zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: Mi živimo medijaciju ::

18.11.2008. godine održan skup "Mi živimo medijaciju"

Manifestacija je imala za cilj promovisanje participativnih prava mladih i medijacije, upoznavanje šire i stručne javnosti sa radom i rezultatima medijatorskih timova i učeničkih parlamenata Srbije, koji konkretnim postignućima doprinose razvoju projekta Transformacija sukoba i osnaživanje mladih.

TEMA / SADRŽAJ

ORGANIZACIJA / POJEDINAC

OTVARANjE

PDS / Biljana Radosavljević, predsednica PDS

Obraćanje predstavnika Ministarstva prosvete i Skupštine grada

Ministarstvo prosvete, Skupština grada

Pozdravna reč predstavnika kancelarije GTZ-a

GTZ

Prezentacija razvoja programa Transformacija sukoba i osnaživanje mladih kroz vršnjačku medijaciju i učeničke parlamente 2005-2008.

PDS / Biljana Radosavljević, predsednica

Implementacija programa Transformacija sukoba i osnaživanje mladih

             Dr Jasna Hrnčić

Povezivanje sadržaja i aktivnosti srodnih  programa: Vršnjačka medijacija i Škola beznasilja
Zaštita dece/učenika od nasilja u školama

PDS/Marina Ostojić, podpredsednica
UNICEF/ Stanislava Vučković

PREZENTACIJA PRODUKATA RADNIH GRUPA

Koordinatori radnih grupa

PREDSTAVLjANjE ŠKOLA, OMALDINSKE GRUPE ETOS I PREZENTACIJA NjIHOVIH PRODUKATA

Učenici, nastavnici, predstavnici lokalne zajednice, koordinatori timova

OŠ "Kole Rašić" - Niš

Učenici, nastavnici, koordinatori timova

Elektrotehnička škola "Nikola Tesla" - Niš

Učenici, nastavnici, koordinatori timova

Aleksinačka gimnazija - Aleksinac

Učenici, nastavnici, koordinatori timova

Turističko ugostiteljska škola "Toza Dragojević" Kragujevac

Učenici, nastavnici, koordinatori timova

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME