zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

 

 

 

 

 

 

:: KONSTRUKTIVISTIČKI PRISTUP NASTAVI ::

Pedagoško društvo Srbije je 05.11. 2004. god. u saradnji sa The English Book i Oxford University Press-o m , organizovalo je predavanje sa diskusijom na temu:
"KONSTRUKTIVISTIČKI PRISTUP NASTAVI".

Imali smo zadovoljstvo da naša gošća ovoga puta bude g-đa Msc Stephanie Richards , regionalni direktor r OUP-a za jugoistočnu Evropu.

U svom izlaganju iznela je svoje lično pedagoško iskustvo kada je u pitanju Modularna teorija inteligencije ili višestruka kako je popularno nazivaju. Tvorac ove teorije Howard Gardner , profesor pedagogije na univerzitetu Harvard pokrenuo je projekat koji je proširio dotadašnju definiciju inteligencije sa ciljem da se otkrije priroda inteligencije i razmotre alternativni načini razmišljanja o njoj. Njegov model govori nam da postoji sedam različitih vrsta inteligencije koje su samo u neznatnoj povezanosti logičko-matematička, spacijalna (prostorna), muzičko-ritmička, telesno-kinestetička, verbalno-lingvistička, interpersonalna i intrapersonalna.

Stefani je ovu teoriju prilagodila nastavi engleskog jezika u svakodnevnom pedagoškom radu sa studentima , a duboko veruje da je moguće primenjivati u svim nastavnim predmetima. Nastava se može osmisliti tako da posluži svih sedam inteligencija svakog nastavnog časa. Stefani u skladu sa ovom teorijom postiže izvanredne rezultate u radu sa studentima jer model višestruke inteligencije ne poznaje grupisanje prema spososbnostima. U školi koja poklanja pažnju višestrukim inteligencijama vrlo je malo onih koji imaju poteškoće u razvoju . Škola višestruke inteligencije polazi od toga da je svaki učenik darovit.

Naša gošća iznela nam je na osnovu dugogodišnjeg iskustva, zapažanje o tome kako većina nastavnika mnogo radi neposredno na časovima , uz uverenje da će i učenici samim tim više raditi, a na unutrašnjem planu razvoja učenika upravo je obrnuto....Nastavnik u konstruktivističkom pristupu radi mnogo pre neposredne realizacije nastavnog časa , a posle časa pristupa samorefleksiji i analiziranju . "Kada se nastavnici osposobe za strategije višestrukih inteligencija , njihovi učenici uče uspešnije i delotvornije . Više učenika uči bolje i zadržava naučeno . Raste samopouzdanje i ljubav prema učenju. To znači da ćete imati manje problema , manje učenika kojima je potrebna posebna pažnja ili posebno umeće dodatnih programa za decu sa poteškoćama u učenju" , zaključuje naša gošća.

Stefani veruje da nastavnici igraju bitnu ulogu u vrsti inteligencije koju razvijaju kod učenika , jer pojedinac ima puno sposobnosti i talenta , ali njih treba otkriti i negovati . Kada nastavnik utiče na stav učenika o inteligenciji , onda utiče i na sposobnost učenika. Staro shavaćanje o nepromenjivoj inteligenciji više ne vredi. Ono je u veliko j meri kod učenika , ostavilo trag na njihovo samopoštovanje i čitav život.

Vreme je da pedagozi i roditelji prestanu postavljati staro pitanje, "Koliko si pametan? " , novo je pitanje , " Na koji si načine pametan?", jer svi smo nadareni ; jedino neki još nisu otkrili svoj dar... .

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME