zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Filozofski fakultet
Odeljenje za pedagogiju i andragiju
Filozofski fakultet - Univerzitet u Beogradu

PDS

Prdagoško društvo Srbije

Izveštaj sa Nacionalno naučnog skupa „Pedagog između teorije i prakse“
JANUARSKI SUSRETI PEDAGOGA

Filozofski fakultet u Beogradu, Odelјenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije, 31.januara 2013. godine organizovali su NACIONALNI NAUČNI SKUP pod nazivom „PEDAGOG IZMEĐU TEORIJE I PRAKSE“ u okviru Januarskih susreta pedagoga.
Cilј skupa je realizovan kroz plenarna izlaganja, a zatim kroz rad tri tematski povezane celine, a odnosio se na kritičko sagledavanje značaja, mogućnosti, perspektiva profesionalnog delovanja pedagoga u kontekstu globalnih društvenih promena, kao i na razmatranje uloge pedagoga u ostvarivanju kvalitetnog obrazovanja za sve. U delu plenarnih izlaganja predstavlјeni su značajni radovi dr Nataše Matović i dr Bilјane Bodroški Spariosu, dr Emine Hebib i dr Dragane Pavlović Breneselović. Takođe, na skupu su se razmatrala aktuelna pitanja i problemi u oblasti vaspitanja i obrazovanja oslanjajući se na savremena teorijska saznanja, istraživačke nalaze i iskustva iz vaspitno-obrazovne prakse u okviru rada tri sekcija na teme: Obrazovanje u vrtlogu obrazovnih politika, Pedagog u zajednici koja uči i Profesija pedagoga i koncepcija celoživotnog obrazovanja. Naučnom skupu prisustvovalo oko 160 pre svega pedagoga, istaknutih profesora pedagogije, predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, ali i drugih stručnjaka iz oblasti školstva sa teritorije cele Srbije. Na kraju skupa je podnet izveštaj rada po sekcijama. Bilјana Radosavlјević, predsednica Pedagoškog društva Srbije istakla je u izveštaju  da su teme bile veoma inspirativne i da su učesnike podstakle na mnoga pitanja , kao i da su žive diskusije u sekcijama ideje za nove skupove.
Posebno ističemo važnost skupa zbog toga što je nakon višegodišnje pauze, uspostavlјena saradnja između Pedagoškog društva Srbije i Katedre za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, odnosno zbog prepoznate važnosti  uvezivanja teorije i prakse, kao neophodnog načina podrške pedagozima koji predstavlјaju  važan, stručan i nezaobilazan  faktor u određivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog sistema  u zemlјi. Naučni skup je ocenjen kao višestruko koristan za pedagoge i pedagošku struku i nauku o čemu nam govore i rezultati evaluacije u prilogu.


PROGRAM SKUPA


FOTOGRAFIJE SA SKUPA

EVALUACIJA NACIONALNOG NAUČNOG SKUPA
"PEDAGOG IZMEĐU TEORIJE I PRAKSE"
Beograd, 31. januar 2013.

1. Molimo Vas da zaokružite broj koji najpribližnije izražava Vaš utisak o navedenim aspektima skupa:

(broj 5 je najviša ocena, a broj 1 najniža)

 

Teme i sadržaj skupa

1

2

3

4, 16

5

Organizacija skupa

1

2

3

4,64

5

Neformalni deo skupa

1

2

3

4,66

5

Ono što sam čuo/čula, saznao/saznala će mi koristiti

1

2

3,83

4

5

Opšti utisak o skupu

1

2

3

4,30

5

Srednja ocena: 4,32

 Pozivamo pedagoge i stručnjake iz oblasti obrazovanja i vaspitanja da na e-mail Pedagoškog društva Srbije drustvo@pedagog.rs   daju predlog novih tema za naredne susrete pedagoga u januaru 2014.godine.

 

 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME