zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

 

 

 

 

 

 

::Nastavak studija pedagoške prakse u Pedagoškom društvu Srbije ::

 

U cilju podizanja profesionalne kompetencije pedagoga u školama u organizaciji Pedagoškog društva Srbije, u prostorijama na Terazijama br 26, održana su prva dva (od ukupno tri dela) seminara za mlade pedagoge osnovnih i srednjih škola Beograda, pod nazivom:

PREZENTACIJA I PRIMENA MODELA I PROGRAMA U PRAKTIČNOM RADU PEDAGOGA U SARADNJI SA NASTAVNICIMA I RODITELJIMA I RADU SA UČENICIMA

Autor i voditelj seminara je Slavica Radaljac , pedagog sa 26 godina radnog iskustva u osnovnoj i srednjoj školi. Sadržaj seminara je rezultat je višegodišnjih promišljanja i istraživanja školske prakse autora.

Realizacija seminara se odvija u tri dana u trajanju od punih osam sati rada. Termini za realizaciju seminara su planirani u razmaku od nedelju dana, a to s ciljem da se učesnicima omogući da posle zaista intenzivnog rada na prvom danu, srede utiske, da se izvrši valorizacija prethodnog dela seminara, kako bi uspešno nastavili učešće u sledećem delu.

Zbog izuzetno obimnog sadržaja seminar je realizovan i kroz različite oblike rada, od mini predavanja, predstavljanja, prikaza, preko demonstriranja, diskusija, analiza, debata, radionica. Za pauze je ostajalo po desetak minuta...

Osnovni pristup u realizaciji seminara je:

. upućivanje učesnika na neposrednu primenu brojnih modela, rešenja koja su pripremljena tako da se po završetku seminara mogu neposredno primenjivati u svojim školama. Obzirom da je sav materijal predstavljen na disketama, moguća je i njihova dopuna ili korekcija u zavisnosti od uslova škole ili stava samog pedagoga.
. Samostalno izrađivanje modela na zadate probleme koje nalaže praksa i reforma obrazovanja, koja je u toku
. Upućivanje na ekonomičnost i efikasnost u radu, koja je neophodna s obzirom na obim i složenost poslova pedagoga

Strukturu trodnevnog seminara čine sledeće komponenete:

Prvi dan
. pedagog kao saradnik direktora u organizaciji rada škole,
. planiranje
. saradnja sa roditeljima
. edukacija razrednih starešina za rad sa roditeljima
. stvaranje uslova za uspešnu saradnju
. neposredna saradnja na opštem, odeljenskom i pojedinačnom nivou

Drugi dan
. rad sa učenicima
. individualni rad sa učenicima uz prezentaciju konstruisanog softwera za snimanje
. socio-ekonomskog statusa učenika
. ispitivanja problema u odeljenju sa prikazanim instrumentima
. radionice za rad sa odeljenjem sa pripremljenim materijalima za direktno korišćenje
. radionica u odeljenju

Treći dan
. nastava
. edukacija nastavnika za razredno starešinstvo, tj. prikaz seminara koji bi učesnici održali u svojim sredinama, sa kompletnim materijalima za neposrednu realizaciju seminara u svojim sredinama
. predavanja za stručne organe
. edukacija nastavnika za primu aktivnih metoda u nastavi, tj. prikaz seminara za nastavnike u svojim sredinama, pripremljen materijal
. metode objektivnog ocenjivanja uz primenu softwera
. analitičko istraživački rad
. izrada i primena didaktičkog materijala u nastavi pojedinih predmeta

Svaka od ovih komponenti praćena je brojnim načinima i modelima ostvarivanja u pedagoškoj praksi imajući u vidu krajnji cilj seminara - profesionalnu afirmaciju struke, a time i samog pedagoga
Prema mišljenju autora i voditelja seminara, Slavice Radaljac, profesionalno angažovanje pedagoga na polju nastave predstavlja najinspirativniji i najplodonosniji rad, jer efekti rada pedagoga na području nastave imaju indirektan, snažan i efektan uticaj na najzastupljeniju konstitutivnu komponenetu škole, a to su učenici.

Jedna od glavnih referentnih vrednosti seminara je pružanje odgovora na pitanje ''KAKO''. Za svako područje rada pedagoga, KAKO svaki problem, zadatak postaviti na ''široku platformu'' , je upravo osnovni uslov i zahtev pedagoške prakse.

Obzirom da je propratni materijal predstavljen na disketama (za ceo seminar šest disketa) moguća je dopuna i korekcija svega ponuđenog u zavisnosti od uslova škole ili stila rada samog pedagoga. Upravo ova činjenica svedoči o otvorenosti i fleksibilnosti modela.i programa kojima raspolaže seminar.

Na kraju, želimo da istaknemo da je profesionalnost i kompetencija autora i voditelja seminara Slavice Radaljac, vezivana za poznavanje i primenu naučenih saznanja, do kojih je došla pedagoška nauka. Najveći kvalitet i uslov za uspešan rad jeste da svaki pedagog ume da misli na filozofski, naučni, ali i praktični način, a upravo to je predmet bavljenja ovog veoma uspelog i korisnog seminara, koji je od samih učesnika izuzetno visoko ocenjen.

Na pitanje: Vaš opšti utisak o seminaru, učesnici su odgovorili: (citati)
. Seminarem sam oduševljena u bukvalnom smislu te reči. Neverovatno koliko pozitivne energije. Vrlo retko se nalaze ljudi koji žele pružiti podršku. Meni to jako puno znači.
. Odličan seminar veoma je dobro to što je usmeren na praktične probleme u radu
. Odlično nadam se da ćemo se viđati još.
. Korisno, zanimljivo puno praktičnih znanja, ali nadam se da ćemo se videti još i dobiti još informacija.
. Veoma dragoceno iskustvo. Hvala Vam.
. Ovakav seminar je zaista neophodan smatram da će mi veoma pomoći da poboljšam organizaciju i kvalitet svoga rada.
. Vrlo efikasno, ovako nešto može i češće da se organizuje.
. Nadamo se da ćete nam i ubuduće biti uzor i nesebično sa nama deliti svoja znanja i iskustva.
. Korisno višestruko ali bi prezentacija izloženog materijala mogla da bude uz veće angasžovanje svakog učesnika.
. Jako korisno i efikasno, hvala Vam.
. Odličan. Jako dobar za potvrdu ili preispitivanje dosadašnjeg rada. Odlični komentari za organizaciju i saveti za strategiju.
. Veoma je korisno što se uz ponuđeni sadržaj daje i materijal u elektronskom obliku.
. Za sada najkorisniji seminar na kome sam prisustvovao

Na pitanje kojom brojkom, od 1 - 5 , ocenjujete seminar
Učesnici su seminar vrednovali ocenom 4,80

Na pitanje da li se dati sadržaji mogu primenjivati u praksi, na ponuđene odgovore...

Ne - ni jedan učesnik
Delimično - jedan učesnik
U velikoj meri - smaraju svi ostali učesnici

U ime učesnika seminara i Pedagoškog društva Srbije,

Maja Vračar , pedagog

Sva dalja obaveštenja o seminaru možete dobiti kod koordinatora seminara Maje Vračar (kontakt telefoni: 064/1833-455 , e-mail: vracarmaja@yahoo.com , Pedagoško društvo Srbije: 011/686-056
e-mail: pds_bgd@EUnet.rs ).


39 KB
( Nastavak.doc )


8 KB
( Nastavak.zip )

 


 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME