zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

12.10.2012. održana Redovna skupština Pedagoškog društva Srbije

najvažniji zaključci

Usvojen je izveštaj o radu Pedagoškog društva Srbije za 2012.godinu i finansijskom poslovanju koji je predstavila predsednica Pedagoškog društva Srbije Biljana Radosavljević, radu redakcije časopisa Nastava i vaspitanje o čemu je izvestila dr Gordana Zindović Vukadinović i radu sajta Pedagoškog društva Srbije, koji je prezentovan od strane urednika Alekse Eremije. 

Za pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika koji je prezentovala član Upravnog odbora Vesna Šaponjć delegati su usvojili da se do 30. juna 2013. godine uoče kritične tačke u primeni pravilnika da se razmatranja i predlozi posašlju na e-mail Pedagoškog društva; drustvo@pedagog.rs

Dragana Spasojević, pedagog i član Nadzornog odbora Pedagoškog društva Srbije je upoznala delegate Skupštine da je ispred PDS-je pokrenuta je inicijativa i formirana Komisija koja je analizirala PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim skolama u delu koji se odnosi na cl. 33 (Kriterijumi za utvrdjivanje zaposlelnih za čijim je radom prestala potreba, sa punim ili nepunim radnim vremenom). Komsija je radila u sastavu Dragana Spasojević, Irena Mučibabić, Svetlana Spasić i Biljana Radosavljević. Opširnije o ovoj tački dnevnog reda...

U izbornom delu Skupštine, za predsednika Pedagoškog društva Srbije za period od 2012-2016.godine jednoglasno je izabrana Biljana Radosavljević.

Delegati su upoznati sa organizacijom i pripremom januarskih dana pedagoga u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedre za pedagogiju i andragogiju i Pedagoškog društva Srbije.

Stručno/ naučnI skup  na temu "Pedagog uzmeđu teorije i prakse" održaće se u drugoj polovini januara.

Više o ovom događaju možete da pratite na našem sajtu u narednom periodu. 

 

 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME