zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina
 

:: Skupština Pedagoškog društva Srbije 2010. ::

 

Zapisnik sa izborne Skupštine Pedagoškog društva Srbije

Datum održavanja: 26.11.2010.godine
Mesto: sala Skupštine grada, Trg Nikole Pašića br.6

Uvodni deo Skupštine

U uvodnom delu skupštine bile je predviđeno izlagawe sledećih tema:
1.tema: Završni ispit u osnovnoj školi
Mr Želimir Popov, pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje
2.tema: Uloga stručnih saradnika u procesu implementacije obrazovnih standarda, Marija Krneta Školska Uprava, Beograd
3.tema: Nacionalni okvir spoljašnjeg vrednovanja škola
Jelena Najdanović Tomić, Jasmina Đelić, Zavod za vrednovanje kvaliteta

Zbog opravdanog odsustva pojedinih izlagača prezentovane su sledeće teme:

- Nacionalni okvir spoljašnjeg vrednovanja škola
Jelena Najdanović Tomić, Jasmina Đelić, Zavod za vrednovanje kvaliteta
Preuzmite PowerPoint prezentaciju ove teme

- Uloga stručnih saradnika u procesu implementacije obrazovnih standarda
Ministarstvo prosvete, Školska uprava Beograd
Preuzmite PowerPoint prezentaciju ove teme

Izborni deo Skupštine:

 1. Razmatranje i usvajanje izvaeštaja o radu Pedagoškog društva Srbije
 2. Usklađivanje Statuta PDS-a sa novim Zakonom o udruženjima
 3. Predlog kandidacione komisije
 4. Izbor organa PDS ( članova Upravnog i Nadzornog odbora)
 5. Tekući poslovi

Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Pedagoškog društva Srbije
predsednica Pedagoškog društva Srbije Biljana Radosavljević

U svom izlaganju Biljana Radosavljević je podsetila prisutne delegate na najvažnije naučne skupve koji su se realizovali u organizaciji Pedagoškog društva Srbije u saradnji sa partnerima u periodu od protekle Skupštine.
Preuzmite PowerPoint prezentaciju izlaganja

3.10.2009.godine Pedagoško društvao je organizovalo organizovao Naučni skup predškolskih pedagoga, Filozofski fakultet u saradnji sa Filozofskim fakultetom iz N. Sada i Niša. Tema je bila “Dečji vrtić zajednica učenja” realizovan je kroz tri oblasti ; I - tematska obalst: razvijanje kurikuluma u dečjem vrtiću , II tematska oblast: mesto i uloga predškolkih pedagoga u procesu predškolskog vaspitanja i obrazovanja,  III tematska oblast: inicijalno obrazovanje i profesionalni razvoj predškolskih pedagoga. Skupu je prisustvovalo više od 60 predškolskih pedagoga iu cele Srbije. Objavljen je i Zbornik rezimea

28.10.2009.godine organizovan je Pedagoški susret: Deca i odrasli odrastaju zajedno – u Dečjem kulturnom centru u Beogradu kroz tematske blokove, Centar za rad sa roditeljima, Ljubica Prodanović, Novi trendovi u obrazovanju, dr. Iva Ivić, Smotra umetničkih postignuća dece i Radionice umeće komunikacije, odolevanje socijalnim pritiscima.

5.8.2010.godine „Međunarodna konferencija moderna shvatanja obarzovanja i nove generacije udžbenika“. Izlagači su bili profesori, , predstavnici Minstarstava, udruženja izadavača (direktor evropskog udruženja izdavača iz Danske) iz Slovenije, Norveške, Nemačke, Austrije. Predsravljeni su modeli dobre prakse u izdavanju i snabdevanju udžbenika u Evropi. Ceo skup je organizovan u saradnji sa udruženjem izdavača Srbije i uz njihovu finansijsku podršku.

Predsednica Pedagoškog društva Srbije je podsetila prisutne na brojne partnere Pedagoškog društva Srbije u proteklom periodu na raznim programima, aktivnostima i projektima: Ministarstvo omladine i sporta, Unicef, Zavod za unaoređivanje obrazovanja i vaspitanja, Savez učitelja Republike Srbije, Pedagoški muzej, Ministarstvo nauke, Centar za ljudska prava, Incest trauma centar, Građanske inicijative, Nensen Dialogue Centre.

Takođe podsetila je prisutne na akciju koja se odnosila na niz akreditovanih programa koji su bili besplatni za članove Društva. U svom  izlaganju predsednica Pedagoškog društva Srbije Biljana Radosavljević je prezentovala programe koji su akreditovani od strane ZUNS-a i imaju podršku od strane Pedagoškog društva Srbije. Broj akreditovanih programa koji imaju podršku Pedagoškog društva se povećava i sve veći broj pedagoga praktičara i naučnika prepoznaje Pedagoško društvo kao udruženje koji može adekavtno da pruži podršku i razvoj/unapređenje stručnim programima. U završnom delu izlaganja predsednica PDS-a je pozvala prisutne da se obrate Pedagoškom društvu za pomoć i podršku prilikom razvoja programa koježele da akredituju.

Predsednica je dala presek finansijskog poslovanja Društva istakavši da u ovim teškim vremenima Društvo ipak posluje sa dobiti i da sve vreme kontinuirano nastavljamo sa planiranim aktivnostima i na polju izdavaštva. Trenutno najveći problem pred kojim se Društvo nalazi je pitanje daljeg korišćenja dosadašnjeg prostora. Pre tri godine je istekao desetogodišnji ugovor o zakupu i od tada uz uporno i veliko zalaganje predsednice i podršku koju dobijamo od Ministarstva nauke, Ministarstva prosvete, Filozofskog fakulteta uspevali smo da ostanemo u dosadašnjem prostoru. Republička direkcija za imovinu je po odluci komisije Vlade Republike Srbije , prostor dodelila Institutu za konservaciju i restauraciju spomenika. Od tada činimo ogroman napor i organizjuemo relevantne institucije da rešimo problem ostanka u dosadašnjem prostoru. Predsednica je istakla angažovanje Želimira Popova, pomćnika ministra koji je u više navrata kontaktirao direktora Direkcije i obezebeđivao nam podršku Ministarstva prosvete. Zamolila je prisutne da uzmu učešće u rešavanju ovog, za sve nas važnog problema i predložila da sa ovog skupa pošaljemo pismo podrške. Zatim je dala reč urednici časopisa  Nastava i vaspitanje Gordani Zindović .

Urednica časopisa Nastava i vaspitanje Gordana Zindović je upoznala prisutne sa izveštajem o radu  i ostvarenjima u proteklom periodu u vezi izdavačke delatnosti koja se donosi na časopis Nastava i vaspitanje i malu pedagošku biblioteku. Časopis Nastava i vaspitanje  (Journal of Education)  izlazi više od 50 godina  i od svog osnivanja otvoren je za priloge iz zemlje i inostranstva. Nastava i vaspitanje pripada kategoriji naučnih časopisa od nacionalnog značaja, a od nedavno ima status međunarodnog časopisa koji se ogleda i kroz tri člana iz inostranstva. U njemu se obajavljuju istraživački radovi koji se odnose na različite nivoe obrazovanja, brojne pedagoške probleme, nastavu i učenje.

Gordana Zindović je apelovala na prisutne članove Društva da čitaju časopis i preporuče ga svojim školama, kao i da ativno koriste njegov naučno-istraživački doprinos u obrazovanju.  Takođe, urednica je napomenula da je svesna da su najveće zamerke pedagoga praktičara da tekstovi nemaju primenju u obrazovno-vaspitnoj  praksi. Urednica časopisa Gordna Zindović je istakla da teme tekstova u časopisu i visok naučni domet proizilaze iz  činjenice da Minstarstvo nauke i podržava časopis u finansijskom domenu i da bi časopis ostao u domenu i rangu načnih časopisa mora da odgovara na ovaj zahtev Ministarstva nauke. 

Izveštaj o radu Društva je stavljen na glasanje. Izveštaj o radu Pedagoškog društva Srbije je jednoglasno usvojen sa 44 glasa prisutnih delegata Skupštine.

Usklađivanje Statuta PDS-a sa novim Zakonom o udruženjima

Boško Topalović moderator drugog dela Skupštine je, na osnovu sadržaja diskusija koje su se čule, formulisao nov predlog, po kome bi osnovni oblik organizovanja članstva umesto podružnice bila sekcija, koja može da se formira na nivou lokalnih zajednica - grada, opštine ili više opština, koje će, prema proporcionalnom principu, birati svoje delegate za članove Skupštinu u zasedanju.
Ostavlja se mogućnost udruživanja sekcija, a sekcije na republičkom nivou ostaju u dosadašpnjoj funkciji - kao oblik rada pedagoga koji rade  po pojedinim oblastima. Na taj način ostaje mogućnost da dođemo do organizacione strukture koja može da funkcioniše, s tim što realno imamo prelazni period koji će pokazati da li se Društvo može uspešno reorganizovati na ovaj način. Završetak tog perioda bio bi kraj oktobra 2011. godine, tj. neposredno pre održavanja sledeće Skupštine. Predlog Statuta sa navedenim izmenama  stavljen je na javno izjašnjavanje prisutnih.
Od njih 44 , 43 je glasalo za usvajanje Statuta, dok je jedan delegat Skuštine bio uzdržan.

Predlog kandidacione komisije

Za kandidacionu i izbornu komisiju predloženo je sledećih 5 članova:

 • Aleksa Eremija
 • Dragana Spasojević
 • Nada Škundrić
 • Marina Ostojić
 • Milena Đokić

Ovaj predlog je jednoglasno usvojen.

 Izbor organa PDS ( članova Upravnog i Nadzornog odbora)

Odlukom većine glasove i nakon prebrojavanja glasova od strane komisije za čalnove upravnog odbora izabrani su :

 1. Dragana Ocokoljić, Kragujevac – 30 glasova
 2. Nataša Stojanović, Beograd – 26 glasova
 3. Vesna Šaponjić, Kraljevo – 26 glasova
 4. Živkica Đorđević, Požarevac – 26 glasova
 5. Aleksandra Ber Božić, Novi Sad – 26 glasova
 6. Gordana Cvetković, Beograd – 26 glasova
 7. Mima Pešić, Filozofski fakultet, Beograd – 20 glasova

Takođe, delegati su pristupili i glasanju za kandidate Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je samostalni organ Pedagoškog društva koji bira Skuština iz reda svojih članova.Nadzorni odbor prati realizaciju programa rada Pedagoškog društva i finansijskog plana i vrši kontrolu nad radom organa Društva.
Nadzorni odbor ima tri člana. Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine, i isti član ne može dva puta biti biran u ovaj organ. Nadzorni odbor podnosi izveštaj o svom radu Skupštini.

Predlog za članove Nadzornog odbora:

 1. Živka Krnjaja
 2. Nevenka Kraguljac
 3. Dragana Spasojević

Predlog je jednoglasno usvojen od strane Skupštine.

Ovim je Skupština Pedagoškog društva Srbije završena.

Zapisničar:
Maja Vračar

Predsednik Pedagoškog društva Srbije:
Biljana Radosavljević

 

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME