zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

 

Izveštaj sa Nacionalno naučnog skupa “Identitet profesije pedagog u savremenom obrazovanju”
JANUARSKI SUSRETI PEDAGOGA

 Januarski susreti pedagoga održani su drugu godinu za redom nakon dvadesetogodišnjeg prekida. Tema ovogodišnjeg skupa glasila je «Identitet profesije pedagog u savremenom obrazovanju», a u okviru koje su razmatrana brojna relevantna pitanja u vezi s pedagoškom profesijom i naukom.
Skup je održan na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 30. i 31. januara. Odeljenje za pedagogiju i andragogiju je u saradnji sa Pedagoškim društvom Srbije organizovalo ovo profesionalno okupljanje pedagoga. Skup je realizovan u okviru projekta Instituta za pedagogiju i andragogiju «Modeli procenjivanja i strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja u Srbiji» koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Razvojnog plana Pedagoškog društva Srbije. Partner u realizaciji skupa bio je Klub studenata pedagogije.
Ove godine je skup trajao dva dana i okupio preko 150 pedagoga iz cele Srbije.
Cilj nacionalnog naučnog skupa je bio razmatranje značaja, potrebe i mogućnosti angažovanja stručnog profila pedagog u obrazovnoj praksi sa posebnim osvrtom na specifičnost i složenost zahteva koje profesionalno delovanje pedagoga podrazumeva u uslovima savremenih promena u oblasti obrazovanja. Upravnik Odeljenja za pedagogiju i andragogiju dr Miomir Despotović je otvorio skup rekavši da je ovogodišnja tema veoma aktuelna i da zaslužuje posebnu pažnju, jer je afirmacija profesije pedagog nesumnjivo značajna. Nakon obraćanja dr Despotovića, skup su pozdravili Biljana Radosavljević, predsednica Pedagoškog društva Srbije i dr Radovan Antonijević upravnik Instituta za pedagogiju i andragogiju.
U delu plenarnih izlaganja radove su predstavile dr Emina Hebib, dr Vera Spasenović i dr Živka Krnjaja, a nakon toga  rad je nastavljen u sekcijama na kojima su razmatrana specifična pitanja angažovanja pedagoga u savremenoj praksi. Teme sekcija su bile: Pedagog u kontekstu inovativnih promena u obrazovanju, Unapređivanje prakse obrazovnog rada kao izazov profesije pedagog, Istraživački rad pedagoga kao izazov profesije pedagog, Razvijanje saradničkih odnosa sa ostalim akterima obrazovnog rada, Rad pedagoga u školi, Rad pedagoga u predškolskoj ustanovi, Potreba i mogućnosti profesionalnog angažovanja pedagoga u institucijama socijalne zaštite, kulture, medijima.
Na kraju skupa je podnet izveštaj rada po sekcijama, gde su žive diskusije, posebno drugog dana ocenjene kao veoma značajne i podsticajne za neka nova razmišljanja i okupljanja.

EVALUACIJA JANUARSKIH SUSRETA PEDAGOGA 2014.
Beograd, 30. i 31. januar 2014. godine

Aspekti skupa

Srednja ocena učesnika

Srednja ocena volontera

Teme i sadržaj skupa

4,43

4,76

Organizacija skupa

4,54

4,5

Neformalni deo skupa

4,33

4,64

Ono što sam čuo/la (saznao/la) će mi koristiti

3,88

4,55

Opšti utisak

4,25

4,67

PREUZMITE PROGRAM RADA SKUPA (PDF)

Fotografije sa naučnog skupa "Identitet profesije pedagog u savremenom obrazovanju"

 

 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME