zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: Vrednovanje i samovrednovanje rada škole - Postignuća učenika ::

Predstavljamo Vam rad na temu Vrednovanje i samovrednovanje rada škole - Postignuća učenika.

Ovaj rad nam stiže iz osnovne škole "Vuk Karadžić", Novi Sad

Kompletan rad možete preuzeti klikom na ovaj link - veličina: 630kB

OŠ "Vuk Karadžić"
Radoja Domanovića 24.
Novi Sad

Realizatori projekta:
Račić Jasenka
Diklić Marija
Guša Angela                                                  

UVOD

Postignuće učenika kao jedna od osnovnih kategorija i stub oslonca dobrog i uspešnog školovanja, očitava se u rezultatima uspešno realizovanih i za život pripremljenih ličnosti.
Koliko su naši učenici motivisani, kakve vrednosti su im prioritet u životu, kakav imaju odnos prema kvalifikacionom ispitu, takmičenjima. Koliko im je važan kvalitet znanja i na kraju kako se on realizuje kroz ocene i uspeh. Sve ovo pokušali smo da analiziramo i slikovito prikažemo kako bismo svi zajedno imali jasniju sliku i predstavu o tome šta misli naša mlada generacija i u kojoj meri se ti stavovi podudaraju ili razilaze sa stavovima roditelja i ostalih učesnika u procesu obrazovanja nastavnika i učitelja.

Kao što izreka kaže "Čovek vredi onoliko koliko jezika zna", tako isto u našoj profesiji svako od nas treba da svoj uspeh meri brojem uspešnih mladih ljudi koje spremi za život. Da bismo to što bolje i efikasnije činili, potrebno je prvo i pre svega da radimo na sebi i na upoznavanju novih tehnika, tehnologija rada u procesu obrazovanja i vaspitanja i načina razmišljanja novih generacija.

U proteklom periodu škola i školstvo praćeno je malo  i zapostavljen  je napredak i razvoj u oblasti obrazovanja.

Polazeći od kritičkog sagledavanja sveopštih uslova u kojima se nalazi naša škola i obrazovanje uopšte, krenuli smo u realizaciju projekta o postignućima učenika u okviru programa "Vrednovanje i samovrednovanje rada u školi". Istraživanje u oblasti postignuća učenika je obuhvatilo procenu kvaliteta školskih postignuća. Školska postignuća smo proveravali i vrednovali mnogobrojnim skalama i upitnicima za decu, roditelje i nastavnike.

U ovom području vrednovanja sagledali smo opšti uspeh učenika i prolaznost po kvartalima, kvalitet znanja, takmičenja, motivisanost učenika i vrednosti kod učenika.

Sve ove kategorije nije bilo moguće vrednovati standardizovanim testovima, jer ti testovi kod nas nisu još uvek urađeni. Provera kvaliteta znanja kod nas je vršena pomoću neformalnih testova sačinjenih u priručniku o vrednovanju i samovrednovanju. Istraživanje je obuhvatilo i tabelarni prikaz prolaznosti po kvartalima (prvo tromesečje, prvo polugodište, drugo tromesečje, drugo polugodište). Dat je prikaz procentualne prolaznosti učenika za 2004/05., 2005/06., 2006/07, 2007/08. školsku godinu.

U proceni nivoa ostvarenosti postignuća i pronalaženju mesta naše škole pomogla su nam dva nivoa (nivo 4 i nivo2).

Istraživanje je rađeno za niži uzrast na nivou četvrtog razreda i u višim razredima na nivou osmih razreda kao i sa učenicima koji su postigli uspeh na mnogobrojnim takmičenjima. Istraživanjem su obuhvaćeni roditelji, učitelji i nastavnici, ukupno 190 ispitanika.

Kompletan rad možete preuzeti klikom na ovaj link - veličina: 630kB

 

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME