zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: DVE GODINE RADA NOVE REDAKCIJE ČASOPISA ::

Nastava i vaspitanje Nastava i vaspitanje
Novi broj
Tekstovi
Redakcija
Uputstvo
Sadržaji

Preuzimajući uređivanje časopisa "Nastava i vaspitanje", počev od prvog broja 2006. godine, redakcija je obećala čitaocima orijentaciju na tekstove zasnovane na naučnim istraživanjima pedagoških problema, izloženim tako da i praktičari mogu iz njih crpsti ideje za poboljšavanje sopstvenog rada i rešavanje problema s kojima se sreću. Takođe, predviđeno je da se više prostora da stranim iskustvima i metodičkim inovacijama, kao i srednjem stručnom obrazovanju. U želji da se obezbedi redovno izlaže-nje časopisa, prešlo se na četiri broja godišnje, a predviđeni ritam je održan.
Ono što je mnogo važnije jesu doprinosi vrsnih stručnjaka objavljiva ni u 2006. i 2007. godini. U osam brojeva izašlih u tom periodu, 68 radova potpisali su doktori nauka, 16 radova magistri i 30 tekstova stručnja ci iz različitih oblasti relevantnih za područje vaspitanja i obrazovanja. Među njihovim radovima 25 je izvornih naučnih radova, u kojima se saopštavaju rezultati istraživanja koja su autori sproveli.
U 36 preglednih članaka, autori postupkom komparativne analize prikazuju istraživanja i teorijske postavke svetskih i domaćih naučnika u oblastima značajnim za pedagošku nauku. Osim toga, 30 priloga potpisali su stručnjaci koji rade u praksi i koji saopštavaju svoja iskustva iz rada s decom ili na unapređivanju nastave.

Kroz 15 do sada objavljenih prikaza, uključujući i ovaj broj, čitaocima je ponuđena mogućnost da upoznaju nove pedagoške publikacije i značajne naučne i stručne skupove.
Analiza rubrika, koje su promenljive, shodno radovima koji se prihvataju za štampu posle pribavljanja mišljenja kompetentnih recenzenata, pokazuje da je u rubrici naslovljenoj Nastava i učenje objavljen najveći broj radova (28 tekstova ) i da se oni bave kognitivnim i metakognitivnim strategijama u procesu učenja, inovacionim modelima nastave, kao što su aktivno učenje, višefrontalna nastava, metodama rada i standardima za učenička postignuća, učenjem posredstvom novih tehnologija komunikacije i nekim specifičnim pitanjima kao što su vrednovanje kvaliteta univerzitetske nastave, uticaj afektivnih stilova na učenje u procesu nastave, podsticanje kreativnosti. Neki od ovih radova veoma uspešno tretiraju pitanja učenja stranih jezika, motivacije, multikulturalizma, upotrebe udžbenika i međunarodnih standarda i pokazatelja uspešnosti učenika.

Istraživanja problema obrazovanja dece sa posebnim potrebama (sedam objavljenih tekstova) odnose se na razvoj verbalnih sposobnosti, sposobnosti čitanja, školski uspeh, smetnje u učenju i slično. Rezultati ovih istraživanja korisni su ne samo za one koji kao specijalisti rade s decom s posebnim potrebama, već i za podsticanje inkluzije ove dece u redovne škole.

Iako je objavljen veći broj tekstova koji se bave nastavnicima i saradnicima u vaspitno-obrazovnim ustanovama (devet objavljenih tekstova), potvrđuju opštu klimu u našem obrazovnom sistemu. Naime, malo je istraživača i stručnjaka koji se bave, pa samim tim i pišu, o ključnim pitanjima vezanim za kadar u obrazovanju, a to su inicijalno obrazovanje, profesionalni razvoj, profesionalni standardi, selekcija kadrova, jednom rečju, istraživači obrazovnih problema ne bave se politikom planiranja i razvoja kadra za obrazovanje, kao ni temama kao što su motivacija za nastavnički poziv i stres koji ova profesija potencijalno nosi u sebi.

Objavljeno je sedam članaka posvećenih predškolskom vaspitanju, tri posvećena novim tehnologijama komunikacije i obrazovanju na daljinu i po dva iz oblasti metodologije istraživanja pedagoških pojava i politike obrazovanja.

Srednje obrazovanje, iako je planirano da se tom nivou obrazovanja posveti veća pažnja, zastupljeno je samo jednim tekstom do sada, kao i školska praksa i obrazovanje za razvoj. Iako je kontroverzno pitanje budućeg razvoja srednjeg stručnog, profesionalnog obrazovanja, nema, nažalost, ozbiljnijih istraživačkih radova o tom nivou obrazovanja, kao ni o univerzitetskom obrazovanju, čemu bi ovaj časopis rado pružio prostor.

Čini se vrednim da posebno istaknemo otvaranje časopisa autorima iz drugih zemalja, pa se u osam brojeva našlo i osam tekstova autora iz Rusije, Francuske, Slovenije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Politika časopisa je da se redovno pojavljuju radovi istraživača iz inostranstva, kao i da se redakcija proširi inostranim članovima, čime bismo omogućili bolji i veći protok naučnih saznanja bitnih za razvoj našeg obrazovanja, a radi povećanja kompetentnosti i kompatibilnosti na globalnom planu.

Gordana Zindović-Vukadinović
glavni i odgovorni urednik časopisa
 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME