zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

 

 

 

 

 

 

:: implementacija zakona o sistemu obrazovanja i vaspitanja ::

22. decembra 2003. godine u hotelu ''Metropol'' od 10 do 18 časova održan je

SEMINAR
"IMPLEMENTACIJA ZAKONA O SISTEMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA
I NASTAVAK REFORMSKIH KORAKA"


ORGANIZATOR: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije i Pedagoško društvo Srbije
UČESNICI SEMINARA: predstavnici stručnih društava u Srbiji, predstavnici opštinskih aktiva stručnih saradnika Beograda i reginalni koordinatori za stručno usavršavanje - oko150 učesnika

PLENARNI RAD: bio je od 10 do 11,30
- Otvaranje seminara - Sonja Žarković

- Pregled reformskih promena u sistemu obrazovanja i vaspitanja u Srbiji -
doc. Dr Tinde Kovač Cerović i Nada Vuković

- Tumačenje najvažnijih odredbi u primeni zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja - Mira Radikić
- Osnivanje i funkcionisanje saveta i centara - Snežana Klašnja

RAD U GRUPAMA odvijao se od 12,00 do 13,00
- Konsultativni sastanci stručnih društava
- Sastanak sa stručnim saradnicima Beograda
- Sastanak sa regionalnim koordinatorima za stručno usavršavanjePOSLE PAUZE ZA RUČAK RAD U GRUPAMA nastavljen je od 14,00 do 16,00

- PRVA GRUPA - Prosvetna inspekcija i stručno-pedagoški nadzor - definisanje pozicija u sistemu
- DRUGA GRUPA - Obezbeđenje kvaliteta rada škola
- TREĆA GRUPA - Stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, licenciranje i profesionalni razvoj nastavnika, saradnika i vaspitača
- ČETVRTA GRUPA - Školsko razvojno planiranje i autonomija škola
- PETA GRUPA - Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u sistemu obrazovanja

PREDSEDNICA

Sonja Žarković

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME