zaskriptove
Pedagoško društvo Srbije
 
početna početna strana
početna

početna strana


ARHIVA VESTI I DOGAĐAJA OD 2002. DO 2013. GODINE
ARHIVA 2013. GODINA
ARHIVA 2012. GODINA
ARHIVA 2011. GODINA
ARHIVA 2010. GODINA
ARHIVA 2009. GODINA
ARHIVA 2008. GODINA
ARHIVA 2007. GODINA
ARHIVA 2006. GODINA
ARHIVA 2002. -2005. GODINA
POVRATAK NA NOVI SAJT
  Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

 

 

 

 

 

 

:: ŠKOLA BEZ ZIDOVA, PUT KA NOVOM SVETU OBRAZOVANjA ::

Pedagoško društvo Srbije uz podršku Fonda za otvoreno društvo, 22. aprila 2005. godine u hotelu "Metropol " održalo je skup sa nazivom:
ŠKOLA BEZ ZIDOVA, PUT KA NOVOM SVETU OBRAZOVANjA
Učestvovalo je oko 120 prosvetnih radnika iz Beograda, Užica, Kikinde, Lipe, Sente, Vrbasa, Požarevca, Guče, Odžaka, Niša, Vršca, Mladenovca, Jagodine, Inđije, Sombora, Kovačice, Uzdina, Bora, Leskovca, Ugljara, Novih Karlovca, Kruševca, Vranja, Vlasotinca, Negotina i Sr. Mitrovice.


Aleksa Eremija, urednik sajta, prestavio je pawer / point prezentacijom sadržaj sajta sistem menija i navigaciju, dizajn, posećenost i buduće projekte. Sadržaj sajta se sastoji od sledećih delova: projekti Društva, organizacija i istorijat Društva, primeri dobre školske prakse, foruma i aktelnostima.Posebna pažnja posvećena je Forumu pedagoškog društva koji čine diskusione grupe podeljene na podforume: društvo, škola, porodica, i u okviru podforuma moguće je da se postavljaju pitanja.
Mesečna posećenost sajta je preko 50 000 pregleda i 2 500 poseta mesečno. Istakao je da je sajt posećen iz 96 zemalja, a 10 % posetilaca su iz bivših jugoslovenskih republika. Cilj nam je da postanemo liderski sajt iz oblasti vaspitanja.


Nove dimenzije obrazovnih programa, mr Ljiljana Levkov, Univerzitet u Beogradu
Ljiljana Levkov je istakla da se obrazovanje kao promenljiva kategorija može posmatrati iz šireg konteksta(međunarodna iskustva ), i užeg konteksta koji proizilazi iz lokalne tradicije. Obrazovni programi u budućnosti moraju da se stalno menjaju i usavršaju, da imaju kvalitet kao normu i stalnu harmonizaciju i usaglašavanje sa potrebama savremene nauke , tehnike i svakodnevnog života. Oni zavise od Koncepcije i dizajne(vidljiva i jasna
procedura) realizacija koja zavisi od osposobljenog nastavnika i podržavane škole, i od stalne evaluacije ishoda realizacije programa, znanja , umenja, vrednosti i stavova.

Obrazovanje nastavnika u kontekstu doživotnog obrazovanja, prof. dr Gordana Zindović,
Univerzitet u Beogradu

Gordana Zindović je je istakla da je doživotno učenje, kako ona shvata permanentno obrazovanje neophodno zbog jednakosti, budućnosti, organizacije zajedničkog života u globalnom selu, zbog razumevanja različitosti, prirode savremenih znanja i procesa rada.Ono počiva na filozfiji doživotnog učenja, saglasnosti sa vremenom i svetom oko sebe, učenjem nasuprot podučavanju razvoju profesionalnog morala. Stabilno društvo učenja se

neće razviti dok nastavnici koji rade i oni koji se pripremaju za svoj poziv ne prihvate ideje doživotnog učenja i ne sprovedu ih u praksi. U tom kontekstu važni su i uslovi za doživotno učenje, kao što su kognitivne i metakognitivne sposobnosti i veštine, široko opšte obrazovanje, saznajna glad kao i podsticajna obrazovna sredina.Od nastavnika se očekuje da budu agensi društvenih promena, sigurnosni pojas u vremenu krize. Tako po shvatanju profesorke Zindović, društvo pred njih postavlja široku lepezu socijalnih očekivanja ( visok profesionalizam, doprinos ekonomskom i socijalnom, moralni i kulturni razvoju). Obrazovanje nastavnika počinje od inicijalnog koje je ključno za kulturu doživotnog učenja i zbog njegove manjkavosti treba menjati ciljeve, ishode i standarde, sadržaje i forme kurikuluma, kriterijume vrednovanja, status i politiku kadrova.

Upravljanje doživotnim obrazovanjem i učenjem, prof. dr Šefika Alibabić, Univerzitet u Beogradu
Šefika Alibabić je istakla da uspeh u upravljanju obrazovnom delatnošću zavisi od shvatanja i razumevanja samog procesa obrazovanja, i menadžmenta. Menadžment, kod nas nepoznata naučna disciplina u obrazovanju, poziva se na upravljanjem doživotnim obrazovanjem i podrazumeva upravljanje sistemom, obrazovnom institucijom, školskim programima, i projektima samostalnog učenja.Upravljanje zavisi od kadrovskih uslova,
finansijskih i pravnih i materjalnih uslova.Menadžment obrazovnih institucija podrazumeva planiranje, organizaciju, vođenje i kontrolu.


Otvorena škola-put ka novom svetu obrazovanja, Sonja Žarković , predsednik Pedagoškog društva Srbije i učenici VI BEOGRADSKE GIMNAZIJE

Sonja Žarković je na osnovu iskustva u izgradnji otvorene škole u VI beogradskoj gimnaziji, zajedno sa svojim učenicima prvo istakla osobenosti procesa tranzicije škole. Istakla je da ona zavisi od nasleđenih karakteristika socijalističkog društva, poteškoća u razvoju demokratičnosti i demokratije, procesa stvaranja legitimnih institucija države i službi, od sistema vrednosti i prelaska na tržišnu politiku.

U procesu tranzicije škole važna je njena otvorenost prema učesnicima u sistemu obrazovanja, u odnosu na stručnu i širu javnost i saradnju sa međunarodnim institucijama.Ona je istakla važnost školske kulture i njene funkcije u razvoju škole. Pod pojmom školske kulture podrazumevaju se vrednosti, obrasci ponašanja koji dominiraju i uvažavanje i poštovanje svih interesnih grupa u školi . Često se sudaraju u školama tradicionalna
i fleksibilna školska kultura. Koncepcija Otvorene škole podrazumeva otvaranje škole na svim nivoima delatnosti, otvorenost za nove funkcije, za izbor dela školskog programa, za nove strategije učenja, za načine vrednovanja rada, za savremeno menadžerstvo, za načine promocije, za izbor novih kadrova. U novoj otvorenoj školi potrebno je pitati roditelje, učenike, profesore, buduće i sadašnje učenike, kao i one koji su završili našu školu. Potrebno je da otvorena škola da i garancije svojim korisnicima, ali su i roditelji u obavezi da daju garancije. Takva škola investira u svoje nastavnike, u razvoj školskog programa, u tehničku opremljenost. Učenici su prezentovali razvojni projekat Kojekude Srbijom koji je pokazao kako kroz istraživanje i međusobnu saradnju učenika i profesora iz cele zemlje može da se gradi nova paradigma obrazovanja da je Bez zidova i krova, ceo svet jedna škola .

Promocija programa: Edukacija školskih timova o prevenciji prestupničkog ponašanja učenika u školskoj sredini , Miroslav Pavlović, Institut za mentalno zdravlje Srbije

Miroslav Pavlović je upoznao sa programom Edukacija školskih timova u prevenciji prestupničkog ponašanja u školskoj sredini.
Osnovni cilj ovog programa je da se školski timovi upoznaju sa savremenim konceptualno-metodološkom pristupu u prevenciji prestupničkog ponašanja mladih i obuče da prave efektivne programe prevencije.


Sonja Žarković je istakla da je ovo prvi u nizu razgovora o otvorenoj školi koji će biti realizovani u celoj Srbiji u toku ove školske godine, i da je ta serija razgovora podrška reformskim procesima u našem obrazovanju.

Medijska promocija
Medijska promocija programa seminara održana je na RTS-u i TV Pink u nedelji pre održavanja seminara. Takođe, sve informacije koje su vezane za seminar bile su blagovremeno postavljene na sajt Pedagoškog društva Srbije. Najava seminara izašla je u Prosvetnom pregledu, ali i na sastancima Sekcije školskih pedagoga koji su predhodili.

O PROJEKTU ''ŠKOLA BEZ ZIDOVA, PUT KA NOVOM SVETU OBRAZOVANjA''...opširnije

 
 

Arhiva sajta Pedagoškog društva Srbije - 2002. - 2015. godina

Pedagoško društvo Srbije © na Internetu od 2002. sajt osnovala Sonja Žarković / webmaster: e@leksa

 
.
 
REKLAME