zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

::  Uživanje u učenju ::

Novu 2009. godinu pedagozi su počeli radno i nadahnuto. Razmenu među pedagozima kao podsticaj za učenje - kako se uči, inicirala je Dragana Ocokoljić, pedagog, samostalni prosvetni savetnik  Školske uprave  Kragujevac,  trener za neke od programa Centra za interaktivnu pedagogiju, i jednog od veoma značajnih „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“ (RWCT); trener za PDS (Medijacija i Parlamenti).  Polovinom januara je prezentovan seminar „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“ (RWCT) u VI Beogradskoj Gimnaziji, pedagozima srednjih i osnovnih škola, predstavnici NVO, predstavnici GTZ-a (nemaka kancelarija za tehničku saradnju) i direktorima.
 Januar je bio veoma hladan, ali to nije sprečilo vredne ljude da realizuju dogovor sa Draganom, koja je ponudila da održi pedagozima  prezentaciju programa seminara (RWCT). Njena želja da doprinese bogatstvu profesionalnih kompetencija pedagoga, naišla je na oduševljenje i zahvalnost onih koji su ideju o održavanju prezentacije seminara prihvatili i latili se njegovog organizovanja. Pedagog  VI Beogradske Gimnazije, Dubravka Radošević i pedagog IV Beogradske Gimnazije, Nada Škundrić su preuzele na sebe organizaciju: obezbedile prostor, posluženje i pozvale veliki broj kolega i saradnika. Uloženi entuzijazam se isplatio. Domaćini seminara, voditelj i učesnici su uložili trud, vreme i ljubav, a dobili znanje, razmenu, učešće, podsticaj, nadu, radost, prijateljstvo...

Pedagog kao stručni saradnik u školi prvenstveno ima zadatak da doprinosi unapređivanju nastavne prakse, instruktivnim radom sa nastavnicima i predlaganjem drugačijih, novih i zanimljivijih metoda i tehnika rada u nastavi, tako da je upoznavanje sa mogućnostima rada u obrazovanju kojim se razvija kritičko mišljenje interaktivnim i kooperativnim načinima  pravi odgovor na ovaj zadatak. Ono što se na ovom seminaru moglo čuti i naučiti jeste pravo bogatstvo različitih načina učenja . Tehnike  učenja poput grozda, tehnike kocke, činkvine, predviđanja na osnovu pojmova, su neke od 60 tehnika koje daju odgovor na pitanje kako da organizujemo i primenimo interaktivno i kooperativno učenje na času i kako da decu naučimo da kritički promišljaju, donose odluke, izgrađuju svoje stavove i sistem uverenja. Učenje može biti lepo, ispunjeno radošću i uživanjem u svom procesu!

Na seminaru su izrečene mnoge pohvale na račun programa seminara, načina njegovog vođenja i prenošenja znanja učesnicima od strane voditelja, i iskazana uverenja o potrebi daljeg širenja interesovanja za edukaciju iz ovog programa. Direktorka OŠ „Despot Stefan Lazarević“, Rada Mladenović, koja je na seminar došla iz Babušnice, komentariše: „ovaj seminar treba da prođu svi nastavnici.“ Po završetku seminara razvila se diskusija i izvedeni neki  zaključci:

  • da seminar „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“  treba preporučivati školama kako bi što veći broj nastavnika i stručnih saradnika imao takvu edukaciju
  • da pedagozi treba da nastave sa praksom organizovanja i realizacije seminara unutar strukovnog udruženja i van njega,
  •  da je pozvan svaki pedagog koji može dati svojim kolegama jedan besplatan seminar iz programa za koji je trener,
  •  i da kontinuirana međusobna razmena iskustva i znanja između pedagoga moraju postati praksa!         

 Sunčica Radivojević, pedagog Medicinske škole u Nišu

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME