mr spec. Stanislava Vidović, spec. Marija Radovanović, Milena Golić, Biljana Radosavljević, Danica Belić, Nada Škundrić, Maja Vračar, Vesna Kravarušić, Nataša Stojanović, Marina Ostojić, Biserka Svetozarević, Sunčica Stanković Radivojević, mr Božidar Topalović, Kamila Popović, Edita Sakali, Verica Grbić, Desanka Vidaković, Suzana Živković, Živkica Đorđević, Svetlana Spasić, Dragana Ocokljić, Milena Tadirović, Dragana Ćuk-Milankov, Biljana Ercegovčević, Ružica Dabić, Jelena Žunić, Radovan Cicvanić, Aleksandra Jovanović-Đukić
Tematske celine Dečja prava, Konvencija o pravima deteta, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; Demokratija i parlament, učenički parlament u kontekstu uspostavljanja demokratije; Značaj i modeli učeničkog parlamenta, pravilnik i poslovnik o radu; Participacija i participativna prava; Timski rad i uloge u timu, procena uspešnosti funkcionisanja tima; Liderstvo, načini rukovođenja timom i vođenja sastanaka; Kritičko mišljenje, značaj, veštine i tehnike kritičkog mišljenja; Veštine, proces, faze i ishodi pregovaranja; Uloga i značaj koordinatora učeničkog parlamenta u školi
Koliko traje bazični seminar: tri dana (24 sata); napredni seminar: tri dana (24 sata).
Mesto održavanja Zainteresovane ustanove
Broj učesnika Minimalno 15, a maksimalno 25
Cilj seminara Opšti cilj programa jeste osnaživanje mladih, pružanje pomoći i podrške da, kroz promociju participativnih prava mladih i demokratskog načina udruživanja, unaprede funkcionisanje učeničkih parlamenata.
Specifični ciljevi programa su osposobljavanje nastavnika za promociju participativnih modela rada u školi, jačanje kulture demokratizacije, podrška uključivanju učenika u osnovne tokove školskog i društvenog života.
cena 5 000,00 dinara po učesniku


• Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju
INTERNET PREZENTACIJA PROJEKTA
Internet prezentaciju ovog projekta sa svim detaljima o seminaru i primerima iz prakse možete pogledati klikom na ovaj link

Naziv seminara

Osnaživanje mladih kroz školsku / vršnjačku medijaciju

Akreditacija

OBAVEZAN - BROJ 560 (akreditovan za školsku 2010/11. godinu)

ciljna grupa

profesori, nastavnici, stručni saradnici, direktori škola i vaspitači; predstavnici interesnih grupa: roditelji učenika, školski policajci, obezbeđenje škole, socijalna zaštita, lokalna zajednica.

podržavaju

Pedagoško društvo Srbije.

autori

mr spec. Stanislava Vidović, Milena Golić, mr spec. Marija Radovanović.

koordinatori

Marina Ostojić, Terazije 26, 11000 Beograd, tel.: 011/268-77-49, mob.: 063/445-088, e-mail: pds_bgd@eunet.rs

realizatori

mr spec. Stanislava Vidović, mr spec. Marija Radovanović, Milena Golić, Biljana Radosavljević, Danica Belić, Nada Škundrić, Maja Vračar, Vesna Kravarušić, Nataša Stojanović, Marina Ostojić, Biserka Svetozarević, Sunčica Stanković-Radivojević, mr Božidar Topalović, Kamila Popović, Edita Sakali, Verica Grbić, Desanka Vidaković,
Suzana Živković, Živkica Đorđević, Svetlana Spasić, Dragana Ocokljić,Milena Tadirović, Dragana Ćuk-Milankov, Biljana Ercegovčević, Ružica Dabić, Aleksandra Jovanović-Đukić.

teme

Nenasilna komunikacija: osnove i koraci, proces empatije – izražavanje osećanja i potreba; Učenje i vežbanje izražavanja jezikom pozitivne akcije i afirmacije; Različiti načini slušanja i slušanje sa empatijom; Bes i konstruktivni načini prevazilaženja besa; Uzroci,
osnove nastanka i razvoja sukoba, ishodi, prevencija i upravljanje sukobima; Metode i tehnike u procesu medijacije; Osnovne uloge medijatora; Koraci u medijaciji; Školska i vršnjačka medijacija.

trajanje

bazični seminar: tri dana (24 sata); napredni seminar: tri dana (24 sata).

broj učesnika

15 do 25.

cena 5 000,00 dinara po učesniku

 


• Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju - Podrška razvoju učenika

Naziv seminara

Osnaživanje mladih kroz školsku / vršnjačku medijaciju - Podrška razvoju učenika

Opis

Bazični seminar 3.dana 24.sata. Ciljna grupa: Učenici VII i VIII razreda OŠ i I, II i III razreda SŠ. Opšti cilj progrma: Osposobljavanje učenika za primenu modela medijacije u nenasilnom rešavanju sukoba. Voditelji su sertifikovani treneri koji su prošli obuku.

Cena za grupu učenika 35.000,00 din. Broj učesnika u grupi 15-25. Mesto održavanja: Matična škola koju pohađa ciljna grupa u celoj Srbiji, po zahtevanom terminu. Uplata Pedagoškom društvu po dobijenom predračunu. Tel.011/268-77-49. e-mail:pds_bgd@eunet.rs ; drustvo@pedagog.rs

 


• Obuka nastavnika za rešavanje disciplinskih problema u nastavi

Naziv seminara

Obuka nastavnika za rešavanje disciplinskih problema u nastavi

obavezan/izborni

izborni

br. u katalogu

540

ciljna grupa

učitelji, nastavnici i stručni saradnici zaposleni u osnovnim školama.

podržavaju

Pedagoško društvo Srbije, Beograd, Terazije 26.

autori

Jovančićević Olga, profesor geografije, zaposlena kao prosvetni savetnik u Ministarstvu prosvete – Školska uprava, Užice; Zlatić Ljubinko, diplomirani pedagog, zaposlen kao školski pedagog u OŠ ,,Stari grad“ u Užicu.

koordinatori

Zlatić Ljubinko, diplomirani pedagog, Miladina Pećinara 5, 31000 Užice, tel.: 031/554-133, 031/553-570, mob.: 064/441-00-01, e-mail: zljubeue@ptt.rs

realizatori

Jovančićević Olga, diplomirani geograf, prosvetni savetnik MPS – Školska uprava,Užice; Zlatić Ljubinko, diplomirani pedagog, OŠ ,,Stari grad“, Užice; Avramović Dikosava, profesor razredne nastave, OŠ ,,Stari grad“, Užice; Stanojla Cvetković, profesor razredne nastave, OŠ ,,Slobodan Sekulić“, Užice; Đuričić Anđelija, profesor razredne nastave, OŠ ,,Stari grad“, Užice.

teme

Disciplinski problemi (definicije, disciplinski i nedisciplinski problemi u nastavi, obrada primera jednih i drugih); Tipična ometanja nastave; Neverbalne intervencije kod disciplinskih problema u nastavi; Verbalne intervencije kod disciplinskih problema; Logička posledica – konsekvenca; Prevencija disciplinskih problema; Posmatranje i evidentiranje promena u ponašanju učenika.

trajanje

dva dana (16 časova).

broj učesnika

20 do 30.

  Cena po učesniku 2.000,00 – 3.000,00 din


• Vaspitni problemi učenika i kako ih prevazići

Naziv seminara

Vaspitni problemi učenika i kako ih prevazići

obavezan/izborni

obavezan

br. u katalogu

449

ciljna grupa

nastavnici osnovnih škola, pedagozi, psiholozi.

podržavaju

Pedagoško društvo Srbije.

autori

Slobodan Malušić, specijalista pedagogije.

koordinatori

Slobodan Malušić, spec. sc. pedagogije, tel.: 011/311-61-58, 011/216-83-80, mob.: 063/169-83-23, tel./faks: 011/246-22-84.

realizatori

Slobodan Malušić, spec. sc. pedagogije; Milka Bogić, psiholog;
Marijana Stefanović, dipl. psiholog.

teme

U centru interesovanja su problemi vezani za školu, porodicu, drugarstvo (nedrugarstvo), odnos prema suprotnom polu (simpatije), lični izgled (kompleksi), te druge vrste problema: strahovi, emocionalni i socijalni poremećaji, droga,alkohol, pušenje, zdravstveni i drugi problemi.

trajanje

dva dana (12 sati).

broj učesnika

18 do 36.

  Cena po učesniku 1.500,00 din


• Razvojno i projektno planiranje

Naziv seminara

Razvojno i projektno planiranje

obavezan/izborni

obavezan

br. u katalogu

594

ciljna grupa

zaposleni u obrazovno-vaspitnim ustanovama: nastavnici, vaspitači, stručni saradnici i direktori predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i domova učenika.

podržavaju

Pedagoško društvo Srbije.

autori

K. Liščević, E. Sakali, M. Gavrilov, S. Kočiš, M. Beara, V. Radulović, B. Maksimović, J. Novakov, J. Najdanović-Tomić, G. Čukuranović, I. Korać, D. Tomović, M. O. Slijepčević, A. Skarep, Lj. Simić, D. Ćirović, T. Pavlović, Z. Dimitrijević, J. Stefanović, S. Vuković, V. Šaponjić, G. Đigić, V. Rančić, Lj. Stojanović, M. Topalović, Lj. Zdravković, L. Nešić.

koordinatori

Borislava Maksimović, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, tel.: 011/363-13-80, 011/697-479, mob.: 062/846-65-77, e-mail: borislava.maksimovic@mp.gov.rs

realizatori

autori i sledeći stručnjaci: S. Grujić, A. Kalezić-Vignjević, J. Nikolić, Z. Dešić, A. Milošević, I. Njilaš, S. Miladinović, D. Babić, A. Božinović, M. Paul Trifunović, V. Miletić, R. Krstevska, V. Muždeka, M. Živić-Ilić, S. Aleksić, R. Karanac, S. Mijatović, V. Seizović, J. Gejo, V. Pančić, A. Rogić, J. Stamatović, S. Radosavljević, S. Mitić.

teme

Partnerstvo interesnih grupa ustanove; Vođenje procesa razvojnog planiranja; Timski rad;Analiza stanja ustanove u ključnim oblastima samovrednovanja; Identifikovanje potreba i razvojnih prioriteta; Snimanje resursa; Definisanje razvojnih ciljeva, zadataka i aktivno-
sti; Opis postupka praćenja i vrednovanja; Izrada razvojnog plana kao dokumenta; Planiranje realizacije razvojnog plana; Praćenje i vrednovanje ostvarivanja razvojnog plana; Otvaranje novog ciklusa razvojnog planiranja; Izrada predloga projekta za realizaciju razvojnog plana i upravljanje projektom.

trajanje

tri dana (24 sata).

broj učesnika

20 do 30.

  Cena po učesniku 4.000,00


• Metodologija i sadržaji rada odeljenske zajednice/ odeljenskog starešine: šta, kako i zašto

Naziv seminara

Metodologija i sadržaji rada odeljenske zajednice/ odeljenskog starešine: šta, kako i zašto

obavezan/izborni

obavezan

br. u katalogu

513

teme

Trajanje 2.dana -16.sati. Namenjen nastavnicima osnovnih i srednjih škola, stručnim saradnicima i direktorima.
Autori: Dragana Spasojević, Vesna Radonić- pedagozi i Dušanka Jerković, psiholog.
Koordinator: Dragana Spasojević, 011/351-00-23; 065/351-00-23.e-mail:spdragana@yahoo.com

Broj učesnika u grupi 20-35. Cena po učesniku 3.000,00


•kako napisati dobru pripremu za čas

Naziv seminara

kako napisati dobru pripremu za čas

obavezan/izborni

obavezan

br. u katalogu

491

teme

Namenjen nastavnicima srednjih škola. Autori: mr Vukica Veljanović-Morača, Nevenka Drašković-Ivanović, psiholog i Sandra Knežević, pedagog.
Koordinatori: mr Vukica Veljanović-Morača, 064/195-18-17, e-mail. wmoracha@gmail.com
                          Nevenka Drašković 063/372-758. e-mail: nena.d@eunet.rs
                          i Sandra Knežević, 064/270-13-40. e-mal: pedagog@prvaekonomska.edu.rs
Broj učesnika u grupi 15-25. Cena po učesniku 4.000,00-5.000,00Individualizacija u nastavi srpskog jezika, matematike, prirodnih    i društvenih nauka za decu sa specifičnim teškoćama u napredovanju

Naziv seminara

Individualizacija u nastavi srpskog jezika, matematike, prirodnih  i društvenih nauka za decu sa specifičnim teškoćama u napredovanju

obavezan/izborni

obavezan

br. u katalogu

478

teme

Traje 1.dan – 8.časova.
 Namenjen nastavnicima i stručnim saradnicima osnovnih škola.
Autori: Ljiljana Vdović, Biljana Radosavljević, Miroslav Pavlović i mr Ljiljana Levkov.
Koordinator: Ljiljana Vdović, 063/307-269. e-mail: ljvdovic@hotmail.com
Program je podeljen po modulima: A, B, V i G. Veličina grupe od 15-30.učesnika
Cena po modulu, po učesniku iznosi 2.500,00 din.• Kreativna nastava: nastavnik – učenik – roditelj –tim koji pobeđuje

Naziv seminara

Kreativna nastava: nastavnik – učenik – roditelj –tim koji pobeđuje

obavezan/izborni

izborni

br. u katalogu

503

teme

Traje 2.dana 16.sati. Namenjen nastavnicima, profesorima, vaspitačima i stručnim saradnicima u obrazovnim ustanovama.
Autori: Branislav Maričić, prof. i Miloš Prelić, prof.
Koordinator: Branislav Maričić, 011/243-41-07. e-mail. maricic.branislav@gmail.com
Broj učesnika u grupi 12-24. Cena po učesniku 8.850,00


Oblast POSEBNE POTREBE

Planiranje i realizacija dodatne obrazovne podrške deci/učenicima sa smetnjama u razvoju

Naziv seminara

Planiranje i realizacija dodatne obrazovne podrške deci/učenicima sa smetnjama u razvoju

obavezan/izborni

obavezan

br. u katalogu

476

teme

Traje 2.dana ,16.sati. Ciljna grupa: stručni saradnici, nastavnici i direktori osnovnih i srednjih škola
Autori: mr Danijela Vuković, Jasmina Đelić, Drinka radivojević i Milena Jerotijević.
Koordinator: Jasmina Đelić, 064/670-36-52. e-mail: jasminadjelic67@gmail.com
Broj učesnika u grupi 20-30. Cena po učesniku 5.000,00. 


Oblast UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Efikasan i delotvoran profesionalac u vaspitno-obrazovnoj ustanovi

Naziv seminara

Efikasan i delotvoran profesionalac u vaspitno-obrazovnoj ustanovi

obavezan/izborni

obavezan

br. u katalogu

796

teme

Traje 2.dana -16.sati. Ciljna grupa: vaspitači, članovi upravnog odbora predš.ustanova, nastavnici, stručni saradnici i direktori škola.
Autori. Jasmina Đelić, Jelena Najdanović-Tomić i Biljana Radosavljević.
Koordinator: Biljana Radosavljević, 063/155-82-86. Tel/fah:011/268-77-49,
e-mail:funnyfamily@sezampro.rs

Broj učesnika u grupi 20-30. Cena po učesniku 5.000,00 din.
Mesto, vreme  i ostali uslovi održavanja seminara

Matična škola – radna organizacija koju pohađa ciljna grupa, u celoj Srbiji, po zahtevanom terminu, kao i putem prijava pojedinaca.
Za detaljne informacije i prijave obratite se koordinatorima programa, sa kojima je moguć svaki dogovor.
Svi polaznici programa dobijaju uverenje o savladanom programu stručnog usavršavanja od Pedagoškog društva Srbije.
Tehničke napomene:

U cenu nije uračunato osveženje i ishrana za učesnike seminara. Takođe, kod nekih, putni troškovi, smeštaj i ishrana voditelja programa, u koliko nije iz mesta u kom se seminar održava.

Akreditovani programi 2010/2011.  koje je podržalo Pedagoško društvo Srbije:

 • Ak.br. 151.- Slobodna zona u srednjim školama/ film kao dodatno nastavno sredstvo
 • Ak.br. 477.- Izrada i primena obrazovnog filma u nastavi
 • Ak.br. 465.- Dobrobit životinja i mi
 • Ak.br. 510. - Metode nastave i učenja u medijskom okruženju
 • Ak.br. 516. - Modeli razvijajuće nastave
 • Ak.br. 532. - Nova škola- višefrontalna nastava
 • Ak.br. 619. - Umeće komunikacije
 • Ak.br. 620. - Umeće odrastanja

SEMINARI ŠKOLSKA 2009/10. GODINA

za detalje kliknite na naslov seminara

• Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente

INTERNET PREZENTACIJA PROJEKTA
Internet prezentaciju ovog projekta sa svim detaljima o seminaru i primerima iz prakse možete pogledati klikom na ovaj link

Naziv seminara Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente
Akreditacija OBAVEZAN - BROJ 671 (akreditovan za školsku 2009/10. godinu)
Ciljna grupa Ciljna grupa su profesori, nastavnici, stručni saradnici, direktori škola i vaspitači.
Autori Mr spec. Stanislava Vidović, Spec. Marija Radovanović, Milena Golić
Koordinatori Živkica Đorđević, mob.: 064/372-65-02; Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, 11000 Beograd, tel./faks: 011/268-77-49, e-mail: drustvo@pedagog.rs
Realizatori mr spec. Stanislava Vidović, spec. Marija Radovanović, Milena Golić, Biljana Radosavljević, Danica Belić, Nada Škundrić, Maja Vračar, Vesna Kravarušić, Nataša Stojanović, Marina Ostojić, Biserka Svetozarević, Sunčica Stanković Radivojević, mr Božidar Topalović, Kamila Popović, Edita Sakali, Verica Grbić, Desanka Vidaković, Suzana Živković, Živkica Đorđević, Svetlana Spasić, Dragana Ocokljić, Milena Tadirović, Dragana Ćuk-Milankov, Biljana Ercegovčević, Ružica Dabić, Jelena Žunić, Radovan Cicvanić, Aleksandra Jovanović-Đukić
Tematske celine Dečja prava, Konvencija o pravima deteta, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; Demokratija i parlament, učenički parlament u kontekstu uspostavljanja demokratije; Značaj i modeli učeničkog parlamenta, pravilnik i poslovnik o radu; Participacija i participativna prava; Timski rad i uloge u timu, procena uspešnosti funkcionisanja tima; Liderstvo, načini rukovođenja timom i vođenja sastanaka; Kritičko mišljenje, značaj, veštine i tehnike kritičkog mišljenja; Veštine, proces, faze i ishodi pregovaranja; Uloga i značaj koordinatora učeničkog parlamenta u školi
Koliko traje bazični seminar: tri dana (24 sata); napredni seminar: tri dana (24 sata).
Mesto održavanja Zainteresovane ustanove
Broj učesnika Minimalno 15, a maksimalno 25
Cilj seminara Opšti cilj programa jeste osnaživanje mladih, pružanje pomoći i podrške da, kroz promociju participativnih prava mladih i demokratskog načina udruživanja, unaprede funkcionisanje učeničkih parlamenata.
Specifični ciljevi programa su osposobljavanje nastavnika za promociju participativnih modela rada u školi, jačanje kulture demokratizacije, podrška uključivanju učenika u osnovne tokove školskog i društvenog života.
Cena semnara 5.000,00 dinara po učesniku


• Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju
INTERNET PREZENTACIJA PROJEKTA
Internet prezentaciju ovog projekta sa svim detaljima o seminaru i primerima iz prakse možete pogledati klikom na ovaj link

Naziv seminara

Osnaživanje mladih kroz školsku / vršnjačku medijaciju

obavezan/izborni

obavezan

br. u katalogu

667.

ciljna grupa

profesori, nastavnici, stručni saradnici, direktori škola i vaspitači; predstavnici interesnih grupa: roditelji učenika, školski policajci, obezbeđenje škole, socijalna zaštita, lokalna zajednica.

podržavaju

Pedagoško društvo Srbije.

autori

mr spec. Stanislava Vidović, Milena Golić, mr spec. Marija Radovanović.

koordinatori

Marina Ostojić, Terazije 26, 11000 Beograd, tel.: 011/268-77-49, mob.: 063/445-088, e-mail: pds_bgd@eunet.rs

realizatori

mr spec. Stanislava Vidović, mr spec. Marija Radovanović, Milena Golić, Biljana Radosavljević, Danica Belić, Nada Škundrić, Maja Vračar, Vesna Kravarušić, Nataša Stojanović, Marina Ostojić, Biserka Svetozarević, Sunčica Stanković-Radivojević, mr Božidar Topalović, Kamila Popović, Edita Sakali, Verica Grbić, Desanka Vidaković,
Suzana Živković, Živkica Đorđević, Svetlana Spasić, Dragana Ocokljić,Milena Tadirović, Dragana Ćuk-Milankov, Biljana Ercegovčević, Ružica Dabić, Aleksandra Jovanović-Đukić.

teme

Nenasilna komunikacija: osnove i koraci, proces empatije – izražavanje osećanja i potreba; Učenje i vežbanje izražavanja jezikom pozitivne akcije i afirmacije; Različiti načini slušanja i slušanje sa empatijom; Bes i konstruktivni načini prevazilaženja besa; Uzroci,
osnove nastanka i razvoja sukoba, ishodi, prevencija i upravljanje sukobima; Metode i tehnike u procesu medijacije; Osnovne uloge medijatora; Koraci u medijaciji; Školska i vršnjačka medijacija.

trajanje

bazični seminar: tri dana (24 sata); napredni seminar: tri dana (24 sata).

broj učesnika

15 do 25.

 


• Obuka nastavnika za rešavanje disciplinskih problema u nastavi

Naziv seminara

Obuka nastavnika za rešavanje disciplinskih problema u nastavi

obavezan/izborni

obavezan

br. u katalogu

653.

ciljna grupa

učitelji, nastavnici i stručni saradnici zaposleni u osnovnim školama.

podržavaju

Pedagoško društvo Srbije, Beograd, Terazije 26.

autori

Jovančićević Olga, profesor geografije, zaposlena kao prosvetni savetnik u Ministarstvu prosvete – Školska uprava, Užice; Zlatić Ljubinko, diplomirani pedagog, zaposlen kao školski pedagog u OŠ ,,Stari grad“ u Užicu.

koordinatori

Zlatić Ljubinko, diplomirani pedagog, Miladina Pećinara 5, 31000 Užice, tel.: 031/554-133, 031/553-570, mob.: 064/441-00-01, e-mail: zljubeue@ptt.rs

realizatori

Jovančićević Olga, diplomirani geograf, prosvetni savetnik MPS – Školska uprava,Užice; Zlatić Ljubinko, diplomirani pedagog, OŠ ,,Stari grad“, Užice; Avramović Dikosava, profesor razredne nastave, OŠ ,,Stari grad“, Užice; Stanojla Cvetković, profesor razredne nastave, OŠ ,,Slobodan Sekulić“, Užice; Đuričić Anđelija, profesor razredne nastave, OŠ ,,Stari grad“, Užice.

teme

Disciplinski problemi (definicije, disciplinski i nedisciplinski problemi u nastavi, obrada primera jednih i drugih); Tipična ometanja nastave; Neverbalne intervencije kod disciplinskih problema u nastavi; Verbalne intervencije kod disciplinskih problema; Logička posledica – konsekvenca; Prevencija disciplinskih problema; Posmatranje i evidentiranje promena u ponašanju učenika.

trajanje

dva dana (16 časova).

broj učesnika

20 do 30.• Vaspitni problemi učenika i kako ih prevazići

Naziv seminara

Vaspitni problemi učenika i kako ih prevazići

obavezan/izborni

obavezan

br. u katalogu

673.

ciljna grupa

nastavnici osnovnih škola, pedagozi, psiholozi.

podržavaju

Pedagoško društvo Srbije.

autori

Slobodan Malušić, specijalista pedagogije.

koordinatori

Slobodan Malušić, spec. sc. pedagogije, tel.: 011/311-61-58, 011/216-83-80, mob.: 063/169-83-23, tel./faks: 011/246-22-84.

realizatori

Slobodan Malušić, spec. sc. pedagogije; Milka Bogić, psiholog;
Marijana Stefanović, dipl. psiholog.

teme

U centru interesovanja su problemi vezani za školu, porodicu, drugarstvo (nedrugarstvo), odnos prema suprotnom polu (simpatije), lični izgled (kompleksi), te druge vrste problema: strahovi, emocionalni i socijalni poremećaji, droga,alkohol, pušenje, zdravstveni i drugi problemi.

trajanje

dva dana (12 sati).

broj učesnika

18 do 36.•Metodologija i sadržaji rada na časovima Odeljenjske zajednice/Odeljenjskog starešine

Naziv seminara

Metodologija i sadržaji rada na časovima
odeljenjske zajednice/odeljenjskog starešine:
šta, kako i zašto

obavezan/izborni

obavezan

br. u katalogu

590.

ciljna grupa

nastavnici osnovnih i srednjih škola, stručni saradnici i direktori.

podržavaju

Pedagoško društvo Srbije.

autori

Dragana Spasojević, pedagog; Vesna Radonić, pedagog; Dušanka Jerković, psiholog.

koordinatori

Dragana Spasojević, pedagog, Dimitrija Koturovića 23/30, 11090 Beograd, tel.: 011/351-00-23, mob.: 065/351-00-23, e-mail: sdavid@net.rs

realizatori

Dragana Spasojević, pedagog; Vesna Radonić, pedagog; Dušanka Jerković, psiholog.

teme

Područja rada i uloge odeljenjskog starešine;Osnovni metodološki principi i metode rada na časovima odeljenjske zajednice; Razvojne karakteristike učenika; Načini stvaranja atmosfere uzajamnog poštovanja u odeljenju i razvijanje samopoštovanja kod učenika; Konstruktivni načini rešavanja problema i konfliktnih situacija; Kako do uspešnijeg učenja (metode i tehnike efikasnog učenja, radne navike, izrada plana učenja, kako treba učiti, uslovi učenja);
Sadržaji rada na časovima odeljenjske zajednice; Kreiranje radionica za časove odeljenjskih zajednica prema potrebama ciljne grupe.

trajanje

dva dana (14 sati).

broj učesnika

20 do 35.• Obuka školskih timova za rad sa učenicima sa smetnjama i teškoćama u razvoju

Naziv seminara

Obuka školskih timova za rad sa učenicima sa smetnjama i teškoćama u razvoju

obavezan/izborni

izborni

br. u katalogu

800.

ciljna grupa

nastavni kadar i stručni saradnici osnovnih i srednjih škola.

podržavaju

Pedagoško društvo Srbije.

autori

Miroslav Pavlović.

koordinatori

Milena Đokić, Pedagoško društvo Srbije, Terazije 26, tel./faks: 011/268-77-49, e-mail: pds_bgd@eunet.rs

realizatori

prof. dr Nenad Glumbić, dr Milica Pejović-Milovančević, dr Ana Jovanović, Miroslav Pavlović.

teme

Teškoće učenja (čitanja, pisanja, metematičkih operacija); Snižene intelektualne sposobnosti (granične); Teškoće prilagođavanja; Poremećaji u ponašanju; Hiperkinetski sindrom; Zloupotreba psihoaktivnih supstanci; Zlostavljanje i zanemarivanje; Drugi mentalni poremećaji; Individualni obrazovni program (IOP).

trajanje

dva dana (12 sati).

broj učesnika

20 do 30.• Razvojno i projektno planiranje

Naziv seminara

Razvojno i projektno planiranje

obavezan/izborni

obavezan

br. u katalogu

609.

ciljna grupa

zaposleni u obrazovno-vaspitnim ustanovama: nastavnici, vaspitači, stručni saradnici i direktori predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i domova učenika.

podržavaju

Pedagoško društvo Srbije.

autori

K. Liščević, E. Sakali, M. Gavrilov, S. Kočiš, M. Beara, V. Radulović, B. Maksimović, J. Novakov, J. Najdanović-Tomić, G. Čukuranović, I. Korać, D. Tomović, M. O. Slijepčević, A. Skarep, Lj. Simić, D. Ćirović, T. Pavlović, Z. Dimitrijević, J. Stefanović, S. Vuković, V. Šaponjić, G. Đigić, V. Rančić, Lj. Stojanović, M. Topalović, Lj. Zdravković, L. Nešić.

koordinatori

Borislava Maksimović, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, tel.: 011/363-13-80, 011/697-479, mob.: 062/846-65-77, e-mail: borislava.maksimovic@mp.gov.rs

realizatori

autori i sledeći stručnjaci: S. Grujić, A. Kalezić-Vignjević, J. Nikolić, Z. Dešić, A. Milošević, I. Njilaš, S. Miladinović, D. Babić, A. Božinović, M. Paul Trifunović, V. Miletić, R. Krstevska, V. Muždeka, M. Živić-Ilić, S. Aleksić, R. Karanac, S. Mijatović, V. Seizović, J. Gejo, V. Pančić, A. Rogić, J. Stamatović, S. Radosavljević, S. Mitić.

teme

Partnerstvo interesnih grupa ustanove; Vođenje procesa razvojnog planiranja; Timski rad;Analiza stanja ustanove u ključnim oblastima samovrednovanja; Identifikovanje potreba i razvojnih prioriteta; Snimanje resursa; Definisanje razvojnih ciljeva, zadataka i aktivno-
sti; Opis postupka praćenja i vrednovanja; Izrada razvojnog plana kao dokumenta; Planiranje realizacije razvojnog plana; Praćenje i vrednovanje ostvarivanja razvojnog plana; Otvaranje novog ciklusa razvojnog planiranja; Izrada predloga projekta za realizaciju razvojnog plana i upravljanje projektom.

trajanje

tri dana (24 sata).

broj učesnika

20 do 30.• Kako napisati dobru pripremu za čas

Naziv seminara

Kako napisati dobru pripremu za čas

obavezan/izborni

izborni

br. u katalogu

633.

ciljna grupa

pripravnici, nastavnici srednjih stručnih škola.

podržavaju

Pedagoško društvo Srbije; Prva ekonomska škola, Beograd.

autori

mr Vukica Veljanović-Morača, Nevenka Drašković-Ivanović, Sandra Knežević.

koordinatori

Nevenka Drašković-Ivanović, Starine Novaka 5, 11000 Beograd, mob.: 063/372-758, e-mail: nena.d@eunet.rs
mr Vukica Veljanović-Morača, 20.oktobra 3, Barajevo, Beograd, mob.: 064/195-18-17, e-mail: wmoracha@gmail.com

realizatori

mr Vukica Veljanović-Morača, Nevenka Drašković-Ivanović, Sandra Knežević.

teme

Šta je priprema; Svrha pisanja pripreme; Elementi pripreme za čas; Definisanje ciljeva i ishoda časa; Nastavne metode i oblici rada; Struktura pripreme; Primena na konkretnom sadržaju, odnosno sastavljanje priprema na zadatu temu.

trajanje

dva dana (14 sati).

broj učesnika

15 do 25.SEMINARI ŠKOLSKA 2008/09. GODINA


INTERNET PREZENTACIJA PROJEKTA
Internet prezentaciju ovog projekta sa svim detaljima o seminaru i primerima iz prakse možete pogledati klikom na ovaj link

Naziv seminara Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente
Akreditacija IZBORNI - BROJ 485 (str. 655. u Katalogu programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2008/09. godinu)
Obrazovna oblast VASPITNI RAD I OPŠTA PITANjA NASTAVE
Ciljna grupa Ciljna grupa su svi profesionalci zaposleni u osnovnim i srednjim školama u Srbiji - profesori, nastavnici, stručni saradnici i direktori škola
Autori Mr spec. Stanislava Vidović, Spec. Marija Radovanović, Milena Golić
Koliko traje - Bazični seminar za učeničke parlamente je u trajanju od tri dana, po osam sati dnevno, ukupno 24 sata, (12 radionica, u trajanju od po sat i po)
- Napredni seminar u trajanju od tri dana, ukupno 24 sata (12 radionica, u trajanju od po sat i po)
- Trening za trenere traje 5 dana, po 8 sati dnevno, ukupno 40 sati
- Supervizijski seminar traje 2 dana, po 8 sati dnevno, ukupno 16 sati
Mesto održavanja Zainteresovane ustanove
Broj učesnika Minimalno 15, a maksimalno 25
Tematske celine Sadržaji koji su predviđeni u realizaciji programa su:
- dečja prava i upoznavanje sa Konvencijom
- demokratija i parlament
- učenički parlament u školi
- timski rad
- liderstvo
- kritičko mišljenje
- pregovaranje
Cilj seminara Opšti cilj programa jeste osnaživanje mladih, pružanje pomoći i podrške da, kroz promociju participativnih prava mladih i demokratskog načina udruživanja, unaprede funkcionisanje učeničkih parlamenata.
Specifični ciljevi programa su osposobljavanje nastavnika za promociju participativnih modela rada u školi, jačanje kulture demokratizacije, podrška uključivanju učenika u osnovne tokove školskog i društvenog života.
Cena semnara 5.000,00 dinara po učesnikuNaziv seminara Obuka nastavnika za rešavanje disciplinskih problema u nastavi
Akreditacija OBAVEZAN - BROJ 480 (str. 651. u Katalogu programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2008/09. godinu)
Obrazovna oblast VASPITNI RAD I OPŠTA PITANjA NASTAVE
Ciljna grupa Učitelji, nastavnici i stručni saradnici zaposleni u osnovnim školama
Autori Jovančićević Olga, profrsor geogarfije, zaposlena kao prosvetni savetnik u Ministarstvu prosvete i sporta Srbije - školska uprava Užice i Zlatić Ljubinko, diplomirani pedagog, zaposlen kao školski pedagog u OŠ ''Stari grad'' u Užicu.
Koliko traje Program se realizuje tokom dvodnevnog seminara na kome se efektivno radi 16 časova
Mesto održavanja Zainteresovane ustanove
Broj učesnika Grupu za seminar čini od 2o do 3o učesnika
Tematske celine U programu se obrađuju sledeće teme:
-    Disciplinski problemi ( definicije, disciplinski i nedisciplinski problemi u nastavi, obrada primera jednih i drugih )
-    Tipična ometanja nastave
-    Neverbalne intervencije kod disciplinskih problema u nastavi
-    Verbalne intervencije kod disciplinskih problema
-    Logička posledica - konsekvenca
-    Prevencija disciplinskih problema
-    Posmatranje i evidentiranje promena u ponašanju učenika
Cilj seminara Osnovni cilj programa je obuka nastavnika za rezlikovanje disciplinskih od nedisciplinskih problema u nastavi i za osposobljavanje nastavnika za rešavanje disciplinskih problema u nastaviNaziv seminara Vaspitni problemi učenika i kako ih prevazići
Akreditacija IZBORNI - BROJ 469 (str. 637. u Katalogu programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2008/09. godinu)
Obrazovna oblast VASPITNI RAD I OPŠTA PITANjA NASTAVE
Ciljna grupa Nastavnici osnovnih škola (učitelji), pedagozi i psiholozi, učenici 7. i 8. razreda i roditelji
Autor Slobodan Malušić, spec.sc. pedagogije
Koliko traje Seminar traje dva dana po šest sati efektivnog rada, ukupno 12 časova
Mesto održavanja Zainteresovane ustanove
Broj učesnika Broj učesnika je 18 do 36
Tematske celine Problemi vezani za školu, porodicu, drugarstvo, odnos prema suprotnom polu, lični izgled, te druge vrste problema - tipa strahovi, psihički poremećaji, zdravstveni i drugi problemi
Cilj seminara Cilj ovog programa je rešavanje vaspitnih problema kod učenika, jačanje podrške za razvoj stabilnog i integrisanog identiteta učenika, razvijanje orjentacije samonadzora i samokontrole, zdravije životne adaptacije u svom ličnom stasavanju, ali i suočavanju sa spoljnim uslovima. Metodološko i metodičko osposobljavanje nastavnika u pristupu rešavanja problema kod učenika osnovnoškolskog uzrasta.Naziv seminara Metodologija i sadržaji rada na časovima Odeljenjske zajednice/Odeljenjskog starešine: šta, kako i zašto
Akreditacija OBAVEZAN - broj 440 (str. 558  U Katalogu programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2008/2009 godinu)
Obrazovna oblast VASPITNI RAD I OPŠTA PITANjA NASTAVE
Ciljna grupa Program je namenjen nastavnicima osnovnih i srednjih škola, stručnim saradnicima i direktorima
Autor Dragana Spasojević, pedagog i Vesna Radonić, pedagog
Koliko traje Seminar traje dva dana po šest sati efektivnog rada, ukupno 12 sati
Mesto održavanja Zainteresovane ustanove
Broj učesnika Minimalan broj učesnika je 20, maksimalan 35
Tematske celine Razvojne karakteristike učenika. Osnovni metodolopki postupci u realizaciji časova Odeljenjske zajednice. Kreiranje radionica za časove Odeljenjskih zajednica  prema potrebama i interesovanjima učenika i nastavnika tj. škola. Načini stvaranja atmosfere  uzajamnog  poštovanja u odeljenju. Načini razvijanja samopoštovanja kod učenika. Kako do uspešnijeg učenja? (Metode, tehnike uspešnog učenja, radne navike, izrada plana učenja, kako treba učiti, uslovi učenja). Planiranje odeljenjskih akcija. Konstruktivni načini rešavanja problema i konfliktnih situacija.
Cilj seminara

Proširivanje znanja nastavnika iz oblasti metodike vaspitnog rada sa učenicima. Povećanje nivoa kompetencije i motivacije nastavnika za kvalitetnu realizaciju časova Odeljenjske zajednice - Odeljenjskog starešine i ostvarivanje vaspitne uloge škole.Seminar u procesu akreditacije - više informacija na e-mail: drustvo@pedagog.rs

INTERNET PREZENTACIJA PROJEKTA
Internet prezentaciju ovog projekta sa svim detaljima o seminaru i primerima iz prakse možete pogledati klikom na ovaj link

Naziv seminara VIŠEFRONTALNA NASTAVA - Nova škola Petra Savića
Polaznici Predmetni nas t avnici , učitelji, direktori i stručni saradnici osnovnih i srednjih škola
Autor i voditelj Autor i programa su: Drinka Savić-Guteša i Dragan Savić, pedagozi
Voditelj i seminara su: Drinka Savić, Aleksandra Ber-Božić,Ivan Fink i drugi .
Koliko traje Seminar traje 16 sati, raspoređenih u dva dana.
Mesto održav. Seminar se održava u prostorijama Pedagoškog društva Srbije,Terazije br. 26 , najčešće petkom i subotom ili subotom i nedeljom, ili po dogovoru- u školi domaćinu u drugom gradu.
Kada počinje Po dogovoru sa prijavljenim učesnicima o terminu, ili ponuđeni termin , sa grupom od najmanje 20 učesnika
Tematske celine Pozicija učenika u nastavi; Uloga nastavnika; Priprema nastavnog materijala; Organizacija časa i tok nastave; Ocenjivanje učenika.
Metod rada Predavanje ilustrovano primerima iz prakse , rad u parovima, grupni rad.
Šta se dobija Prema nalazima naučnog istraživanja, koje je sproveo dr Nenad Havelka, prof.Filozofskog fakulteta u Beogradu, učenici sa visokim stepenom odobravanja prihvataju model Višefrontalne nastave. Po mišljenju učenika glavna prednost ovog oblika nastave je u tome što ih ona stavlja u sitiaciju da samostalno planiraju i realizuju svoje školske i vanškolske aktivnosti i obaveze, da odlučuju o važnim aspektima sopstvenog rada. Postignuti uspeh su povezali sa sopstvenom odgovornošću i zalaganjem.Nalazi pokazuju jasno izraženu tendenciju da u predmetima sa višefrontalnom nastavom učenici postižu bolji uspeh nego u predmetima sa tradicionalnom nastavom
Edukacij a na iskustven način i dalj a podršk a nakon seminara od st r ane voditelja.
Knjiga"Nova škola"-Petra Savića, Separat Višefrontalna nastava, Sertifikat
Cena seminara kontaktirati poslovnog sekretara Društva: 011/2687-749 i 011/3067-783 od 10-15 časova
ili na e-mail: pds_bgd@eunet.rs


SEMINARI (PRE ŠKOLSKE 2008/09. GODINE)

POGLEDAJTE AKTUELNE SEMINARE I PROJEKTE PEDAGOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE...

 

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME