zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: www.pedagog.rs ::

 

SARADNJA PEDAGOŠKOG DRUŠTVA SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA MAČVANSKOG OKRUGA

U BOGATIĆU SVEČANO OBELEŽEN ZAVRŠETAK FAZE EDUKACIJE
NASTAVNIKA I UČENIKA IZ SVIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPŠTINE

macvaU sali za sednice Skupštine opštine Bogatić, 30. marta 2011. godine, upriličena je svečanost uručenja potvrda o uspešnom pohađanju seminara koji su organizovani u okviru ustanovljene saradnje Pedagoškog društva Srbije i opštine Bogatić.

Ovim svečanim činom i zvanično je završena prva  faza saradnje - edukacija nastavnika i učenika iz svih osnovnih i jedine srednje škole sa područja ove opštine.

Pored učenika, nastavnika i pedagoških rukovodilaca iz svih osnovnih škola i iz Mačvanske srednje škole, skupu su prisustvovali predsednik Opštine Siniša Mišić, predsednik Skupštine Vladimir Stevanović, načelnik za društvene delatnosti Miladin Stančetić, predsednica Pedagoškog društva Srbije Biljana Radosavljević, jedan od realizatora programa i predstavnici medija.

mačvaKao što je iz prethodnih informacija već poznato, reč je o akreditovanim seminarima „Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente“ i  „Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju, koje je Pedagoško društvo, angažovanjem svojih licenciranih trenera, realizovalo za nastavnike (2 seminara, 65 učesika) i učenike (3 seminara, 81 učesnik).

Predstavnici Opštine i Pedagoškog društva izrazili su zadovoljstvo zbog obima i sadržaja do sada ostvarene saradnje, kao i očekivanja da će se i sve ono što je ponuđeno školama do kraja ove školske godine biti prihvaćeno i uspešno realizovano.

mačvaOvde je pre svega reč o različitim oblicima i sadržajima pomoći koje Društvo, putem angažovanja svog stručnog kadra (realizatora seminara), može da pruži u fazi primene stečenih znanja i planiranja aktivnosti usmerenih na osnaživanje učenika za sprečavanje i rešavanje konflikata u školi, kao i za njihovo osposobljavanje za što potpunije i kvalitetnije ostvarivanje  prava kroz rad učeničkih parlamenata i svakodnevnu komunikaciju i angažovanju učenika u okviru svih oblika života u školi.
Načelnik društvenih delatnosti je posebno istakao da će Opština, bez obzira u kojoj meri će se škole obratiti za dalju podršku, zahtevati od Društva da se uradi izveštaj o tome da li su započete aktivnosti na implementaciji, odnosno da li se počelo sa konkretnom primenom onog što je naučeno, i da li će na tom planu škole spremno dočekati početak školske 2011/2012. godine.

Polazeći od konstatacija predstavnika Društva, da je opština Bogatić ostvarila do sada najviši nivo saradnje na području Mačvanskog okruga (uključeno 6 od 8 opština), realno je očekivati da se taj nivo zadrži, pa čak i podigne kada je reč o kvalitativnoj dimenziji realizacije, koja mora biti prisutna i uvažavana kada je reč o  fazi koja sledi -  primeni.

Svečanost je završena uručivanjem potvrda o uspešnom pohađanju seminara učenicima osnovnih škola i srednje škole.

Ekipa TV Šabac, koja je pratila ovaj skup, uzela je izjave od predstavnika učenika koji su pohađali seminare, kao i od predsednice Društva i predstavnika opštine Bogatić, koje su, uz izveštaj reportera, našle svoje mesto u informativnim emisijama ove televizije.

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME