zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

 

 

 

 

 

 

:: Ispitivanje vrednosnih stavova maturanata beogradskih
srednjih škola
::


Cilj projekta:
Osnovni saznajni cilj istraživanja sastoji se u jasnom uočavanju dominantnih vrednosnih obrazaca i životnih stilova beogradske srednjoškolske omladine. Iz osnovnog saznajnog cilja može se izvesti praktični cilj istraživanja, koji bi se sastojao u davanju na uvid srednjoškolskim profesorima i prosvetnim vlastima rezultata istraživanja, koji bi poslužili definisanju praktičnih akcija prosvetnih vlasti i prosvetnih radnika u oblikovanju poželjnih vrednosnih obrazaca kod učenika srednjih škola.

Hipoteze:
Društvena transformacija je izazvala velike teškoće u društvu Srbije, što se neminovno izražava u vrednosnim obrascima kako odraslih, tako i omladine. Ovaj uticaj mogao se ostvariti na različite načine. Sledeće međusobno isključive hipoteze izražavaju gornju tvrdnju.
1. Teškoće društvene tranzicije u Srbiji i smanjena mogućnost samorealizacije ličnosti u društvu izazvale su okretanje većine građana, pa i omladine, porodici i porodičnim vrednostima.
2. Omladina se, upravo zbog mladosti, koja je uvek okrenuta budućnosti, razlikuje se od većine građana Srbije, pa valja očekivati da će vrednosna usmerenost naših ispitanika biti okrenuta sticanju što boljeg obrazovanja radi nalaženja dobro plaćenih poslova.
3. Došlo je do opšteg sunovrata svih društvenih vrednosti, a u omladini je to najizraženije, pa se očekuje da će srednjoškolci ispoljiti usmerenost ka hedonističko-egoističkom stilu životu i prema lakom sticanju materijalnog bogatstva.
Osim navedenih pretpostavki, može se navesti i jedna posebna hipoteza za koju se očekuje da svakako bude potvrđena:
4. Gimnazijalci će pokazati izraženije usmerenje prema sticanju boljeg obrazovanja, nego što će to biti slučaj sa ostalim srednjoškolcima.

Opis projekta:
Projekat bi se sastojao iz tri faze:

  1. faza: Priprema istraživanja i obrazovanje stručnog tima
  2. faza: Istraživanje i prikupljanje podataka
  3. faza: Obrada podataka i objavljivanje rezultata istraživanja

Uzorak
Dve gimnazije (Šesta beogradska gimnazija i Zemunska gimnazija) i dve srednje stručne škole (PTT škola i Geodetska škola). Uzorkom bi bila obuhvaćena po dva odeljenja iz svake škole, s tim što bi u gimnazijama bilo zastupljeno po jedno odeljenje prirodnog i društvenog smera, a u stručnim školama odeljenja različitog stručnog profila. Istraživanjem bi bila obuhvaćena odeljenja četvrtog razreda, jer smatramo da u ovom uzrastu učenici imaju jasnije definisane stavove o životnim vrednostima i poželjnim stilovima života. I
straživanje bi bilo sprovedeno u martu 2005. godine.
Rezultati istraživanja biće objavljeni u časopisu Nastava i vaspitanje i na sajtu Pedagoškog društva Srbije www.pedagog.rs

Tim:
prof. Sociologije Mira Kostić i Kerkez Tamara,
pedagog Sonja Žarković i
psiholog Ljilja Živanić

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME