zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

 

 

 

 

 

 

:: Nova škola Petra Savića ::

Da li ste znali da se NOVA ŠKOLA rađala u učionici učitelja Petra Savića u maloj zemlji na Balkanu, davne 1932.....

"Školske 1932/33., kao učitelj, primenio sam u eksperimentalne svrhe samoobrazovni oblik rada u nastavi osnovne škole. U ovom eksperimentu došao sam do očekivanih rezultata. Do kraja te godine ostvaren je postavljeni zadatak: svi polaznici 3. i 4. razreda, učeći kontinuirano svojim individualnim ritmom, dobili su odličnu ocenu iz eksperimentalnog predmeta, samo u različito vreme. To je bio uzorak za celinu, principijelno i sistemsko rešenje. Pronađen je prvi ključ i nacrt idejnog projekta, otvorena humanistička perspektiva i data tehnološka osnova za samoobrazovni rad."
Reč - dve Petra Savića: iz referata na Drugom kongresu andragoga Jugoslavije, 1973. godine

U radovima Petra Savića (1910-1993) nailazimo na bespoštednu i sveobuhvatnu kritičku analizu tradicionalne nastave , kao i na jasno formulisan i utemeljen
model višefrontalne nastave
kojim se brojne slabosti tradicionalne nastave prevazilaze.


Na osnovnim uporišnim tačkama ovog modela, kao što su visok stepen autonomije učenika i suštinska izmena učenikove pozicije u nastavi,
Petar Savić gradi sopstvenu viziju NOVE ŠKOLE:

- škola bez slabih ocena, neuspeha - škola u kojoj se postiže i beleži samo uspeh
- škola bez prozivanja, prisile - škola bez straha
- škola saradnje između učenika i nastavnika i učenika međusobno
- škola bez pasivnih učenika - škola aktivnih učenika
- škola koja osposobljava učenike za korišćenje izvora znanja
- škola koja uči učenike učenju
- škola bez administrativne školske godine... - škola sa individualizovanom školskom godinom...


Petar Savić sa svojim đacima školske 1932/33. godine u selu Jargulica

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME