zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: naučni skup predškolskih pedagoga ::


Filozofski fakultet u Beogradu –  Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
Filozofski fakultet u Novom Sadu - Odsek za pedagogiju
Filozofski fakultet u Nišu  -  Departman za pedagogiju
i
Pedagoško društvo Srbije

NAUČNI SKUP PREDŠKOLSKIH PEDAGOGA
DEČJI VRTIĆ – ZAJEDNICA UČENjA

03.10.2009.
10 - 18 časova

Filozofski fakultet
Beograd

 Programski odbor:
Prof.dr Mirjana Pešić
Doc. dr Živka Krnjaja
Doc. dr Jasmina Klemenović
Doc. dr Zorica Stanisavljević Petrović
Dr Dragana Pavlović Breneselović

Organizacioni odbor
Lidija Miškeljin, spec.
Milena Đokić, poslovni sekretar Pedagoškog društva Srbije

Pozivamo pedagoge u predškolskim ustanovama, fakultetima i visokim školama da daju svoj doprinos i uzmu ućešće na  naučnom skupu u Beogradu.
Informacije i prijave za skup: Pedagoško društvo Srbije, telefon 011/2687-749 e-mail: pds_bgd@eunet.rs
Kotizacija za skup:  Kotizaciju od 4000 dinara uplatiti na žiro račun: 125-456-89 Pedagoško društvo Srbije  sa naznakom: Za naučni skup predškolskih pedagoga u Beogradu.
Kotizacija pokriva troškove učešća, ručka, osveženja i Knjigu sažetaka  radova.
Prijavu za skup izvršiti do 25. septembra   2009. godine

Program  rada Naučnog skupa

10.00 – 10.30       Dolazak i registracija učesnika
10.30 – 12.30       Plenarna predavanja  sa diskusijom

Prof. dr Mirjana Pešić, Filozofski fakultet, Beograd - „Otvoreni kurikulum u dečjem vrtiću zajednici učenja“

Doc. dr Zorica Stanisavljević Petrović, Filozofski fakultet, Niš - „Opšte  smernice promena  u inicijalnom obrazovanju pedagoga za rad u predškolskim ustanovama“

Doc. dr Jasmina Klemenović Filozofski fakultet, Novi Sad - „Obrazovanje i usavršavanje predškolskih pedagoga u Novom Sadu“

Dr Isidor Graorac, VŠSSOV Novi Sad - „Mogućnosti i smisao zajedničkog   učenja i življenja u vrtiću danas“

12.30 – 13.30     Pauza za ručak

13.30 – 16.00     Rad u grupama

Tematska oblast I
Razvijanje kurikuluma u dečjem vrtiću
Moderator: prof.dr Mirjana Pešić

1.„Dete i program: dvadeset godina čekanja proleća“ - Dr Dragana  Pavlović Breneselović, Filozofski fakultet, Beograd
2.„Slika o detetu u programskom dokumentu Opšte osnove predškolskog programa  kroz narativnu analizu“ - Lidija Miškeljin, specijalista predškolske pedagogije, VŠSSOV Kikinda
3.„Igra i stvaralaštvo u dečjem vrtiću kao otvorenom sistemu“ - Dr Živka Krnjaja, Filozofski fakultet, Beograd
4.„Igra u predškolskom kurikulumu“ - Mr Gordana Mijailović,VŠSSOV Sremska Mitrovica
5.„Integrisano početno matematičko obrazovanje u dečjem vrtiću“ - Mr Milica Ćebić, Učiteljski fakultet u Beogradu
6.„Smisao i mogućnosti ostvarivanja programa građanskog vaspitanja u dečjem vrtiću“ - Biljana Stojanović, PU „Pionir“ Jagodina

Tematska oblast II
Mesto i uloga predškolskog pedagoga u procesu predškolskog vaspitanja i obrazovanja
Moderator: Doc. dr Jasmina Klemenović

1.„Socijalna kompetentnost predškolskog pedagoga: preduslov za promene u praksi predškolskog vaspitanja i obrazovanja“ - Prof.dr Olivera Knežević – Florić, Filozofski fakultet, Novi Sad
2.„Istine i zablude o predškolskom pedagogu“ - Dijana Radojković, PU „Radosno detinjstvo“ Novi Sad
3.„Saradnja porodice i predškolske ustanove“ - Hasna Binjoš,Univerzitet u Novom Pazaru
4.“Saradnja dečjeg vrtića i institucija kulture u razvijanju projekta sa decom“ - Svetlana Mijajlović, PU“Dečja radost“, Ćuprija
5.„Uloga predškolskog pedagoga u savremenoj obrazovnoj intervenciji inkluzivne prirode“ - Mr Vesna Srdić, Pedagoški fakultet, Sombor

Tematska oblast III
Inicijalno obrazovanje i profesionalni razvoj  predškolskog pedagoga
Moderator:  Doc.dr Zorica Stanisavljević –Petrović

1.„Mogućnost primene modela  razvojno-profesionalnog mentorstva u inicijalnom obrazovanju predškolskih  pedagoga“ - Lucija Andre, dipl.pedagog-master, Filozofski fakultet,  Novi Sad
2.„Stručno usavršavanje i samovrednovanje rada predškolskog pedagoga u  PU `Radosno detinjstvo` Novi Sad“ - Zorica Laković, Tajana Divild, PU „Radosno detinjstvo“ Novi Sad
3.„Značaj fizičke sredine u sadržajima inicijalnog obrazovanja vaspitača“ - Dr Dragana Stanić Bojković, Fakultet za primenjenu psihologiju u Beogradu

16.00 – 16.30    Pauza za kafu
16.30 – 18.00    Izveštavanje o rad u grupama
Zatvaranje skupa

 

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME