zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: Podružnica Kraljevo - Godišnji program rada ::

(za period decembar 2007-decembar 2008. godine)

DECEMBAR

- Osvrt/analiza rada Podružnice Pedagoškog društva u prethodnom periodu
- Usvajanje novog Godišnjeg plana rada Podružnice Pedagoškog društva
- Istraživački tim najavljuje istraživanje koje će se sprovesti u osnovnim školama na temu: '' Stavovi učenika osmog razreda o težini obaveznih nastavnih predmeta ''
- Izrada istraživačkog instrumenta
- Podela zaduženja članovima istraživačkog tima u vezi sa sprovođenjem istraživanja
- Inicijativa za pokretanje časopisa Podružnice Pedagoškog društva (formiranje tima za izradu projekta)
- Razmatranje predloga etičkog kodeksa i programa rada stručnih saradnika
- Kratka analiza rezultata sa PISA/2006 testiranja
- Dogovor o radu u narednom periodu-utvrđivanje rasporeda izveštavanja

FEBRUAR

- Primeri dobre prakse: inkluzija,  MIO tim, LIT (Mogućnost trosatne radionice na temu: Izrada IVOP-a, tj. individualnih vaspitno-obrazovnih planova)
- Stručno usavršavanje stručnih saradnika: predlog dve edukacije za sve članove Podružnice koja bi se realizovala iz sredstava lokalne samouprave
- Praktična pitanja vezana za planiranje, praćenje i vrednovanje rada škole: usaglašavanje tabelarnog prikaza po klasifikacionim periodima
- Sprovođenje istraživanja

MART

- Prva iskustva u primeni Pravilnika o uvođenju pripravnika u samostalni obrazovno-vaspitni rad.
- Inicijativa za pokretanje sajta Podružnice
- Prezentacija uspešnih radova visoko rangiranih na konkursu Kreativna    škola, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja- Poljoprivredna škola

APRIL

- Obrada podataka dobijenih istraživanjem
- Generalna evaluacija i prezentacija dobijenih rezultata
- Blagovremena i kvalitetna medijska promocija i pomoć oko pripreme Sajma obrazovanja
- Ustanoviti kriterijume za nagrađivanje učenika - predlog Pravilnika o pohvalama i nagradama
- Prezentacija stručnog usavršavanja i implementacija projekata u školama ( Prezentovanje projekta i specijalističke obuke'' Sistemska porodična terapija'')

MAJ

- Pravljenje akcionog plana (u vezi sa rezultatima istraživanja).
- Praktična pitanja vezana za planiranje, praćenje i vrednovanje rada škole: Godišnji i Školski program rada škole (prelozi za unapređivanje školskih dokumenata)
- Prezentacija stručnog usavršavanja i implementacija projekata u školama

JUN

- Razmatranje najvažnijih pitanja koja se odnose na kraj školske godine
- Medijsko prezentovanje rada Podružnice preko lokalnih TV stanica
- Primeri dobre prakse: Škola bez nasilja - OŠ '' Jovo Kursula ''
Vršnjačka medijacija
- Prezentacija stručnog usavršavanja i implementacija projekata u školama          

AVGUST

- Priprema za novu školsku godinu
- Organizovanje i realizacija stručne ekskurzije članova Podružnice.

SEPTEMBAR

- Početak nove školske godine-izazovi i mogućnosti
- Nasilje u porodici - šta činiti; mehanizmi zaštite koje mora škola preduzeti (Zakon u porodici i Poseban protokol o zaštiti dece od zanemarivanja i zlostavljanja)(Stručni saradnici iz osnovnih i srednjih škola i Centra za socijalni rada)
- Prezentacija stručnog usavršavanja i implementacija projekata u školama

OKTOBAR

- Medijsko prezentovanje rada Podružnice preko lokalnih TV stanica
- Zajednički odlazak stručnih saradnika na Sajam knjiga
- Prezentacija stručnog usavršavanja i implementacija projekata u školama

NOVEMBAR

- Analiza rada Podružnice, samovrednovanje i izrada Godišnjeg plana rad za narednu  godinu
- Prezentacija stručnog usavršavanja i implementacija projekata u školama

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME